Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với giang thi thuy tram. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

giang thi thuy tram

giang thi thuy tram
xin chào!!! Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-08-12 21:36:21
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-08-12 21:29:46
giang thi thuy tram làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-05-21 19:11:41
giang thi thuy tram làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-08 21:21:30
giang thi thuy tram làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-08 21:19:49
giang thi thuy tram làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-05-08 21:17:14
giang thi thuy tram làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-05-08 21:15:29
giang thi thuy tram làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-08 21:11:38
giang thi thuy tram làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-08 21:07:28
giang thi thuy tram làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-05-07 11:53:44
giang thi thuy tram làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-05-07 11:47:52
giang thi thuy tram làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-27 20:18:34
giang thi thuy tram làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-04-26 21:05:17
giang thi thuy tram làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-26 20:57:08
giang thi thuy tram làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-26 20:37:39
giang thi thuy tram làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-04-26 20:29:02

Luyện toán

0 -Trung bình 4.38 - Tổng điểm 263