Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyen Thi Xuan. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyen Thi Xuan

Nguyen Thi Xuan
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: Nguyen Thi Xuan
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ: -
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

0 -Trung bình 0.80 - Tổng điểm 24

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 4.75 - Tổng điểm 95

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi