Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trần Đại Thành Danh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trần Đại Thành Danh

Trần Đại Thành Danh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

Trần Đại Thành Danh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Định lý
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 18:27:46
Trần Đại Thành Danh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hàm số y = ax + b
Lần cuối làm bài: 2020-03-08 11:03:49
Trần Đại Thành Danh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Phương sai và độ lệch chuẩn
Lần cuối làm bài: 2020-08-25 08:12:48

Luyện văn - Tiếng Việt

8 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 800

Trần Đại Thành Danh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những hạt thóc giống
Lần cuối làm bài: 2017-10-31 19:30:46
Lần cuối làm bài: 2017-10-09 11:20:08
Lần cuối làm bài: 2017-10-09 11:24:23
Trần Đại Thành Danh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập phát triển câu chuyện
Lần cuối làm bài: 2017-10-11 18:50:10
Trần Đại Thành Danh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Thợ rèn. Phân biệt l/n, uôn/uông
Lần cuối làm bài: 2017-10-31 19:30:29
Trần Đại Thành Danh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ông Trạng thả diều
Lần cuối làm bài: 2017-10-31 09:26:26
Lần cuối làm bài: 2017-11-10 20:13:22
Trần Đại Thành Danh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Câu hỏi và dấu chấm hỏi
Lần cuối làm bài: 2017-10-31 19:34:17

Luyện Tiếng Anh

15 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1500

Trần Đại Thành Danh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: There is/ There are (not)
Lần cuối làm bài: 2020-01-06 18:57:59
Trần Đại Thành Danh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /b/ /p/
Lần cuối làm bài: 2020-01-06 19:02:13
Trần Đại Thành Danh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous for future
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 08:11:22
Trần Đại Thành Danh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2020-08-14 16:06:31
Trần Đại Thành Danh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What's on today?
Lần cuối làm bài: 2020-01-06 19:04:19
Trần Đại Thành Danh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: /ð/ and /θ/
Lần cuối làm bài: 2019-12-30 15:49:32
Trần Đại Thành Danh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-12-18 20:14:36
Trần Đại Thành Danh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-12-18 20:17:33
Trần Đại Thành Danh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-12-18 20:23:42
Trần Đại Thành Danh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation /g/ & /k/
Lần cuối làm bài: 2020-08-14 15:32:25
Trần Đại Thành Danh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2020-08-14 15:42:43
Trần Đại Thành Danh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 14:58:49
Trần Đại Thành Danh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2020-08-14 15:50:59
Trần Đại Thành Danh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2020-01-05 16:33:59
Trần Đại Thành Danh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung lesson 2 : Vocabulary and Pronunciation /e/ & /eɪ/
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 08:02:09

Điểm thi

Trần Đại Thành Danh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-09-13 10:11:57
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-02-14 09:40:59
Trần Đại Thành Danh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-14 09:23:33
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-02-14 09:13:32
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-01-03 15:41:53
Trần Đại Thành Danh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-12-28 18:08:56
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-15 20:03:21
Trần Đại Thành Danh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-15 19:43:03
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-12-15 19:35:32
Trần Đại Thành Danh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-12-13 21:07:35
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-29 19:56:59
Trần Đại Thành Danh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-21 20:23:35
Trần Đại Thành Danh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-21 20:18:52
Trần Đại Thành Danh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8.8 điểm
Điểm cao nhất: 8.8, Nộp bài lúc 2019-11-01 19:16:10
Trần Đại Thành Danh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-10-26 19:49:35
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-05 17:20:45
Trần Đại Thành Danh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 11 điểm
Điểm cao nhất: 11, Nộp bài lúc 2019-09-29 08:54:03
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-07-19 18:33:48
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-31 19:47:35
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-31 09:18:11
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-10-11 19:49:32
Trần Đại Thành Danh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-04 10:57:54
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-17 20:16:53