Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với daotuannghia. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

daotuannghia

daotuannghia
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

daotuannghia làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-08-06 15:50:31
daotuannghia làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-08-06 15:39:25
daotuannghia làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2014 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-08-06 15:23:29
daotuannghia làm bài Kiểm tra tháng 6 năm 2014 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2014-08-06 15:07:44

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm