Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trần Gia Linh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trần Gia Linh

Trần Gia Linh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

35 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3500

Trần Gia Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 15:47:11
Trần Gia Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2020-05-05 22:10:22
Trần Gia Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bé hơn, dấu <
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 16:21:24
Trần Gia Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn. Dấu >
Lần cuối làm bài: 2020-03-13 09:23:22
Trần Gia Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 20:54:51
Trần Gia Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 7
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 17:05:48
Trần Gia Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 8
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 17:07:20
Trần Gia Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 9
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 17:04:41
Trần Gia Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 20:48:57
Trần Gia Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 4
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 20:51:05
Trần Gia Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 14:09:11
Trần Gia Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số (9 + 5)
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 12:12:26
Trần Gia Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 7 cộng với một số (7 + 5)
Lần cuối làm bài: 2020-03-10 12:12:22
Trần Gia Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 7
Lần cuối làm bài: 2019-12-05 21:11:34
Trần Gia Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 100
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 15:59:13
Trần Gia Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ dạng 17 - 7
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 16:25:31
Trần Gia Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 11 trừ đi một số (11 -5)
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 16:02:28
Trần Gia Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có nhớ dạng 53 - 15
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 15:56:33
Trần Gia Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng nhân
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 12:51:01
Trần Gia Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 100 trừ đi một số
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 12:20:33
Trần Gia Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 15:37:11
Trần Gia Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 6
Lần cuối làm bài: 2019-12-31 20:32:30
Trần Gia Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép nhân
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 16:13:16
Trần Gia Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 7
Lần cuối làm bài: 2020-01-14 21:38:24
Trần Gia Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 7
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 12:58:34
Trần Gia Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 2
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 16:07:29
Trần Gia Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 4
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 12:28:36
Trần Gia Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 5
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 12:30:43
Trần Gia Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 2
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 16:18:51
Trần Gia Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 3
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 12:36:57
Trần Gia Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số bị chia
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 15:50:08
Trần Gia Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 1 trong phép nhân và phép chia
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 16:17:09
Trần Gia Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép nhân và phép chia
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 12:45:56
Trần Gia Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 21:31:56
Trần Gia Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Định lý
Lần cuối làm bài: 2019-12-06 21:00:18

Luyện văn - Tiếng Việt

4 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 400

Trần Gia Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cổng trường mở ra
Lần cuối làm bài: 2019-12-06 21:25:29
Trần Gia Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cuộc chia tay của những con búp bê
Lần cuối làm bài: 2019-12-06 21:39:57
Trần Gia Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh trôi nước
Lần cuối làm bài: 2019-12-06 21:51:20
Trần Gia Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Qua Đèo Ngang
Lần cuối làm bài: 2019-12-07 20:37:15

Luyện Tiếng Anh

4 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 400

Trần Gia Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting Started
Lần cuối làm bài: 2019-12-07 21:29:42
Trần Gia Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation /f/ & /v/
Lần cuối làm bài: 2020-01-24 14:28:04
Trần Gia Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-12-07 21:37:13
Trần Gia Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2 : Vocabulary and Pronunciation /ɒ/ & / ɔ:/
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 20:06:49

Điểm thi

Trần Gia Linh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-06 20:27:57