Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Vu Minh Duc. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Vu Minh Duc

Vu Minh Duc
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: Vu Minh Duc
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ: -
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

114 -Trung bình 7.59 - Tổng điểm 13964

Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2020-01-12 21:47:52
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2020-01-12 21:34:14
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số và phép chia số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 21:47:39
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 21:43:57
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 3
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 21:34:16
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 7
Lần cuối làm bài: 2020-01-05 19:39:42
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ki-lô-mét vuông
Lần cuối làm bài: 2020-01-05 19:26:33
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 9
Lần cuối làm bài: 2020-01-05 19:22:33
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 5
Lần cuối làm bài: 2020-01-05 12:11:13
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2
Lần cuối làm bài: 2020-01-05 12:05:07

Luyện văn - Tiếng Việt

419 -Trung bình 9.65 - Tổng điểm 43047

Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì II
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 18:42:39
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì giữa học kì II
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 19:06:07
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-03-08 21:09:26
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì giữa học kì I
Lần cuối làm bài: 2018-10-06 21:41:13
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài khảo sát chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2019-05-04 18:08:03
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-29 21:22:07
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 21:46:56
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vương quốc vắng nụ cười (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 19:15:53
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vương quốc vắng nụ cười
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 19:13:55
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ăng-co Vát
Lần cuối làm bài: 2019-11-14 19:19:43

Luyện Tiếng Anh

156 -Trung bình 9.25 - Tổng điểm 16180

Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills time - Reading - School things
Lần cuối làm bài: 2019-01-31 18:11:48
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2019-07-13 19:34:26
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in your free time?
Lần cuối làm bài: 2018-10-07 18:08:56
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2019-07-13 19:37:51
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 21:53:30
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 22:15:48
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 22:08:32
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 16:15:05
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 11:50:06
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Is Ha Long Bay near Ha Noi?
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 21:58:05

Điểm thi

Vu Minh Duc làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-01-12 19:29:34
Vu Minh Duc làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2020-01-11 21:34:57
Vu Minh Duc làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-01-09 19:33:55
Vu Minh Duc làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10.5 điểm
Điểm cao nhất: 10.5, Nộp bài lúc 2019-12-30 20:50:22
Vu Minh Duc làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8.8 điểm
Điểm cao nhất: 8.8, Nộp bài lúc 2019-12-29 09:50:37
Vu Minh Duc làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-21 21:38:45
Vu Minh Duc làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-15 21:12:14
Vu Minh Duc làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-14 18:42:53
Vu Minh Duc làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-12-03 21:03:35
Vu Minh Duc làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-04 22:13:25
Vu Minh Duc làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-02 18:20:04
Vu Minh Duc làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-31 21:59:35
Vu Minh Duc làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-31 21:51:40
Vu Minh Duc làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-01 22:15:44
Vu Minh Duc làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-01 21:29:53
Vu Minh Duc làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-29 20:16:41
Vu Minh Duc làm bài Kiểm tra tháng 6 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-18 15:24:23
Vu Minh Duc làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-06 19:47:29
Vu Minh Duc làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-08-06 19:44:10
Vu Minh Duc làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-03 19:24:38
Vu Minh Duc làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-03 19:20:40
Vu Minh Duc làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-08-01 19:37:41
Vu Minh Duc làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-08-01 19:29:41
Vu Minh Duc làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-01 19:16:30
Vu Minh Duc làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-08-01 19:11:57
Vu Minh Duc làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-01 19:06:12
Vu Minh Duc làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-01 19:04:18
Vu Minh Duc làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-07-30 18:32:16
Vu Minh Duc làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-27 19:41:37
Vu Minh Duc làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-23 18:57:58