Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trịnh Quang Trường. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trịnh Quang Trường

Trịnh Quang Trường
Xin chào tất cả các cháu

Luyện toán

11 -Trung bình 7.69 - Tổng điểm 1231

Trịnh Quang Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 09:31:15
Trịnh Quang Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 09:34:02
Trịnh Quang Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Từ vuông góc đến song song
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 21:53:02
Trịnh Quang Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2019-11-01 20:41:03
Trịnh Quang Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Định lý
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 21:25:30
Trịnh Quang Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 21:14:27
Trịnh Quang Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-10-25 21:39:31
Trịnh Quang Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 09:33:52
Trịnh Quang Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc
Lần cuối làm bài: 2019-10-25 21:34:12
Trịnh Quang Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hai góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2019-10-25 21:27:28

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 4.30 - Tổng điểm 43

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Trịnh Quang Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 21:35:33

Điểm thi

Trịnh Quang Trường làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-30 09:06:46
Trịnh Quang Trường làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-10-30 08:52:52
Trịnh Quang Trường làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-25 22:03:00
Trịnh Quang Trường làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-25 21:47:32
Trịnh Quang Trường làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-23 22:28:04
Trịnh Quang Trường làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-22 13:27:12
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-22 13:22:22
Trịnh Quang Trường làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-20 16:18:00
Trịnh Quang Trường làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-20 16:13:51
Trịnh Quang Trường làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-20 16:08:42
Trịnh Quang Trường làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-20 15:57:53
Trịnh Quang Trường làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-20 15:50:29
Trịnh Quang Trường làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-20 15:42:01
Trịnh Quang Trường làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-20 15:36:24
Trịnh Quang Trường làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-20 15:33:31
Trịnh Quang Trường làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-20 15:17:17
Trịnh Quang Trường làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-20 15:14:56
Trịnh Quang Trường làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-20 15:12:31
Trịnh Quang Trường làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-10-20 14:56:45