Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với trần huỳnh tường vy. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

trần huỳnh tường vy

trần huỳnh tường vy
hãy kết bạn với tôi, chúng ta mãi mãi là bạn thân.tôi tên Trần Huỳnh Tường Vy tôi sinh ngày 27/4/2007 tôi học lớp 5/1 trường tiểu học Tân Khánh Hòa. Quê tôi ở thành phố Rạch Giá .tôi có 2 người bạn thân là Châu Kiều Vi, Nguyễn Thị Thùy Linh.ở Việt Nam tôi rất hăm mộ Đỗ Nhật Trường và uni5, ở Trung Quốc tôi rất hăm mộ tfboys...Sở thích của tôi là đi học,chơi game và côi phim.Người tôi yêu (LNQ)

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-08-10 19:39:45
trần huỳnh tường vy làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-19 18:45:56
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-02-11 20:41:15
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-12-08 19:14:11
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-12-07 19:10:17
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-04 18:33:47
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-03 13:15:49
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-12-03 12:43:26
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-11-01 19:43:39
trần huỳnh tường vy làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-12 19:35:20
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2017-10-06 16:46:20
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-10-05 17:48:22
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-04 18:18:32
Điểm cao nhất: 10.5, Nộp bài lúc 2017-10-04 18:17:17
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-05-06 08:44:42
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-05-06 08:31:35
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-04 11:56:54
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-02-27 17:04:44
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-02-24 21:01:30
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-20 19:45:43
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-02-20 19:43:25
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-20 19:41:51
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-20 19:39:07
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-02-20 17:39:55

Luyện toán

12 -Trung bình 6.75 - Tổng điểm 1621

trần huỳnh tường vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-01-24 17:59:55
trần huỳnh tường vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-12-09 17:55:03
trần huỳnh tường vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2018-01-05 17:00:42
trần huỳnh tường vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2017-12-15 19:00:25
trần huỳnh tường vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2017-12-21 19:54:42
trần huỳnh tường vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2018-01-17 17:06:34
trần huỳnh tường vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-12-18 16:54:00
trần huỳnh tường vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-02-16 11:13:54
trần huỳnh tường vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-02-21 18:38:35
trần huỳnh tường vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2018-01-30 18:19:34