Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Jungkook BTS. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Jungkook BTS

Jungkook BTS
diễm quỳnh Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

2 -Trung bình 4.91 - Tổng điểm 442

Jungkook BTS đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu
Lần cuối làm bài: 2019-03-11 18:10:06
Jungkook BTS đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2019-01-04 21:09:21

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 4.75 - Tổng điểm 95

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Jungkook BTS làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-17 18:15:56
Jungkook BTS làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-17 18:10:19
Jungkook BTS làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-13 19:14:03
Jungkook BTS làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-12 16:03:43
Jungkook BTS làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-12 16:00:52
Jungkook BTS làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-01-12 15:53:20
Jungkook BTS làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-12 15:46:22
Jungkook BTS làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-12 15:42:43
Jungkook BTS làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-11 18:52:25
Jungkook BTS làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-11 18:47:08
Jungkook BTS làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-11 18:44:36
Jungkook BTS làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-11 18:40:16
Jungkook BTS làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-10 20:15:45