Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Vu Minh Duc. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Vu Minh Duc

Vu Minh Duc
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

157 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 15700

Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 21:15:08
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2019-02-14 21:53:38
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số có hai chữ số với một chữ số (có nhớ)
Lần cuối làm bài: 2018-10-04 09:31:42
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem lịch tuần, tháng
Lần cuối làm bài: 2019-04-20 21:40:20
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2018-09-18 21:35:16
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2018-10-06 19:24:54
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-10-02 19:01:36
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2018-09-25 19:37:26
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2019-03-12 19:38:55
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 20:43:17
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 20:46:49
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-01-27 12:26:41
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2018-09-19 22:08:44
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 9
Lần cuối làm bài: 2018-09-20 10:50:25
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 19:36:46
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2019-03-02 19:06:46
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2019-04-18 21:48:36
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập - Các số trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 20:39:04
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2020-03-12 20:40:56
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2020-03-17 21:27:21
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-03-17 21:42:10
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 22:10:47
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2020-01-12 21:47:52
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bé hơn, dấu <
Lần cuối làm bài: 2019-03-06 21:26:17
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn. Dấu >
Lần cuối làm bài: 2019-03-06 21:35:51
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập: Lớn hơn, bé hơn
Lần cuối làm bài: 2019-03-06 21:52:44
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bằng nhau, dấu =
Lần cuối làm bài: 2019-03-06 21:57:23
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 21:32:35
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 10:03:52
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 7
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 10:02:57
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 9
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 19:01:38
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2019-04-17 21:19:10
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 4
Lần cuối làm bài: 2019-04-17 21:24:54
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-04-17 21:32:45
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số (9 + 5)
Lần cuối làm bài: 2018-09-25 19:37:04
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 19:48:04
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm. Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 19:13:33
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một chục. Tia số
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 10:19:10
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mười một. Mười hai
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 10:26:10
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 10:31:44
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 10:39:19
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 10:48:13
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập - Các số trong phạm vi 100
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 19:18:23
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc, viết , so sánh các số có ba chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 18:01:42
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng ,trừ các số có ba chữ số ( Không có nhớ )
Lần cuối làm bài: 2019-05-27 21:49:08
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
Lần cuối làm bài: 2019-05-27 21:54:55
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
Lần cuối làm bài: 2019-04-19 20:47:39
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng chia
Lần cuối làm bài: 2019-04-18 21:41:18
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về giải toán
Lần cuối làm bài: 2019-02-15 21:09:15
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-04-26 19:40:17
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập các số đến 100 000
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 19:38:50
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu thức có chứa một chữ
Lần cuối làm bài: 2020-03-13 18:39:44
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có sáu chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 19:30:42
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hàng và lớp
Lần cuối làm bài: 2019-10-29 21:32:44
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số có nhiều chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-12-21 19:01:17
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Triệu và lớp triệu
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 20:45:42
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-11-04 21:56:17
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dãy số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 22:08:19
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viết số tự nhiên trong hệ thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 20:55:20
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 19:19:50
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 19:37:04
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Yến, tạ, tấn
Lần cuối làm bài: 2020-03-13 18:34:52
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giây, thế kỷ
Lần cuối làm bài: 2020-03-13 18:43:28
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-03-13 18:48:07
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 19:20:49
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 20:14:46
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu đồ
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 20:55:47
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu đồ (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 20:53:07
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 20:15:50
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hành xem lịch
Lần cuối làm bài: 2019-12-14 21:08:14
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 6
Lần cuối làm bài: 2018-09-18 21:34:59
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ)
Lần cuối làm bài: 2018-09-19 22:02:27
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ)
Lần cuối làm bài: 2018-09-20 10:35:14
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm một trong các phần bằng nhau của một số
Lần cuối làm bài: 2018-10-06 18:52:51
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-03-19 21:09:08
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 7
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 17:50:18
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp một số lên nhiều lần
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 19:28:41
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2018-09-21 19:45:38
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2018-10-16 21:58:20
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giảm đi một số lần
Lần cuối làm bài: 2019-03-15 21:33:36
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số chia
Lần cuối làm bài: 2019-03-15 21:42:12
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 17:55:29
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán giải bằng hai phép tính
Lần cuối làm bài: 2019-02-09 19:23:32
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 19:45:06
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 22:03:04
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-03-22 21:55:03
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
Lần cuối làm bài: 2018-12-20 21:15:40
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 21:52:53
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 9
Lần cuối làm bài: 2018-11-28 21:08:02
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2018-12-07 20:55:30
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 20:57:13
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép nhân và phép chia
Lần cuối làm bài: 2018-12-15 18:03:30
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 20:49:50
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-11-04 21:46:33
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu thức có chứa hai chữ
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 21:29:31
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số tròn trăm
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 08:49:43
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất giao hoán của phép cộng
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 21:33:48
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu thức có chứa ba chữ
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 20:25:22
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất kết hợp của phép cộng
Lần cuối làm bài: 2020-03-15 11:53:38
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ki-lô-mét
Lần cuối làm bài: 2019-03-29 21:52:00
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2020-01-01 18:05:34
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
Lần cuối làm bài: 2020-03-15 12:03:05
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-03-15 18:31:04
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 12:46:54
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai đường thẳng vuông góc
Lần cuối làm bài: 2019-11-04 21:43:47
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-03-18 18:54:52
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân với số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-12-04 18:59:11
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2019-12-04 18:52:42
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất giao hoán của phép nhân
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 22:13:06
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân với 10,000, 1000… Chia cho 10 , 100 , 1000…
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 19:06:24
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất kết hợp của phép nhân
Lần cuối làm bài: 2020-03-18 21:40:01
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề -xi-mét vuông
Lần cuối làm bài: 2020-03-18 19:05:46
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mét vuông
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 20:35:52
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 21:35:39
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-01-26 20:09:54
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng các số trong phạm vi 10000
Lần cuối làm bài: 2019-01-19 19:26:57
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ các số trong phạm vi 10000
Lần cuối làm bài: 2019-02-15 21:28:19
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tháng, năm
Lần cuối làm bài: 2019-04-20 21:39:49
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-09-23 21:14:06
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-10-03 18:39:37
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn, bé hơn (phạm vi 5)
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 21:24:19
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với số La Mã
Lần cuối làm bài: 2019-03-08 21:29:44
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-10-11 20:33:37
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tiền Việt Nam
Lần cuối làm bài: 2019-03-02 19:32:26
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với thống kê số liệu
Lần cuối làm bài: 2019-03-23 21:44:14
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số trong phạm vi 100 000
Lần cuối làm bài: 2019-03-23 21:46:51
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng các số trong phạm vi 100000
Lần cuối làm bài: 2019-03-28 21:20:38
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2
Lần cuối làm bài: 2020-01-05 12:05:07
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 5
Lần cuối làm bài: 2020-01-05 12:11:13
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 9
Lần cuối làm bài: 2020-01-05 19:22:33
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 3
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 21:34:16
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-03-21 11:37:34
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ki-lô-mét vuông
Lần cuối làm bài: 2020-01-05 19:26:33
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-03-20 19:00:35
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình bình hành
Lần cuối làm bài: 2020-03-20 19:07:45
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình bình hành
Lần cuối làm bài: 2020-03-21 11:55:31
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 21:43:57
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số và phép chia số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 21:47:39
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2020-03-11 20:46:37
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2020-03-20 18:47:06
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quy đồng mẫu số các phân số
Lần cuối làm bài: 2020-03-23 19:06:33
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-03-23 19:11:57
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số cùng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 20:22:54
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số khác mẫu số
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 20:18:05
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 21:24:20
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phân số
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 21:43:21
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phân số (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 10:48:12
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phân số
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 21:44:16
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phân số (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 18:59:05
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-05-04 10:29:15
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép nhân phân số
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 12:24:42
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-05-04 10:33:46
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép chia phân số
Lần cuối làm bài: 2020-05-04 10:23:24
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình thoi
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 20:26:07
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình thoi
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 20:23:33
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu tỉ số
Lần cuối làm bài: 2020-05-17 11:29:27
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập (số La mã)
Lần cuối làm bài: 2020-03-12 19:07:53

Luyện văn - Tiếng Việt

492 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 49200

Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 19:36:39
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 19:42:09
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 21:35:47
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Dấu huyền, dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 21:43:02
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ
Lần cuối làm bài: 2019-03-19 21:46:28
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: ê, v (bê, ve)
Lần cuối làm bài: 2019-04-17 21:17:37
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: l, h (lê, hè)
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 21:06:13
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tặng cháu
Lần cuối làm bài: 2018-10-11 10:52:09
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cái nhãn vở
Lần cuối làm bài: 2018-10-12 21:11:03
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bàn tay mẹ
Lần cuối làm bài: 2018-10-06 19:15:24
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đầm sen
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 19:03:57
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuyện ở lớp
Lần cuối làm bài: 2018-10-11 10:53:20
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mèo con đi học
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 20:50:07
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Mèo con đi học
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 21:06:40
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người bạn tốt
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 21:33:58
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Kể cho bé nghe
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 19:04:00
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Có công mài sắt, có ngày nên kim
Lần cuối làm bài: 2018-10-07 18:39:32
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tự thuật
Lần cuối làm bài: 2018-10-05 18:36:06
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Tự giới thiệu. Câu và bài
Lần cuối làm bài: 2018-10-12 21:06:18
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Phần thưởng
Lần cuối làm bài: 2018-10-06 19:12:39
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Bạn của Nai Nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-10-08 17:58:19
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bím tóc đuôi sam
Lần cuối làm bài: 2018-10-12 20:49:31
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Bím tóc đuôi sam. Phân biệt iê/yê, r/d/gi, ân/âng
Lần cuối làm bài: 2018-10-11 08:56:11
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Cảm ơn, xin lỗi
Lần cuối làm bài: 2018-11-29 19:00:54
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chiếc bút mực
Lần cuối làm bài: 2018-10-07 18:34:03
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mẩu giấy vụn
Lần cuối làm bài: 2018-10-03 18:17:17
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thời khóa biểu
Lần cuối làm bài: 2020-01-11 21:16:35
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bông hoa Niềm vui
Lần cuối làm bài: 2020-01-11 21:13:00
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tìm ngọc
Lần cuối làm bài: 2018-10-04 21:37:14
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Tìm ngọc
Lần cuối làm bài: 2018-10-04 09:51:28
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 20:40:41
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuyện bốn mùa
Lần cuối làm bài: 2019-04-19 20:58:15
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thư Trung thu
Lần cuối làm bài: 2018-10-04 09:37:29
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ông Mạnh thắng Thần Gió
Lần cuối làm bài: 2018-10-02 21:51:29
Lần cuối làm bài: 2018-10-06 19:30:14
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vè chim
Lần cuối làm bài: 2019-04-26 22:10:08
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Một trí khôn hơn trăm trí khôn
Lần cuối làm bài: 2018-10-10 19:12:06
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bác sĩ Sói
Lần cuối làm bài: 2018-10-11 16:03:48
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Quả tim khỉ
Lần cuối làm bài: 2019-03-23 22:23:53
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sơn Tinh, Thủy Tinh
Lần cuối làm bài: 2018-10-03 18:24:43
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Kho báu
Lần cuối làm bài: 2018-11-29 18:58:20
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những quả đào
Lần cuối làm bài: 2018-10-21 16:01:03
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ai ngoan sẽ được thưởng
Lần cuối làm bài: 2018-10-21 16:05:05
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chiếc rễ đa tròn
Lần cuối làm bài: 2018-10-21 15:57:28
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Quyển sổ liên lạc.
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 15:59:04
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Đáp lời khen ngợi. Tả ngắn về Bác Hồ
Lần cuối làm bài: 2018-11-29 09:33:55
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuyện quả bầu
Lần cuối làm bài: 2019-03-28 16:02:56
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lượm
Lần cuối làm bài: 2018-12-07 21:41:24
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người làm đồ chơi
Lần cuối làm bài: 2019-02-18 21:56:33
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cậu bé thông minh
Lần cuối làm bài: 2018-10-02 21:31:44
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Cậu bé thông minh. Phân biệt l/n, an/ang. Bảng chữ
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 18:08:23
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hai bàn tay em
Lần cuối làm bài: 2018-10-06 21:44:05
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Ôn về từ chỉ sự vật. So sánh
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 21:26:10
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đơn xin vào Đội
Lần cuối làm bài: 2018-10-10 19:01:08
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Chơi chuyền. Phân biệt ao/ oao, l/n, an/ ang
Lần cuối làm bài: 2018-10-14 16:42:39
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Nói về Đội TNTP. Điền vào giấy tờ in sẵn
Lần cuối làm bài: 2018-10-04 09:15:41
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ai có lỗi?
Lần cuối làm bài: 2018-10-04 09:25:51
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Ai có lỗi? Phân biệt uêch/ uyu, s/x, ăn /ăng
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 18:15:12
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Khi mẹ vắng nhà
Lần cuối làm bài: 2019-03-15 21:46:46
Lần cuối làm bài: 2018-10-11 08:45:51
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cô giáo tí hon
Lần cuối làm bài: 2018-10-10 19:05:29
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Cô giáo tí hon. Phân biệt s/x, ăn/ ăng
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 17:51:52
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Viết đơn
Lần cuối làm bài: 2019-01-31 18:02:53
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
Lần cuối làm bài: 2018-10-17 18:28:35
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu. Phân biệt l/n, an/ang
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 07:17:21
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Cấu tạo của tiếng
Lần cuối làm bài: 2019-07-06 19:26:15
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Sự tích hồ Ba Bể
Lần cuối làm bài: 2019-05-28 19:22:26
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mẹ ốm
Lần cuối làm bài: 2018-10-17 21:14:12
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Thế nào là kể chuyện?
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 19:33:19
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về cấu tạo của tiếng
Lần cuối làm bài: 2020-05-11 20:24:40
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Nhân vật trong truyện
Lần cuối làm bài: 2019-05-28 19:20:17
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-07-07 15:34:53
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Mười năm cõng bạn đi học. Phân biệt s/x, ăn/ăng
Lần cuối làm bài: 2019-05-28 19:30:18
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nhân hậu - Đoàn kết.
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 07:25:02
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Truyện cổ nước mình
Lần cuối làm bài: 2019-05-28 19:34:06
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Kể lại hành động của nhân vật
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 19:08:22
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Dấu hai chấm
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 19:12:51
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 19:15:01
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thư thăm bạn
Lần cuối làm bài: 2019-06-22 19:50:08
Lần cuối làm bài: 2019-07-06 19:19:56
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ đơn và từ phức
Lần cuối làm bài: 2019-08-14 19:09:10
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người ăn xin
Lần cuối làm bài: 2019-05-28 19:37:30
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 11:26:37
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về Nhân hậu - Đoàn kết
Lần cuối làm bài: 2019-07-13 19:34:02
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Viết thư
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 21:32:44
Lần cuối làm bài: 2019-05-02 20:33:27
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nghìn năm văn hiến
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 20:59:54
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chiếc áo len
Lần cuối làm bài: 2018-10-04 09:02:20
Lần cuối làm bài: 2019-03-31 12:10:28
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Quạt cho bà ngủ
Lần cuối làm bài: 2018-10-05 18:37:22
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: So sánh. Dấu chấm
Lần cuối làm bài: 2019-02-15 21:02:40
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú Sẻ và bông hoa bằng lăng
Lần cuối làm bài: 2018-10-08 17:55:14
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Chị em. Phân biệt ăc/oăc, tr/ch, dấu hỏi / dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 21:50:48
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Kể về gia đình. Điền vào giấy tờ in sẵn
Lần cuối làm bài: 2018-10-12 20:42:32
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người mẹ
Lần cuối làm bài: 2018-10-08 17:53:09
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mẹ vắng nhà ngày bão
Lần cuối làm bài: 2018-10-04 21:28:10
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 21:12:27
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ông ngoại.
Lần cuối làm bài: 2018-10-11 10:47:19
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Ông ngoại. Vần "oay". Phân biệt d/r/gi, ân/âng
Lần cuối làm bài: 2019-05-15 22:02:24
Lần cuối làm bài: 2018-10-07 18:21:25
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người lính dũng cảm
Lần cuối làm bài: 2018-10-02 21:34:48
Lần cuối làm bài: 2018-10-02 21:17:24
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mùa thu của em
Lần cuối làm bài: 2018-10-10 19:07:40
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: So sánh
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 21:13:09
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cuộc họp của chữ viết
Lần cuối làm bài: 2019-05-15 22:03:49
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Mùa thu của em. Vần "oam". Phân biệt l/n, en/eng
Lần cuối làm bài: 2018-10-07 18:13:50
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bài tập làm văn
Lần cuối làm bài: 2018-10-03 18:35:05
Lần cuối làm bài: 2019-05-15 22:09:46
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 18:37:57
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nhớ lại buổi đầu đi học
Lần cuối làm bài: 2018-10-17 21:02:51
Lần cuối làm bài: 2019-05-20 19:17:55
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Kể lại buổi đầu em đi học
Lần cuối làm bài: 2018-10-21 15:30:54
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Một người chính trực
Lần cuối làm bài: 2019-07-10 20:56:48
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Truyện cổ nước mình. Phân biệt r/d/gi, ân/âng
Lần cuối làm bài: 2019-08-01 18:58:30
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ ghép và từ láy
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 19:17:16
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Cốt truyện
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 19:30:17
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về từ ghép và từ láy
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 11:47:41
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những hạt thóc giống
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 21:26:03
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Những hạt thóc giống. Phân biệt l/n, en/eng
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 19:19:48
Lần cuối làm bài: 2019-07-20 18:40:47
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Gà Trống và Cáo
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 11:50:58
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Danh từ
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 19:25:47
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Đoạn văn trong bài văn kể chuyện
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 19:23:35
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 18:47:55
Lần cuối làm bài: 2019-07-07 19:46:30
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Danh từ chung và danh từ riêng
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 12:28:40
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chị em tôi
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 21:26:53
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 19:32:00
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 19:26:55
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tre Việt Nam
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 19:11:48
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đổi giày
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 20:37:22
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trận bóng dưới lòng đường
Lần cuối làm bài: 2018-10-11 15:55:38
Lần cuối làm bài: 2019-05-06 21:20:30
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lừa và ngựa
Lần cuối làm bài: 2018-10-17 18:33:19
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 09:34:07
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bận
Lần cuối làm bài: 2018-10-17 18:30:42
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Bận. Phân biệt en/oen, tr/ch, iên/iêng
Lần cuối làm bài: 2019-05-25 19:09:00
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 20:57:10
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Các em nhỏ và cụ già
Lần cuối làm bài: 2018-10-06 18:37:43
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Các em nhỏ và cụ già. Phân biệt r/d/gi, uôn/uông
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 21:00:23
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tiếng ru
Lần cuối làm bài: 2018-11-30 18:52:52
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 21:05:33
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những tiếng chuông reo
Lần cuối làm bài: 2019-03-29 21:35:11
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Tiếng ru. Phân biệt d/gi/r, uôn/uông
Lần cuối làm bài: 2019-05-25 19:11:58
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Kể về người hàng xóm
Lần cuối làm bài: 2018-11-28 21:18:04
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trung thu độc lập
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 21:28:39
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Gà Trống và Cáo. Phân biệt tr/ch, ươn/ương
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 19:32:28
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Cách viết tên người, tên địa lý Việt Nam
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 18:48:56
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ở Vương quốc Tương Lai
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 21:15:27
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 20:50:37
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 20:24:24
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập phát triển câu chuyện
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 20:53:41
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nếu chúng mình có phép lạ
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 18:58:54
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Trung thu độc lập. Phân biệt r/d/gi, iên/yên/iêng
Lần cuối làm bài: 2019-10-28 20:57:18
Lần cuối làm bài: 2019-07-07 19:25:49
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đôi giày ba ta màu xanh
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 20:57:12
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập phát triển câu chuyện
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 19:20:17
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Dấu ngoặc kép
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 19:04:36
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập phát triển câu chuyện
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 21:02:27
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thưa chuyện với mẹ
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 17:48:38
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Thợ rèn. Phân biệt l/n, uôn/uông
Lần cuối làm bài: 2019-11-02 17:48:59
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Ước mơ
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 18:58:48
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Điều ước của vua Mi-dát
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 19:11:46
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập phát triển câu chuyện
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 21:36:59
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Động từ
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 21:56:13
Lần cuối làm bài: 2019-05-29 21:15:57
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cái gì quý nhất?
Lần cuối làm bài: 2020-06-21 18:40:32
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Giọng quê hương
Lần cuối làm bài: 2018-11-29 09:46:59
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập đọc
Lần cuối làm bài: 2019-05-25 19:17:40
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Chính tả
Lần cuối làm bài: 2019-03-25 21:50:14
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2019-05-27 22:07:49
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Quê hương
Lần cuối làm bài: 2018-11-29 19:20:15
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: So sánh. Dấu chấm.
Lần cuối làm bài: 2019-05-29 21:19:39
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thư gửi bà
Lần cuối làm bài: 2018-10-11 15:59:57
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Quê hương. Phân biệt et/oet, l/n, dấu hỏi/dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2019-05-27 22:16:39
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đất quý, đất yêu
Lần cuối làm bài: 2018-11-28 21:26:53
Lần cuối làm bài: 2019-05-29 21:23:14
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vẽ quê hương
Lần cuối làm bài: 2018-11-30 18:46:42
Lần cuối làm bài: 2019-05-29 21:28:36
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chõ bánh khúc của dì tôi
Lần cuối làm bài: 2018-11-28 21:00:07
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Vẽ quê hương. Phân biệt s/x, ươn/ương
Lần cuối làm bài: 2019-06-01 17:42:38
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: (nghe kể) Tôi có đọc đâu! Nói về quê hương
Lần cuối làm bài: 2018-12-13 21:08:03
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập đọc
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 22:07:16
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Chính tả
Lần cuối làm bài: 2019-10-28 21:07:20
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2019-10-29 21:18:57
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập 2
Lần cuối làm bài: 2019-10-29 21:27:09
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ông Trạng thả diều
Lần cuối làm bài: 2019-07-06 19:31:05
Lần cuối làm bài: 2019-08-10 19:09:38
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về động từ
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 21:35:57
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Có chí thì nên
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 21:40:03
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Tính từ
Lần cuối làm bài: 2019-11-01 20:52:26
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Mở bài trong bài văn kể chuyện
Lần cuối làm bài: 2019-11-04 22:04:33
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: "Vua tàu thủy" Bạch Thái Bưởi
Lần cuối làm bài: 2019-11-04 22:05:59
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 19:18:49
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Ý chí - Nghị lực
Lần cuối làm bài: 2019-11-02 18:10:25
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vẽ trứng
Lần cuối làm bài: 2019-11-02 18:03:45
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Kết bài trong bài văn kể chuyện
Lần cuối làm bài: 2019-11-05 18:09:12
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Tính từ (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-12-03 20:38:48
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Kể chuyện (kiểm tra viết)
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 19:40:35
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người tìm đường lên các vì sao
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 19:16:58
Lần cuối làm bài: 2019-12-03 20:30:57
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Ý chí - Nghị lực
Lần cuối làm bài: 2019-12-04 19:05:00
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Văn hay chữ tốt
Lần cuối làm bài: 2019-12-04 19:01:52
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Câu hỏi và dấu chấm hỏi
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 21:58:44
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Ôn tập văn kể chuyện
Lần cuối làm bài: 2019-12-14 18:18:13
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nắng phương Nam
Lần cuối làm bài: 2018-11-29 09:37:12
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Chiều trên sông Hương. Phân biệt oc/ooc, tr/ch, at/ac
Lần cuối làm bài: 2019-05-27 22:20:43
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cảnh đẹp non sông
Lần cuối làm bài: 2018-12-16 12:31:13
Lần cuối làm bài: 2019-06-02 19:21:21
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Luôn nghĩ đến miền Nam
Lần cuối làm bài: 2018-12-13 20:54:17
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Cảnh đẹp non sông. Phân biệt tr/ch, at/ac
Lần cuối làm bài: 2019-07-06 19:33:40
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Nói, viết về cảnh đẹp đất nước
Lần cuối làm bài: 2018-12-13 21:01:35
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người con của Tây Nguyên
Lần cuối làm bài: 2018-11-28 20:48:38
Lần cuối làm bài: 2019-07-07 15:26:05
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vàm Cỏ Đông
Lần cuối làm bài: 2018-11-28 20:56:52
Lần cuối làm bài: 2019-07-07 15:31:00
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cửa Tùng
Lần cuối làm bài: 2018-12-05 18:40:14
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 19:23:29
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Viết thư
Lần cuối làm bài: 2019-08-04 11:49:43
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập làm văn
Lần cuối làm bài: 2018-11-28 21:23:11
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn : Tập tổ chức cuộc họp
Lần cuối làm bài: 2019-05-15 22:05:47
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thêm sừng cho ngựa
Lần cuối làm bài: 2018-10-06 18:40:24
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người liên lạc nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-11-29 19:16:29
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Người liên lạc nhỏ. Phân biệt ay/ây, l/n, i/iê
Lần cuối làm bài: 2019-08-04 11:55:41
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nhớ Việt Bắc
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 18:19:05
Lần cuối làm bài: 2018-12-06 21:02:36
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Một trường tiểu học vùng cao
Lần cuối làm bài: 2019-02-18 22:01:57
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Nhớ Việt Bắc. Phân biệt au/âu, l/n, i/iê
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 18:26:31
Lần cuối làm bài: 2018-12-07 21:00:09
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hũ bạc của người cha
Lần cuối làm bài: 2018-10-11 15:52:43
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Hũ bạc của người cha. Phân biệt ui/uôi, s/x, ât/âc
Lần cuối làm bài: 2019-08-10 19:31:03
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nhà bố ở
Lần cuối làm bài: 2019-08-17 19:27:44
Lần cuối làm bài: 2019-08-10 19:36:20
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nhà rông ở Tây Nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-03-02 19:10:53
Lần cuối làm bài: 2019-08-13 18:31:57
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Nghe kể "Giấu cày". Giới thiệu về tổ em.
Lần cuối làm bài: 2018-12-15 17:55:35
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đôi bạn
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 20:58:52
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Đôi bạn. Phân biệt tr/ch, dấu hỏi/dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2019-08-10 19:41:59
Lần cuối làm bài: 2019-05-27 22:12:52
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ba điều ước
Lần cuối làm bài: 2018-10-03 18:13:40
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Về quê ngoại. Phân biệt tr/ch, dấu hỏi/dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2019-08-13 18:41:02
Lần cuối làm bài: 2018-12-20 20:52:28
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mồ Côi xử kiện
Lần cuối làm bài: 2018-11-28 20:52:15
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Vầng trăng quê em. Phân biệt d/gi/r, ăt/ăc
Lần cuối làm bài: 2019-08-10 19:16:38
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Anh Đom Đóm
Lần cuối làm bài: 2019-08-10 19:19:57
Lần cuối làm bài: 2019-08-10 19:24:32
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Âm thanh thành phố
Lần cuối làm bài: 2018-12-26 19:31:32
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Âm thanh thành phố. Phân biệt ui/uôi, d/gi/r, ăt/ăc
Lần cuối làm bài: 2019-08-04 12:17:47
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Viết về thành thị, nông thôn.
Lần cuối làm bài: 2018-12-23 20:42:18
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về tập đọc
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 17:38:21
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về chính tả
Lần cuối làm bài: 2019-08-04 12:10:23
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2019-08-04 12:00:09
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về tập làm văn
Lần cuối làm bài: 2019-01-04 21:51:33
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Về quê ngoại
Lần cuối làm bài: 2019-03-30 22:01:24
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú Đất Nung
Lần cuối làm bài: 2019-12-14 18:20:27
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Chiếc áo búp bê. Phân biệt s/x, ât/âc
Lần cuối làm bài: 2019-12-14 18:23:52
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về câu hỏi
Lần cuối làm bài: 2019-12-14 18:26:49
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú Đất Nung (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-12-14 18:29:00
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Thế nào là miêu tả?
