Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Huyền Trang. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Huyền Trang

Nguyễn Huyền Trang
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

7 -Trung bình 9.06 - Tổng điểm 1178

Nguyễn Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Điểm. Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-08-30 11:49:57
Nguyễn Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng
Lần cuối làm bài: 2019-08-27 14:52:27
Lần cuối làm bài: 2019-08-30 11:48:57
Nguyễn Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Phép cộng và phép nhân
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 15:32:02
Nguyễn Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2019-08-26 14:51:05
Nguyễn Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-09-02 08:03:06
Nguyễn Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-09-03 16:51:38

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 7.80 - Tổng điểm 390

Nguyễn Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh chưng, bánh giầy (Tự học có hướng dẫn)
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 14:35:51

Luyện Tiếng Anh

48 -Trung bình 9.68 - Tổng điểm 5326

Nguyễn Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung BEAUTIFUL MESSAGES
Lần cuối làm bài: 2019-08-21 09:04:03
Nguyễn Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 13:06:35
Nguyễn Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Imperatives/ The past simple tense
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 13:03:43
Nguyễn Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: /ɪə/ and /eə/
Lần cuối làm bài: 2019-07-19 15:27:51
Nguyễn Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: At the Gym
Lần cuối làm bài: 2019-07-18 15:25:54
Nguyễn Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-07-16 17:18:29
Nguyễn Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Conjunctions/ Wh-question words
Lần cuối làm bài: 2019-07-16 17:15:52
Nguyễn Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: /ð/ and /θ/
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 14:39:17
Nguyễn Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What's on today?
Lần cuối làm bài: 2019-07-16 17:04:09
Nguyễn Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-07-16 10:00:08

Điểm thi

Nguyễn Huyền Trang làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-11-15 16:11:07
Nguyễn Huyền Trang làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-15 16:04:26
Nguyễn Huyền Trang làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-30 15:41:41
Nguyễn Huyền Trang làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-30 15:36:51
Nguyễn Huyền Trang làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-08-30 15:29:47