Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với tran duy tien. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

tran duy tien

tran duy tien
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình hi hi

Điểm thi

tran duy tien làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2014-07-26 16:08:00
tran duy tien làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2014-07-22 14:35:32
tran duy tien làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2014 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-07-20 19:05:34
tran duy tien làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2014 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2014-06-21 08:09:34
tran duy tien làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-06-21 07:58:37
tran duy tien làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-06-21 07:46:52
tran duy tien làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-06-20 20:59:35
tran duy tien làm bài Kiểm tra tháng 6 năm 2014 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2014-06-20 20:47:17
tran duy tien làm bài Kiểm tra tháng 6 năm 2014 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2014-06-20 20:38:55

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm