Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trần Đại Thành Danh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trần Đại Thành Danh

Trần Đại Thành Danh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

0 -Trung bình 2.76 - Tổng điểm 1627

Luyện văn - Tiếng Việt

8 -Trung bình 6.20 - Tổng điểm 1549

Trần Đại Thành Danh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Câu hỏi và dấu chấm hỏi
Lần cuối làm bài: 2017-10-31 19:34:17
Lần cuối làm bài: 2017-11-10 20:13:22
Trần Đại Thành Danh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ông Trạng thả diều
Lần cuối làm bài: 2017-10-31 09:26:26
Trần Đại Thành Danh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Thợ rèn. Phân biệt l/n, uôn/uông
Lần cuối làm bài: 2017-10-31 19:30:29
Trần Đại Thành Danh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập phát triển câu chuyện
Lần cuối làm bài: 2017-10-11 18:50:10
Lần cuối làm bài: 2017-10-09 11:24:23
Lần cuối làm bài: 2017-10-09 11:20:08
Trần Đại Thành Danh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những hạt thóc giống
Lần cuối làm bài: 2017-10-31 19:30:46

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 4.14 - Tổng điểm 207

Điểm thi

Trần Đại Thành Danh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8.8 điểm
Điểm cao nhất: 8.8, Nộp bài lúc 2019-11-01 19:16:10
Trần Đại Thành Danh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-10-26 19:49:35
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-05 17:20:45
Trần Đại Thành Danh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 11 điểm
Điểm cao nhất: 11, Nộp bài lúc 2019-09-29 08:54:03
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-07-19 18:33:48
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-31 19:47:35
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-31 09:18:11
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-10-11 19:49:32
Trần Đại Thành Danh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-04 10:57:54
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-17 20:16:53