Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Phương Trâm. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Phương Trâm

Nguyễn Phương Trâm
xin chào tất cả các bạn trên online math mình chúc các bạn sang năm mới mạnh khỏe, vui vẻ, xinh xắn, học giỏi và luôn luôn được mọi người yêu mến
  • Tên: Nguyễn Phương Trâm
  • Điểm hỏi đáp: 13SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

5 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 500

Nguyễn Phương Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2019-02-26 20:17:53
Nguyễn Phương Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-02-24 15:27:09
Nguyễn Phương Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 7
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 20:26:25
Nguyễn Phương Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-03-29 19:51:02
Nguyễn Phương Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp theo độ dài
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 19:46:53

Luyện văn - Tiếng Việt

10 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1000

Nguyễn Phương Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bàn tay mẹ
Lần cuối làm bài: 2019-03-04 20:26:25
Nguyễn Phương Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hoa ngọc lan
Lần cuối làm bài: 2019-03-06 19:22:58
Nguyễn Phương Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Câu đố
Lần cuối làm bài: 2019-03-06 19:14:28
Nguyễn Phương Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nói dối hại thân
Lần cuối làm bài: 2019-03-06 19:18:10
Nguyễn Phương Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Có công mài sắt, có ngày nên kim
Lần cuối làm bài: 2019-03-06 18:55:46
Nguyễn Phương Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Một trí khôn hơn trăm trí khôn
Lần cuối làm bài: 2019-03-05 20:11:32
Nguyễn Phương Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Phân xử tài tình
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 20:37:49
Nguyễn Phương Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Con gái
Lần cuối làm bài: 2019-03-05 20:18:04
Nguyễn Phương Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thuần phục sư tử
Lần cuối làm bài: 2019-03-05 20:24:14
Nguyễn Phương Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nếu trái đất thiếu trẻ con
Lần cuối làm bài: 2019-03-06 19:24:58

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Nguyễn Phương Trâm làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-07 11:27:16
Nguyễn Phương Trâm làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-11-06 18:33:46
Nguyễn Phương Trâm làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-02-26 20:35:57
Nguyễn Phương Trâm làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-24 14:48:16
Nguyễn Phương Trâm làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-24 13:59:01
Nguyễn Phương Trâm làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-02-24 13:56:53
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-02-24 13:53:13
Nguyễn Phương Trâm làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-21 20:03:57
Nguyễn Phương Trâm làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-21 19:47:33
Nguyễn Phương Trâm làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-01-09 18:57:40