Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ღ༺Duy༒Long✰ ²ᵏ⁸༻ღ. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

ღ༺Duy༒Long✰ ²ᵏ⁸༻ღ

ღ༺Duy༒Long✰ ²ᵏ⁸༻ღ
Hello good moning,afternoon and evening cả nhà ai chơi free fire kb mk nha id là 1252677114

Luyện toán

15 -Trung bình 6.83 - Tổng điểm 2184

ღ༺Duy༒Long✰ ²ᵏ⁸༻ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 19:06:19
ღ༺Duy༒Long✰ ²ᵏ⁸༻ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 7
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 19:51:09
ღ༺Duy༒Long✰ ²ᵏ⁸༻ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-11-13 19:11:44
ღ༺Duy༒Long✰ ²ᵏ⁸༻ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2019-11-12 19:18:02
ღ༺Duy༒Long✰ ²ᵏ⁸༻ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 16: Ước chung và bội chung
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 14:41:41
ღ༺Duy༒Long✰ ²ᵏ⁸༻ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 19:36:03
ღ༺Duy༒Long✰ ²ᵏ⁸༻ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB?
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 19:05:30
ღ༺Duy༒Long✰ ²ᵏ⁸༻ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 20:36:21
ღ༺Duy༒Long✰ ²ᵏ⁸༻ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Phép cộng và phép nhân
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 19:14:59
ღ༺Duy༒Long✰ ²ᵏ⁸༻ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 20:34:59

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 4.77 - Tổng điểm 477

ღ༺Duy༒Long✰ ²ᵏ⁸༻ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuyện một khu vườn nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-03-12 20:07:14

Luyện Tiếng Anh

59 -Trung bình 9.40 - Tổng điểm 6108

ღ༺Duy༒Long✰ ²ᵏ⁸༻ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What is it?
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 19:07:13
ღ༺Duy༒Long✰ ²ᵏ⁸༻ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Shapes
Lần cuối làm bài: 2019-12-10 21:35:36
ღ༺Duy༒Long✰ ²ᵏ⁸༻ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet
Lần cuối làm bài: 2019-11-22 19:42:40
ღ༺Duy༒Long✰ ²ᵏ⁸༻ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 19:28:45
ღ༺Duy༒Long✰ ²ᵏ⁸༻ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Classroom intructions
Lần cuối làm bài: 2019-11-14 13:21:56
ღ༺Duy༒Long✰ ²ᵏ⁸༻ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2020-01-17 20:35:31
ღ༺Duy༒Long✰ ²ᵏ⁸༻ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: /ð/ and /θ/
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 20:39:21
ღ༺Duy༒Long✰ ²ᵏ⁸༻ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: /ð/ and /θ/
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 20:39:21
ღ༺Duy༒Long✰ ²ᵏ⁸༻ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What's on today?
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 13:34:46
ღ༺Duy༒Long✰ ²ᵏ⁸༻ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 19:42:56

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-10-30 19:01:52
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-22 19:21:55
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-20 21:12:39
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-30 20:34:39
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-30 20:25:15