Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trần Gia Linh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trần Gia Linh

Trần Gia Linh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

5 -Trung bình 5.85 - Tổng điểm 761

Trần Gia Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 7
Lần cuối làm bài: 2020-01-14 21:38:24
Trần Gia Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 6
Lần cuối làm bài: 2019-12-31 20:32:30
Trần Gia Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 21:31:56
Trần Gia Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Định lý
Lần cuối làm bài: 2019-12-06 21:00:18
Trần Gia Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 7
Lần cuối làm bài: 2019-12-05 21:11:34

Luyện văn - Tiếng Việt

4 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 400

Trần Gia Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Qua Đèo Ngang
Lần cuối làm bài: 2019-12-07 20:37:15
Trần Gia Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh trôi nước
Lần cuối làm bài: 2019-12-06 21:51:20
Trần Gia Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cuộc chia tay của những con búp bê
Lần cuối làm bài: 2019-12-06 21:39:57
Trần Gia Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cổng trường mở ra
Lần cuối làm bài: 2019-12-06 21:25:29

Luyện Tiếng Anh

4 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 400

Trần Gia Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2 : Vocabulary and Pronunciation /ɒ/ & / ɔ:/
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 20:06:49
Trần Gia Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-12-07 21:37:13
Trần Gia Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation /f/ & /v/
Lần cuối làm bài: 2020-01-24 14:28:04
Trần Gia Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1
Lần cuối làm bài: 2019-12-07 21:29:42

Điểm thi

Trần Gia Linh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-06 20:27:57