Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phạm Bảo Nam. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phạm Bảo Nam

Phạm Bảo Nam
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: Phạm Bảo Nam
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Phạm Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm. Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 20:16:24

Luyện văn - Tiếng Việt

14 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1400

Phạm Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Cấu tạo của tiếng
Lần cuối làm bài: 2019-04-09 20:16:07
Phạm Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2019-04-09 21:03:28
Phạm Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Du lịch - Thám hiểm
Lần cuối làm bài: 2019-04-10 15:47:26
Phạm Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì?
Lần cuối làm bài: 2019-04-10 16:45:47
Phạm Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về cấu tạo của tiếng
Lần cuối làm bài: 2019-04-10 16:58:40
Lần cuối làm bài: 2019-04-10 17:05:19
Phạm Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về từ ghép và từ láy
Lần cuối làm bài: 2019-04-10 20:36:43
Lần cuối làm bài: 2019-04-10 20:45:29
Lần cuối làm bài: 2019-04-10 20:53:06
Phạm Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì?
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 20:31:39
Phạm Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về câu kể Ai làm gì?
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 20:44:22
Phạm Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về Sức khỏe
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 20:54:56
Phạm Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nghìn năm văn hiến
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 10:12:09
Phạm Bảo Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lòng dân
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 20:40:57

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Phạm Bảo Nam làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-04-24 21:16:02