Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trần Đại Thành Danh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trần Đại Thành Danh

Trần Đại Thành Danh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

1 -Trung bình 2.50 - Tổng điểm 2705

Trần Đại Thành Danh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Định lý
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 18:27:46

Luyện văn - Tiếng Việt

8 -Trung bình 5.10 - Tổng điểm 1682

Trần Đại Thành Danh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Câu hỏi và dấu chấm hỏi
Lần cuối làm bài: 2017-10-31 19:34:17
Lần cuối làm bài: 2017-11-10 20:13:22
Trần Đại Thành Danh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ông Trạng thả diều
Lần cuối làm bài: 2017-10-31 09:26:26
Trần Đại Thành Danh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Thợ rèn. Phân biệt l/n, uôn/uông
Lần cuối làm bài: 2017-10-31 19:30:29
Trần Đại Thành Danh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập phát triển câu chuyện
Lần cuối làm bài: 2017-10-11 18:50:10
Lần cuối làm bài: 2017-10-09 11:24:23
Lần cuối làm bài: 2017-10-09 11:20:08
Trần Đại Thành Danh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những hạt thóc giống
Lần cuối làm bài: 2017-10-31 19:30:46

Luyện Tiếng Anh

8 -Trung bình 5.80 - Tổng điểm 1219

Trần Đại Thành Danh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2020-01-05 16:33:59
Trần Đại Thành Danh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-12-18 20:23:42
Trần Đại Thành Danh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-12-18 20:17:33
Trần Đại Thành Danh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-12-18 20:14:36
Trần Đại Thành Danh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: /ð/ and /θ/
Lần cuối làm bài: 2019-12-30 15:49:32
Trần Đại Thành Danh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What's on today?
Lần cuối làm bài: 2020-01-06 19:04:19
Trần Đại Thành Danh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /b/ /p/
Lần cuối làm bài: 2020-01-06 19:02:13
Trần Đại Thành Danh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: There is/ There are (not)
Lần cuối làm bài: 2020-01-06 18:57:59

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-01-03 15:41:53
Trần Đại Thành Danh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-12-28 18:08:56
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-15 20:03:21
Trần Đại Thành Danh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-15 19:43:03
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-12-15 19:35:32
Trần Đại Thành Danh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-12-13 21:07:35
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-29 19:56:59
Trần Đại Thành Danh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-21 20:23:35
Trần Đại Thành Danh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-21 20:18:52
Trần Đại Thành Danh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8.8 điểm
Điểm cao nhất: 8.8, Nộp bài lúc 2019-11-01 19:16:10
Trần Đại Thành Danh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-10-26 19:49:35
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-05 17:20:45
Trần Đại Thành Danh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 11 điểm
Điểm cao nhất: 11, Nộp bài lúc 2019-09-29 08:54:03
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-07-19 18:33:48
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-31 19:47:35
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-31 09:18:11
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-10-11 19:49:32
Trần Đại Thành Danh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-04 10:57:54
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-17 20:16:53