Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với tranduchiep. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

tranduchiep

tranduchiep
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

tranduchiep làm bài Kiểm tra tháng 1 năm 2015 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2015-02-10 20:23:45
tranduchiep làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2014 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2014-11-08 10:27:06
tranduchiep làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2014 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-11-08 10:17:54
tranduchiep làm bài Kiểm tra tháng 11 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-11-08 10:09:20
tranduchiep làm bài Kiểm tra tháng 10 năm 2014 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2014-11-08 09:59:16
tranduchiep làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2014-08-20 19:55:17
tranduchiep làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-07-31 21:04:01
tranduchiep làm bài Kiểm tra tháng 6 năm 2014 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2014-07-31 20:54:36

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0