Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với trần huỳnh tường vy. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

trần huỳnh tường vy

trần huỳnh tường vy
hãy kết bạn với tôi, chúng ta mãi mãi là bạn thân.tôi tên Trần Huỳnh Tường Vy tôi sinh ngày 27/4/2007 tôi học lớp 6B trường trung học cơ sở Tân Khánh Hòa. Quê tôi ở thành phố Rạch Giá .tôi có 2 người bạn thân là Châu Kiều Vi, Nguyễn Thị Thùy Linh.ở Việt Nam tôi rất hăm mộ Đỗ Nhật Trường và uni5, ở Trung Quốc tôi rất hăm mộ tfboys, ở Hàn thì là BTS...Sở thích của tôi là đi học,chơi game và côi phim.Người tôi yêu (LNQ)

Luyện toán

12 -Trung bình 6.80 - Tổng điểm 1632

trần huỳnh tường vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2018-07-19 18:39:27
trần huỳnh tường vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-12-30 22:21:18
trần huỳnh tường vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2018-01-30 18:19:34
trần huỳnh tường vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-02-21 18:38:35
trần huỳnh tường vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-02-16 11:13:54
trần huỳnh tường vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-12-18 16:54:00
trần huỳnh tường vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2018-01-17 17:06:34
trần huỳnh tường vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2017-12-21 19:54:42
trần huỳnh tường vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2017-12-15 19:00:25
trần huỳnh tường vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2018-01-05 17:00:42

Luyện văn - Tiếng Việt

3 -Trung bình 7.42 - Tổng điểm 816

trần huỳnh tường vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Nghe viết: Người mẹ của 51 đứa con
Lần cuối làm bài: 2017-12-22 20:01:47
trần huỳnh tường vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Sự tích dưa hấu
Lần cuối làm bài: 2017-12-15 19:27:18
trần huỳnh tường vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2018-01-17 20:56:30

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-08-10 19:39:45
trần huỳnh tường vy làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-19 18:45:56
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-02-11 20:41:15
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-12-08 19:14:11
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-12-07 19:10:17
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-04 18:33:47
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-03 13:15:49
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-12-03 12:43:26
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-11-01 19:43:39
trần huỳnh tường vy làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-12 19:35:20
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2017-10-06 16:46:20
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-10-05 17:48:22
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-04 18:18:32
Điểm cao nhất: 10.5, Nộp bài lúc 2017-10-04 18:17:17
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-05-06 08:44:42
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-05-06 08:31:35
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-04 11:56:54
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-02-27 17:04:44
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-02-24 21:01:30
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-20 19:45:43
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-02-20 19:43:25
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-20 19:41:51
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-20 19:39:07
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-02-20 17:39:55