Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Tran Bao Uyen Nhi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Tran Bao Uyen Nhi

Tran Bao Uyen Nhi
> < Kết bn nhé !

Luyện toán

24 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2400

Tran Bao Uyen Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2018-04-10 19:21:07
Tran Bao Uyen Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thập phân - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2018-09-11 19:30:24
Tran Bao Uyen Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2018-04-28 09:05:30
Tran Bao Uyen Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9, 10
Lần cuối làm bài: 2018-07-23 14:03:22
Tran Bao Uyen Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số có tổng bằng 1
Lần cuối làm bài: 2018-04-22 19:49:20
Tran Bao Uyen Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-10-21 18:43:41
Tran Bao Uyen Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 15:26:54
Tran Bao Uyen Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2019-03-22 19:49:12
Tran Bao Uyen Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung: Phép cộng trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-03-31 20:46:52
Tran Bao Uyen Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 14 + 3
Lần cuối làm bài: 2018-12-04 19:07:28
Tran Bao Uyen Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số tròn chục trừ đi một số
Lần cuối làm bài: 2018-07-23 14:02:33
Tran Bao Uyen Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng ,trừ các số có ba chữ số ( Không có nhớ )
Lần cuối làm bài: 2018-10-21 18:39:21
Tran Bao Uyen Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2018-10-23 21:01:37
Tran Bao Uyen Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 6
Lần cuối làm bài: 2018-07-31 19:19:15
Tran Bao Uyen Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-12-03 20:36:29
Tran Bao Uyen Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2020-03-20 19:58:08
Tran Bao Uyen Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-03-26 19:20:30
Tran Bao Uyen Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Làm quen với số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2020-03-21 09:39:01
Tran Bao Uyen Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Tính chất của phép nhân
Lần cuối làm bài: 2020-03-21 08:09:17
Tran Bao Uyen Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14: Ôn tập chương II
Lần cuối làm bài: 2020-03-20 09:52:12
Tran Bao Uyen Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2
Lần cuối làm bài: 2020-03-21 09:25:11
Tran Bao Uyen Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2019-03-25 20:13:22
Tran Bao Uyen Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Nửa mặt phẳng
Lần cuối làm bài: 2020-03-20 09:58:36
Tran Bao Uyen Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Góc
Lần cuối làm bài: 2019-03-25 20:14:47

Luyện văn - Tiếng Việt

5 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 500

Tran Bao Uyen Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Đường đi Sa Pa. Phân biệt r/d/gi, v/d/gi
Lần cuối làm bài: 2018-04-09 19:18:22
Lần cuối làm bài: 2018-04-13 20:00:05
Tran Bao Uyen Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vương quốc vắng nụ cười
Lần cuối làm bài: 2018-04-20 19:57:30
Tran Bao Uyen Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2018-04-24 19:10:29
Tran Bao Uyen Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sông nước Cà Mau
Lần cuối làm bài: 2020-03-21 08:54:51

Luyện Tiếng Anh

4 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 400

Tran Bao Uyen Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2018-12-15 14:34:12
Tran Bao Uyen Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-12-18 20:35:08
Tran Bao Uyen Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where's the post office?
Lần cuối làm bài: 2019-03-24 20:46:00
Tran Bao Uyen Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: At the Gym
Lần cuối làm bài: 2020-03-21 09:11:26

Điểm thi

Tran Bao Uyen Nhi làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-06 16:52:57
Tran Bao Uyen Nhi làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-05-06 16:45:15
Tran Bao Uyen Nhi làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-11-18 21:00:44
Tran Bao Uyen Nhi làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-08-07 20:31:09