Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Tran Bao Uyen Nhi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Tran Bao Uyen Nhi

Tran Bao Uyen Nhi
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình! Nhớ kết bn với mk nha! Bn nào thích xem anime charlotte ko ? Mk thích nhất là nao. > < Kết bn nhé !

Luyện toán

18 -Trung bình 9.03 - Tổng điểm 1897

Tran Bao Uyen Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung: Phép cộng trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-03-31 20:46:52
Tran Bao Uyen Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Góc
Lần cuối làm bài: 2019-03-25 20:14:47
Tran Bao Uyen Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2019-03-25 20:13:22
Tran Bao Uyen Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2019-03-22 19:49:12
Tran Bao Uyen Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 15:26:54
Tran Bao Uyen Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 14 + 3
Lần cuối làm bài: 2018-12-04 19:07:28
Tran Bao Uyen Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-12-03 20:36:29
Tran Bao Uyen Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng ,trừ các số có ba chữ số ( Không có nhớ )
Lần cuối làm bài: 2018-10-21 18:39:21
Tran Bao Uyen Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-03-26 19:20:30
Tran Bao Uyen Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2018-10-23 21:01:37

Luyện văn - Tiếng Việt

4 -Trung bình 7.27 - Tổng điểm 1673

Tran Bao Uyen Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vương quốc vắng nụ cười
Lần cuối làm bài: 2018-04-20 19:57:30
Lần cuối làm bài: 2018-04-13 20:00:05
Tran Bao Uyen Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Đường đi Sa Pa. Phân biệt r/d/gi, v/d/gi
Lần cuối làm bài: 2018-04-09 19:18:22
Tran Bao Uyen Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2018-04-24 19:10:29

Luyện Tiếng Anh

3 -Trung bình 7.34 - Tổng điểm 367

Tran Bao Uyen Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where's the post office?
Lần cuối làm bài: 2019-03-24 20:46:00
Tran Bao Uyen Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-12-18 20:35:08
Tran Bao Uyen Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2018-12-15 14:34:12

Điểm thi

Tran Bao Uyen Nhi làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-06 16:52:57
Tran Bao Uyen Nhi làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-05-06 16:45:15
Tran Bao Uyen Nhi làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-11-18 21:00:44
Tran Bao Uyen Nhi làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-08-07 20:31:09