Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Mizamizu Mitsuha. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Mizamizu Mitsuha

Mizamizu Mitsuha
Chào các bạn.Mình cung song ngư.Kết bạn với mình nhé!Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Mizamizu Mitsuha làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-02-16 21:04:23
Mizamizu Mitsuha làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-16 21:01:52
Mizamizu Mitsuha làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-16 20:57:50
Mizamizu Mitsuha làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2018-02-16 19:53:51
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-16 19:50:00
Mizamizu Mitsuha làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-15 10:33:17
Mizamizu Mitsuha làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-15 10:30:58
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-02-13 19:57:20
Mizamizu Mitsuha làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-02-13 19:48:02
Mizamizu Mitsuha làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-13 19:44:27

Luyện toán

1 -Trung bình 4.58 - Tổng điểm 229

Mizamizu Mitsuha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2018-02-25 12:26:26