Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trần Hương Giang. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trần Hương Giang

Trần Hương Giang
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-12-29 22:37:24
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-11-08 22:07:47
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2014-11-08 21:54:16
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-11-08 21:51:16
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-11-08 21:49:22
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-11-08 21:47:13
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-11-08 21:45:23
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-11-08 20:58:47
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-11-08 20:53:55
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-11-08 20:50:30
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-11-08 20:49:19
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2014-11-08 20:40:27
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-11-08 20:27:44

Luyện toán

5 -Trung bình 7.40 - Tổng điểm 666

Trần Hương Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2014-11-08 22:04:05
Trần Hương Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2014-11-16 22:13:52
Trần Hương Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh
Lần cuối làm bài: 2015-11-30 15:30:49
Trần Hương Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng dạng 9+x
Lần cuối làm bài: 2014-12-29 22:41:38
Trần Hương Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2014-12-30 11:40:43