Lần cuối làm bài: 2019-12-14 21:33:51
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Dùng câu hỏi vào mục đích khác
Lần cuối làm bài: 2019-12-14 21:37:03
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Cấu tạo bài văn miêu tả đồ vật
Lần cuối làm bài: 2019-12-14 21:43:36
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cánh diều tuổi thơ
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 20:53:07
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 20:57:35
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Đồ chơi - Trò chơi
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 22:12:52
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tuổi Ngựa
Lần cuối làm bài: 2019-12-17 18:04:34
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập miêu tả đồ vật
Lần cuối làm bài: 2019-12-17 18:07:11
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Giữ phép lịch sự khi đặt câu hỏi
Lần cuối làm bài: 2019-12-19 18:24:35
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Quan sát và miêu tả đồ vật
Lần cuối làm bài: 2019-12-19 18:20:03
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Kéo co
Lần cuối làm bài: 2019-12-14 21:44:59
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Kéo co. Phân biệt r/d/gi, ât/âc
Lần cuối làm bài: 2019-12-21 18:49:48
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Đồ chơi - Trò chơi
Lần cuối làm bài: 2019-12-21 18:54:38
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trong quán ăn "Ba cá bống"
Lần cuối làm bài: 2019-12-29 09:23:55
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập giới thiệu địa phương
Lần cuối làm bài: 2019-12-29 09:26:27
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Câu kể
Lần cuối làm bài: 2019-12-29 09:31:38
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập miêu tả đồ vật
Lần cuối làm bài: 2019-12-30 21:03:03
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Rất nhiều mặt trăng
Lần cuối làm bài: 2019-12-21 21:22:35
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Mùa đông trên rẻo cao. Phân biệt l/n, ât/âc
Lần cuối làm bài: 2019-12-30 21:16:35
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Rất nhiều mặt trăng (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-01-05 11:57:40
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Đoạn văn trong bài văn miêu tả đồ vật
Lần cuối làm bài: 2020-01-05 12:01:53
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì?
Lần cuối làm bài: 2020-01-05 18:28:47
Lần cuối làm bài: 2020-01-05 18:32:43
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập đọc
Lần cuối làm bài: 2020-01-05 11:54:56
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Chính tả
Lần cuối làm bài: 2020-01-09 19:13:24
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 19:45:12
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập làm văn
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 19:47:34
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Câu kể Ai làm gì?
Lần cuối làm bài: 2020-01-05 11:58:38
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hai Bà Trưng
Lần cuối làm bài: 2018-10-04 21:35:12
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Hai Bà Trưng. Phân biệt l/n, iêt/iêc
Lần cuối làm bài: 2019-04-17 20:32:32
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bộ đội về làng
Lần cuối làm bài: 2019-03-23 21:57:37
Lần cuối làm bài: 2019-01-23 19:35:04
Lần cuối làm bài: 2018-10-16 21:33:03
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Trần Bình Trọng. Phân biệt l/n, iêt/iêc
Lần cuối làm bài: 2019-04-17 20:39:14
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Nghe kể: Chàng trai làng Phù Ủng
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 21:29:47
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ở lại với chiến khu
Lần cuối làm bài: 2019-01-16 19:41:29
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Ở lại với chiến khu. Phân biệt s/x, uôt/uôc
Lần cuối làm bài: 2019-04-18 21:30:15
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú ở bên Bác Hồ
Lần cuối làm bài: 2019-01-16 19:43:49
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Tổ quốc. Dấu phẩy
Lần cuối làm bài: 2019-04-18 21:31:35
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trên đường mòn Hồ Chí Minh
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 21:39:48
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Trên đường mòn Hồ Chí Minh. Phân biệt s/x, uôt/uôc
Lần cuối làm bài: 2019-04-18 21:36:01
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Báo cáo hoạt động
Lần cuối làm bài: 2019-01-19 18:59:32
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ông tổ nghề thêu
Lần cuối làm bài: 2019-01-23 19:37:40
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 18:37:06
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bàn tay cô giáo
Lần cuối làm bài: 2018-10-16 21:26:20
Lần cuối làm bài: 2019-02-15 21:07:48
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người trí thức yêu nước
Lần cuối làm bài: 2019-02-15 20:57:24
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Bàn tay cô giáo. Phân biệt tr/ch, dấu hỏi/ dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2019-01-23 21:13:18
Lần cuối làm bài: 2019-01-19 19:02:30
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nhà bác học và bà cụ
Lần cuối làm bài: 2019-01-26 19:44:43
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Ê-đi-xơn. Phân biệt tr/ch, dấu hỏi/ dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2019-03-31 12:03:04
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cái cầu
Lần cuối làm bài: 2019-02-14 21:37:29
Lần cuối làm bài: 2019-03-19 20:56:26
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chiếc máy bơm
Lần cuối làm bài: 2019-03-16 20:49:53
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Một nhà thông thái. Phân biệt r/d/gi, ươt/ươc
Lần cuối làm bài: 2019-02-18 21:47:51
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Nói, viết về một người lao động trí óc
Lần cuối làm bài: 2018-12-07 21:16:45
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nhà ảo thuật
Lần cuối làm bài: 2019-01-26 19:47:09
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Nghe nhạc. Phân biệt l/n, ut/uc
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 18:43:01
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Em vẽ Bác Hồ
Lần cuối làm bài: 2019-01-27 18:56:34
Lần cuối làm bài: 2019-03-23 21:51:21
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chương trình xiếc đặc sắc
Lần cuối làm bài: 2019-01-31 17:41:18
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 21:21:30
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Kể lại một buổi biểu diễn nghệ thuật
Lần cuối làm bài: 2019-03-08 21:13:41
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đối đáp với vua
Lần cuối làm bài: 2018-11-29 19:06:13
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Đối đáp với vua. Phân biệt s/x, dấu hỏi/dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 19:27:29
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mặt trời mọc ở đằng... tây!
Lần cuối làm bài: 2019-02-01 18:27:47
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 21:48:10
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tiếng đàn
Lần cuối làm bài: 2019-02-01 18:24:02
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Tiếng đàn. Phân biệt s/x, dấu hỏi/dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 19:34:46
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Nghe kể: Người bán quạt may mắn
Lần cuối làm bài: 2019-01-29 21:09:34
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hội vật
Lần cuối làm bài: 2019-01-27 12:08:32
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Hội vật. Phân biệt tr/ch, ưt/ưc
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 16:05:17
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hội đua voi ở Tây Nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-02-09 19:08:06
Lần cuối làm bài: 2019-03-25 21:33:49
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ngày hội rừng xanh
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 17:26:27
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Hội đua voi ở Tây Nguyên. Phân biệt tr/ch, ưt/ưc
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 21:42:40
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Kể về lễ hội
Lần cuối làm bài: 2019-01-29 21:05:28
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử
Lần cuối làm bài: 2018-11-29 18:45:28
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 19:34:34
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đi hội chùa Hương
Lần cuối làm bài: 2019-01-20 21:16:29
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về Lễ hội. Dấu phẩy
Lần cuối làm bài: 2019-03-08 21:18:17
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Rước đèn ông sao.
Lần cuối làm bài: 2019-01-27 12:03:34
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Rước đèn ông sao. Phân biệt r/d/gi, ên/ênh
Lần cuối làm bài: 2019-04-19 20:53:07
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Kể về một ngày hội
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 20:54:15
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập đọc
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 21:06:32
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Chính tả
Lần cuối làm bài: 2019-03-30 21:57:14
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 19:34:29
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập làm văn
Lần cuối làm bài: 2019-03-15 21:19:29
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cuộc chạy đua trong rừng
Lần cuối làm bài: 2019-02-09 18:55:01
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 11:39:36
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cùng vui chơi
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 17:31:21
Lần cuối làm bài: 2019-03-28 20:50:35
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bản tin
Lần cuối làm bài: 2018-11-30 19:13:58
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Cùng vui chơi. Phân biệt l/n, dấu hỏi/dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2019-04-18 21:23:11
Lần cuối làm bài: 2019-02-14 21:44:01
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Buổi học thể dục
Lần cuối làm bài: 2018-10-12 21:15:07
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 18:23:43
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bé thành phi công
Lần cuối làm bài: 2019-03-28 20:46:51
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về thể thao. Dấu phẩy
Lần cuối làm bài: 2019-03-22 21:38:27
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 21:59:23
Lần cuối làm bài: 2019-03-28 15:59:06
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Viết về một trận thi đấu thể thao
Lần cuối làm bài: 2018-12-05 18:46:13
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua
Lần cuối làm bài: 2018-12-16 12:15:50
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Liên hợp quốc. Phân biệt tr/ch, êt/êch
Lần cuối làm bài: 2019-04-19 21:18:29
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Một mái nhà chung
Lần cuối làm bài: 2019-03-12 19:31:45
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 21:29:31
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ngọn lửa Ô-lim-pích
Lần cuối làm bài: 2019-04-20 21:21:14
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Một mái nhà chung. Phân biệt tr/ch, êt/êch
Lần cuối làm bài: 2019-04-20 21:25:01
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bác sĩ Y-éc-xanh
Lần cuối làm bài: 2019-03-01 22:29:15
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Bác sĩ Y-éc-xanh. Phân biệt r/d/gi, dấu hỏi/dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 08:55:06
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bài hát trồng cây
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 17:26:38
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Các nước. Dấu phẩy
Lần cuối làm bài: 2019-04-20 21:29:45
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Con cò
Lần cuối làm bài: 2019-04-26 18:31:09
Lần cuối làm bài: 2019-04-26 18:36:01
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Thảo luận về bảo vệ môi trường
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 20:18:29
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người đi săn và con vượn
Lần cuối làm bài: 2019-02-26 19:43:21
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Ngôi nhà chung. Phân biệt l/n, v/d
Lần cuối làm bài: 2019-05-07 20:44:55
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mè hoa lượn sóng
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 20:34:54
Lần cuối làm bài: 2019-04-27 18:04:58
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cuốn sổ tay
Lần cuối làm bài: 2019-02-18 21:52:07
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Hạt mưa. Phân biệt l/n, v/d
Lần cuối làm bài: 2019-05-03 19:15:11
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Nói, viết về bảo vệ môi trường
Lần cuối làm bài: 2019-04-19 21:12:27
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cóc kiện Trời
Lần cuối làm bài: 2019-03-01 22:25:50
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 21:22:30
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mặt trời xanh của tôi
Lần cuối làm bài: 2019-05-03 19:19:36
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Nhân hóa
Lần cuối làm bài: 2019-05-06 21:27:09
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Quà của đồng nội
Lần cuối làm bài: 2019-05-06 21:32:56
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Quà của đồng nội. Phân biệt s/x, o/ô
Lần cuối làm bài: 2019-05-07 20:49:07
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Ghi chép sổ tay
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 11:29:03
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sự tích chú Cuội cung trăng
Lần cuối làm bài: 2018-11-30 18:32:16
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 20:49:05
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mưa
Lần cuối làm bài: 2019-04-27 18:14:12
Lần cuối làm bài: 2019-05-07 20:53:04
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trên con tàu vũ trụ
Lần cuối làm bài: 2019-05-03 19:25:09
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Dòng suối thức. Phân biệt tr/ch, dấu hỏi/dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2019-05-07 20:58:04
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Vươn tới các vì sao. Ghi chép sổ tay
Lần cuối làm bài: 2019-05-03 19:21:38
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập đọc
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 21:21:17
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Chính tả
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 21:25:34
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài
Lần cuối làm bài: 2020-01-10 21:21:56
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Kim tự tháp Ai Cập. Phân biệt s/x, iêt/iêc
Lần cuối làm bài: 2019-08-09 19:47:43
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì?
Lần cuối làm bài: 2020-01-09 19:19:31
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuyện cổ tích về loài người
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 11:31:26
Lần cuối làm bài: 2020-01-10 21:31:29
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về Tài năng
Lần cuối làm bài: 2020-01-12 11:57:06
Lần cuối làm bài: 2020-01-12 11:59:07
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2018-12-07 21:32:53
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 12:41:35
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về câu kể Ai làm gì?
Lần cuối làm bài: 2020-01-13 18:23:52
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trống đồng Đông Sơn
Lần cuối làm bài: 2020-05-25 21:39:15
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Miêu tả đồ vật (kiểm tra viết)
Lần cuối làm bài: 2020-01-14 17:35:38
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về Sức khỏe
Lần cuối làm bài: 2020-03-11 17:53:36
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập giới thiệu địa phương
Lần cuối làm bài: 2020-03-11 18:01:09
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 17:34:51
Lần cuối làm bài: 2020-03-11 20:52:05
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Câu kể Ai thế nào?
Lần cuối làm bài: 2020-03-11 20:59:32
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bè xuôi sông La
Lần cuối làm bài: 2020-03-13 18:53:06
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào?
Lần cuối làm bài: 2020-03-12 19:15:17
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối
Lần cuối làm bài: 2020-03-12 19:18:53
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lá thư nhầm địa chỉ
Lần cuối làm bài: 2018-11-30 18:55:18
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Sầu riêng. Phân biệt l/n, ut/uc
Lần cuối làm bài: 2020-03-13 19:03:45
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào?
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 19:09:44
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chợ Tết
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 19:25:39
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập quan sát cây cối
Lần cuối làm bài: 2020-03-18 19:24:32
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Cái đẹp
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 20:43:13
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 20:53:57
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hoa học trò
Lần cuối làm bài: 2020-03-21 17:48:49
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Chợ Tết. Phân biệt s/x, ưt/ưc
Lần cuối làm bài: 2020-03-23 19:20:37
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Dấu gạch ngang
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 20:53:09
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ
Lần cuối làm bài: 2020-03-27 17:59:32
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 22:10:33
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Cái đẹp
Lần cuối làm bài: 2020-03-23 19:25:51
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Đoạn văn trong bài văn miêu tả cây cối
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 20:50:24
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vẽ về cuộc sống an toàn
Lần cuối làm bài: 2020-03-13 19:17:04
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 11:36:37
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Câu kể Ai là gì?
Lần cuối làm bài: 2020-05-13 21:05:19
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đoàn thuyền đánh cá
Lần cuối làm bài: 2020-03-20 19:16:15
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả cây cối
Lần cuối làm bài: 2020-03-20 19:20:16
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai là gì?
Lần cuối làm bài: 2020-03-18 19:18:21
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Tóm tắt tin tức
Lần cuối làm bài: 2020-05-26 22:09:14
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Khuất phục tên cướp biển
Lần cuối làm bài: 2020-03-13 18:57:06
Lần cuối làm bài: 2020-03-17 20:23:59
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?
Lần cuối làm bài: 2020-03-18 19:28:12
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bài thơ về tiểu đội xe không kính
Lần cuối làm bài: 2020-03-21 12:53:07
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập tóm tắt tin tức
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 20:46:00
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Dũng cảm
Lần cuối làm bài: 2020-03-22 15:52:47
Lần cuối làm bài: 2020-05-26 22:09:01
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thắng biển
Lần cuối làm bài: 2020-05-19 21:10:18
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Thắng biển. Phân biệt l/n, in/inh
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 21:51:11
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về câu kể Ai là gì?
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 22:04:08
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ga-vrốt ngoài chiến lũy
Lần cuối làm bài: 2020-05-04 10:44:01
Lần cuối làm bài: 2020-05-04 10:48:24
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Dũng cảm
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 12:48:57
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập miêu tả cây cối
Lần cuối làm bài: 2020-05-17 11:31:51
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dù sao trái đất vẫn quay!
Lần cuối làm bài: 2020-05-24 22:04:45
Lần cuối làm bài: 2020-05-17 12:02:55
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Câu khiến
Lần cuối làm bài: 2020-07-18 19:36:08
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về tập đọc
Lần cuối làm bài: 2020-05-28 21:09:36
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2020-05-28 21:03:32
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về tập làm văn
Lần cuối làm bài: 2020-05-28 21:12:50
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đường đi Sa Pa
Lần cuối làm bài: 2020-05-26 21:57:18
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 20:49:23
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Du lịch - Thám hiểm
Lần cuối làm bài: 2020-05-27 19:09:51
Lần cuối làm bài: 2020-05-27 19:13:12
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn miêu tả con vật
Lần cuối làm bài: 2020-05-28 21:34:31
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Đường đi Sa Pa. Phân biệt r/d/gi, v/d/gi
Lần cuối làm bài: 2020-06-03 21:27:23
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Du lịch - Thám hiểm
Lần cuối làm bài: 2020-06-01 19:14:28
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dòng sông mặc áo
Lần cuối làm bài: 2020-06-02 21:39:12
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Câu cảm
Lần cuối làm bài: 2020-06-03 21:41:30
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ăng-co Vát
Lần cuối làm bài: 2020-06-07 13:29:19
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Nghe lời chim nói. Phân biệt l/n, dấu hỏi/dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2020-05-04 10:39:51
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ cho câu
Lần cuối làm bài: 2020-06-08 18:58:02
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Con chuồn chuồn nước
Lần cuối làm bài: 2020-06-06 21:03:51
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho câu
Lần cuối làm bài: 2020-06-10 21:16:56
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả con vật
Lần cuối làm bài: 2020-06-11 21:16:38
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vương quốc vắng nụ cười
Lần cuối làm bài: 2020-06-14 18:30:46
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Vương quốc vắng nụ cười. Phân biệt s/x, o/ô
Lần cuối làm bài: 2020-03-27 17:54:52
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ thời gian cho câu
Lần cuối làm bài: 2020-06-17 19:15:41
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ngắm trăng. Không đề
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 22:07:16
Lần cuối làm bài: 2020-06-18 19:47:43
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vương quốc vắng nụ cười (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-06-21 09:32:13
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Lạc quan - Yêu đời
Lần cuối làm bài: 2020-06-22 21:15:16
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Con chim chiền chiện
Lần cuối làm bài: 2020-06-23 19:29:39
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Miêu tả con vật (kiểm tra viết)
Lần cuối làm bài: 2020-06-23 19:23:52
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tiếng cười là liều thuốc bổ
Lần cuối làm bài: 2020-06-26 20:57:19
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ăn "mầm đá"
Lần cuối làm bài: 2020-06-22 21:51:18
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập 1
Lần cuối làm bài: 2020-07-01 22:03:05
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 21:46:56
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập 3
Lần cuối làm bài: 2020-07-01 22:01:08
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-29 21:22:07
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài khảo sát chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2019-05-04 18:08:03
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì giữa học kì I
Lần cuối làm bài: 2018-10-06 21:41:13
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-03-08 21:09:26
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì giữa học kì II
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 19:06:07
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì II
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 18:42:39

Luyện Tiếng Anh

191 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 19100

Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-10-11 11:07:44
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Number (Chữ Số)
Lần cuối làm bài: 2018-10-11 08:59:10
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Color (Màu Sắc)
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 21:39:24
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 20:35:12
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-10-12 20:54:36
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2018-10-07 18:24:54
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-11-29 09:38:28
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-10-12 20:58:33
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 20:51:22
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 21:29:32
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-10-16 21:40:58
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2018-12-15 18:05:48
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2018-10-06 18:57:08
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How are you?
Lần cuối làm bài: 2018-10-17 21:06:13
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2018-10-17 18:47:07
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your name?
Lần cuối làm bài: 2018-10-05 18:43:10
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How do you spell your name?
Lần cuối làm bài: 2018-10-10 19:24:03
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-01-26 19:55:50
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2018-11-29 19:24:44
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is Tony
Lần cuối làm bài: 2018-10-06 19:00:37
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Is that Tony?
Lần cuối làm bài: 2019-01-27 12:10:05
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2018-10-12 20:57:42
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-03-22 15:55:29
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2018-10-16 21:45:14
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-01-20 21:50:21
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that?
Lần cuối làm bài: 2018-10-08 17:48:32
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How old are you?
Lần cuối làm bài: 2018-10-03 18:46:04
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-01-26 19:59:16
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-01-27 12:16:05
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-06-30 19:06:49
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: See you tomorrow!
Lần cuối làm bài: 2019-05-30 18:19:17
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /l/ - /n/
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 20:04:09
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 19:37:32
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where are you from?
Lần cuối làm bài: 2019-07-12 21:53:52
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What nationality are you?
Lần cuối làm bài: 2019-07-13 19:41:44
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /j/ - /v/
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 18:13:02
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 19:20:30
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What day is it today?
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 19:30:14
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What do you do on Monday?
Lần cuối làm bài: 2019-08-14 19:17:06
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /ir/ - /er/ - /ur/
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 11:40:41
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 11:45:18
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is the date today?
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 19:40:23
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: When is your birthday?
Lần cuối làm bài: 2019-09-24 20:55:42
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /th/ - /ch/
Lần cuối làm bài: 2019-08-11 15:42:11
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-09-24 21:00:57
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my friend
Lần cuối làm bài: 2018-10-11 16:50:05
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Are they your friends?
Lần cuối làm bài: 2018-10-16 21:40:18
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2018-10-17 18:40:17
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-01-27 19:08:51
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What can you do?
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 19:36:50
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Can you play the guitar?
Lần cuối làm bài: 2019-08-11 15:39:11
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /s/ - /sw/
Lần cuối làm bài: 2019-09-24 21:12:18
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 21:22:27
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where is your school?
Lần cuối làm bài: 2019-08-22 19:37:09
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What class are you in?
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 22:05:09
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /sk/ - /sch/ - /str/
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 20:32:06
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 20:35:54
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 22:03:19
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 20:56:55
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 22:01:10
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: I like collecting stamps!
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 19:22:05
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your hobby?
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 19:34:03
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /fl/ - /pl/
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 19:37:30
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 19:41:27
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-10-12 20:46:19
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2018-12-07 21:05:29
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-01-23 21:16:59
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2018-10-17 18:25:49
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: May I come in?
Lần cuối làm bài: 2018-10-11 16:09:34
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-01-27 22:06:30
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2018-10-21 15:53:52
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: That's my school
Lần cuối làm bài: 2019-02-01 18:29:39
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Is your school big?
Lần cuối làm bài: 2019-02-01 18:32:39
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2018-11-30 18:40:31
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-02-01 18:38:19
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What subjects do you have?
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 12:33:33
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: When do you have Maths?
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 20:52:18
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /ct/ - /cts/
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 21:01:51
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 21:04:46
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is he/ she doing?
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 21:09:33
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What are they doing?
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 21:02:59
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /sk/ - /xt/
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 21:05:51
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 21:08:16
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where were you yesterday?
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 21:00:22
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What did you do yesterday?
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 21:02:54
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /ed/
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 17:52:00
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 21:12:50
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my pen
Lần cuối làm bài: 2018-10-21 15:37:24
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: These are my books
Lần cuối làm bài: 2019-01-20 21:25:04
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What does your father do?
Lần cuối làm bài: 2020-03-22 18:38:02
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-02-01 19:36:18
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2018-11-29 18:54:33
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What time is it?
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 19:47:34
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What time do you get up?
Lần cuối làm bài: 2020-03-12 19:19:37
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /oo/
Lần cuối làm bài: 2020-03-12 19:22:55
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-03-11 21:03:00
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Where does he work?
Lần cuối làm bài: 2020-03-11 21:13:26
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /ie/ - /ea/
Lần cuối làm bài: 2020-03-12 19:26:39
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-03-12 19:32:16
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson1: What is your favorite food/ drink?
Lần cuối làm bài: 2020-03-11 21:07:01
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Would you like some milk?
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 20:54:43
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /sh/ - /f/
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 20:56:41
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 20:59:02
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What does she look like?
Lần cuối làm bài: 2020-03-15 19:22:50
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Who's shorter?
Lần cuối làm bài: 2020-03-17 20:31:26
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /th/
Lần cuối làm bài: 2020-03-18 20:58:09
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-03-18 21:03:56
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: When's Children's Day?
Lần cuối làm bài: 2020-03-21 12:58:19
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What do you do on Tet?
Lần cuối làm bài: 2020-03-21 17:56:30
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /cl/ - /fl/
Lần cuối làm bài: 2020-03-24 19:14:04
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 2
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 21:15:06
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 3
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 20:58:13
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 20:59:32
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 21:05:00
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 21:12:22
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Let's go to the supermarket!
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 21:59:14
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why do you go to the cinema?
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 22:04:56
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Word stress
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 12:18:03
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 22:13:22
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: How much is the T-shirt?
Lần cuối làm bài: 2020-05-13 21:04:40
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is your phone number?
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 10:58:46
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Would you like to go for a picnic?
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 13:00:36
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Word stress
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 13:04:42
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 19:14:11
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What animal do you like to see?
Lần cuối làm bài: 2020-05-17 11:42:54
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What are you going this summer?
Lần cuối làm bài: 2019-09-24 21:16:47
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What are you going to do?
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 21:03:55
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Is that your school bag?
Lần cuối làm bài: 2018-11-28 20:45:14
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What colour is your book?
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 17:41:11
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2018-11-29 09:43:27
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2018-12-05 18:52:30
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-03-24 19:19:09
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do at break time?
Lần cuối làm bài: 2018-12-06 21:08:50
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Do you like badminton?
Lần cuối làm bài: 2019-02-09 18:59:49
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-02-09 19:04:40
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2018-12-07 21:29:37
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-12-26 19:21:33
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2018-12-18 21:03:17
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2018-12-18 21:13:46
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that man?
Lần cuối làm bài: 2018-12-13 21:09:18
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: That's my brother
Lần cuối làm bài: 2018-12-26 19:26:40
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2018-12-13 21:22:41
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-01-19 19:13:09
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my house
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 18:58:30
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Is there a garden?
Lần cuối làm bài: 2019-01-04 21:57:45
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-01-29 21:16:21
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-01-19 19:08:24
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where's my book?
Lần cuối làm bài: 2019-01-23 21:24:26
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Where are my posters?
Lần cuối làm bài: 2019-01-31 18:09:32
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-02-14 21:53:22
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-02-15 21:39:15
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Are there any posters in the room?
Lần cuối làm bài: 2019-02-15 21:43:09
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How many chairs are there?
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 09:36:51
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 09:45:35
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 21:55:41
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Do you have any toys?
Lần cuối làm bài: 2019-02-26 19:51:00
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Does he have a puzzle?
Lần cuối làm bài: 2019-02-26 20:50:23
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 21:21:32
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-03-02 19:19:35
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-03-08 21:25:58
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 21:18:02
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 21:24:27
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: That's my dog
Lần cuối làm bài: 2019-03-12 19:38:46
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Where are my cats?
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 19:38:50
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-03-15 21:49:30
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-03-15 21:24:40
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What toys do you like?
Lần cuối làm bài: 2019-03-16 20:55:22
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How many parrots do you have?
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 17:35:27
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 17:40:16
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-03-19 21:01:18
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What are you doing?
Lần cuối làm bài: 2019-03-22 21:44:56
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What is he doing?
Lần cuối làm bài: 2019-03-23 22:21:20
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-03-25 21:56:59
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-03-28 20:59:17
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2019-08-27 19:16:34
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: They're skating
Lần cuối làm bài: 2019-03-28 21:05:14
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's the weather like?
Lần cuối làm bài: 2019-03-29 21:43:17
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 21:30:57
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-03-31 12:41:38
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where's Sa Pa?
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 21:34:20
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Is Ha Long Bay near Ha Noi?
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 21:58:05
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 11:50:06
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 16:15:05
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 22:08:32
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 22:15:48
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 21:53:30
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2019-07-13 19:37:51
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in your free time?
Lần cuối làm bài: 2018-10-07 18:08:56
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2019-07-13 19:34:26
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills time - Reading - School things
Lần cuối làm bài: 2019-01-31 18:11:48
Vu Minh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Classroom intructions
Lần cuối làm bài: 2020-03-15 19:26:05

Điểm thi

Vu Minh Duc làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2020-05-17 11:55:47
Vu Minh Duc làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-04-09 22:01:01
Vu Minh Duc làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-03-11 20:31:14
Vu Minh Duc làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-01-12 19:29:34
Vu Minh Duc làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-01-11 21:34:57
Vu Minh Duc làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-01-09 19:33:55
Vu Minh Duc làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10.5 điểm
Điểm cao nhất: 10.5, Nộp bài lúc 2019-12-30 20:50:22
Vu Minh Duc làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8.8 điểm
Điểm cao nhất: 8.8, Nộp bài lúc 2019-12-29 09:50:37
Vu Minh Duc làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-21 21:38:45
Vu Minh Duc làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-15 21:12:14
Vu Minh Duc làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-14 18:42:53
Vu Minh Duc làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-12-03 21:03:35
Vu Minh Duc làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-04 22:13:25
Vu Minh Duc làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-02 18:20:04
Vu Minh Duc làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-31 21:59:35
Vu Minh Duc làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-31 21:51:40
Vu Minh Duc làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-01 22:15:44
Vu Minh Duc làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-01 21:29:53
Vu Minh Duc làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-29 20:16:41
Vu Minh Duc làm bài Kiểm tra tháng 6 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-18 15:24:23
Vu Minh Duc làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-06 19:47:29
Vu Minh Duc làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-08-06 19:44:10
Vu Minh Duc làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-03 19:24:38
Vu Minh Duc làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-03 19:20:40
Vu Minh Duc làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-08-01 19:37:41
Vu Minh Duc làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-08-01 19:29:41
Vu Minh Duc làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-01 19:16:30
Vu Minh Duc làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-08-01 19:11:57
Vu Minh Duc làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-01 19:06:12
Vu Minh Duc làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-01 19:04:18