Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Tieu thu đang yêu. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Tieu thu đang yêu

Tieu thu đang yêu
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

5 -Trung bình 6.94 - Tổng điểm 1110

Tieu thu đang yêu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quan hệ giữa phép nhân và phép chia
Lần cuối làm bài: 2017-10-15 19:45:53
Tieu thu đang yêu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tách lớp triệu, lớp nghìn và lớp đơn vị
Lần cuối làm bài: 2017-09-28 19:09:16
Tieu thu đang yêu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2017-10-02 19:11:52
Tieu thu đang yêu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2017-10-30 19:41:10
Tieu thu đang yêu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2017-08-19 09:56:05

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Tieu thu đang yêu làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-08-18 14:40:00
Tieu thu đang yêu làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-08-12 10:21:18
Tieu thu đang yêu làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-08-12 10:15:26
Tieu thu đang yêu làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-08-12 10:11:44