Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Võ Thị Cẩm Tiên. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Võ Thị Cẩm Tiên

Võ Thị Cẩm Tiên
Ai choi mini world thi ket ban voi mik nhe.id la 22112408,va cho mik mot luoc theo doi nha
  • Tên: Võ Thị Cẩm Tiên
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

46 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 4600

Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 08:57:01
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2018-11-18 09:02:40
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-11-25 14:09:07
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2018-12-18 19:48:53
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2018-12-11 19:52:08
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2018-12-15 08:43:52
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2018-11-18 08:54:31
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2018-12-18 19:56:01
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-03-23 06:57:09
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2018-11-18 08:30:12
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2018-11-11 20:05:27
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2019-03-24 09:13:57
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dòng tiếp theo như thế nào?
Lần cuối làm bài: 2018-12-24 18:57:06
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2018-12-04 16:21:18
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập: Lớn hơn, bé hơn
Lần cuối làm bài: 2019-04-22 21:16:02
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 19:37:13
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 20:07:04
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 14 + 3
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 19:52:03
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Yến, tạ, tấn
Lần cuối làm bài: 2019-08-13 20:16:38
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giây, thế kỷ
Lần cuối làm bài: 2019-08-13 20:34:04
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu đồ
Lần cuối làm bài: 2019-08-13 20:40:57
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 09:44:53
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 15:37:50
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: So sánh hai phân số
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 08:33:57
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-06-09 08:38:44
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 10:06:44
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập và bổ sung về giải toán
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 09:48:00
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Bảng đơn vị đo chiều dài
Lần cuối làm bài: 2019-07-18 09:15:51
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm sự khác nhau giữa hai hình
Lần cuối làm bài: 2019-05-18 20:46:17
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-05-18 20:48:02
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 08:44:00
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với tọa độ
Lần cuối làm bài: 2019-03-21 15:36:00
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Ghi số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-07-08 09:12:23
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-11-11 19:16:51
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-04-01 20:04:35
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-03-23 07:16:43
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn, bé hơn (phạm vi 5)
Lần cuối làm bài: 2019-04-01 19:58:52
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-04-01 20:13:59
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia cho số có ba chữ số
Lần cuối làm bài: 2018-12-20 09:40:53
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 20:29:09
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-02-12 08:50:50
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số cùng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2019-02-12 08:56:14
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số khác mẫu số
Lần cuối làm bài: 2019-02-14 09:08:39
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 08:36:20
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 09:21:33
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 15:23:25

Luyện văn - Tiếng Việt

140 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 14000

Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2019-08-24 21:15:43
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Có chí thì nên
Lần cuối làm bài: 2018-11-11 19:32:54
Lần cuối làm bài: 2018-11-11 20:04:52
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vẽ trứng
Lần cuối làm bài: 2018-11-19 20:41:16
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Gà Trống và Cáo
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 09:01:39
Lần cuối làm bài: 2018-12-21 09:42:31
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Văn hay chữ tốt
Lần cuối làm bài: 2018-11-22 19:27:58
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
Lần cuối làm bài: 2018-11-22 19:42:35
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú Đất Nung
Lần cuối làm bài: 2018-12-21 09:23:28
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Một người chính trực
Lần cuối làm bài: 2018-11-23 08:12:17
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nếu chúng mình có phép lạ
Lần cuối làm bài: 2018-11-23 08:16:52
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thưa chuyện với mẹ
Lần cuối làm bài: 2018-11-23 09:11:36
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2018-11-24 10:08:00
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thư thăm bạn
Lần cuối làm bài: 2018-11-24 10:23:43
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những hạt thóc giống
Lần cuối làm bài: 2018-11-25 13:38:21
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca
Lần cuối làm bài: 2018-11-25 13:41:36
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chị em tôi
Lần cuối làm bài: 2018-11-25 13:45:46
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người ăn xin
Lần cuối làm bài: 2018-11-25 13:57:17
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tre Việt Nam
Lần cuối làm bài: 2018-11-25 14:02:01
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Điều ước của vua Mi-dát
Lần cuối làm bài: 2018-11-25 14:08:34
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lòng dân
Lần cuối làm bài: 2018-11-25 14:36:49
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những con sếu bằng giấy
Lần cuối làm bài: 2018-11-25 14:46:37
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Rất nhiều mặt trăng
Lần cuối làm bài: 2018-11-30 08:23:41
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về câu hỏi
Lần cuối làm bài: 2018-12-21 09:09:04
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú Đất Nung (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2018-12-04 08:09:48
Lần cuối làm bài: 2018-12-21 09:36:48
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập miêu tả đồ vật
Lần cuối làm bài: 2018-12-12 09:17:23
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Quan sát và miêu tả đồ vật
Lần cuối làm bài: 2018-12-18 07:26:33
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Kéo co
Lần cuối làm bài: 2018-12-18 10:25:15
Lần cuối làm bài: 2018-12-21 09:16:44
Lần cuối làm bài: 2018-12-16 10:33:06
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thư gửi học sinh
Lần cuối làm bài: 2019-06-21 08:28:41
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2018-12-16 18:49:12
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2018-12-16 18:59:41
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: l, h (lê, hè)
Lần cuối làm bài: 2019-01-05 20:03:43
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thầy cúng đi bệnh viện
Lần cuối làm bài: 2018-12-18 15:44:26
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trong quán ăn "Ba cá bống"
Lần cuối làm bài: 2018-12-18 20:06:07
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 20:18:01
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 20:24:24
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Câu kể
Lần cuối làm bài: 2018-12-20 08:42:44
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Làm biên bản một vụ việc
Lần cuối làm bài: 2018-12-20 20:58:50
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Ôn tập văn kể chuyện
Lần cuối làm bài: 2018-12-21 09:34:49
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Câu kể Ai làm gì?
Lần cuối làm bài: 2018-12-22 19:14:48
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Dấu huyền, dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2018-12-23 19:02:55
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ
Lần cuối làm bài: 2018-12-23 19:11:17
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: ê, v (bê, ve)
Lần cuối làm bài: 2019-05-18 20:26:29
Lần cuối làm bài: 2018-12-26 10:55:49
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì?
Lần cuối làm bài: 2019-01-09 07:58:56
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuyện cổ tích về loài người
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 08:10:23
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 08:18:02
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về Tài năng
Lần cuối làm bài: 2019-01-11 07:47:33
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Công dân
Lần cuối làm bài: 2019-01-14 19:05:38
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về câu kể Ai làm gì?
Lần cuối làm bài: 2019-01-15 07:41:09
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về Sức khỏe
Lần cuối làm bài: 2019-01-17 07:54:42
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Miêu tả đồ vật (kiểm tra viết)
Lần cuối làm bài: 2019-01-17 08:06:22
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trí dũng song toàn
Lần cuối làm bài: 2019-01-18 20:26:37
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Câu kể Ai thế nào?
Lần cuối làm bài: 2019-01-22 08:32:14
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bè xuôi sông La
Lần cuối làm bài: 2019-01-23 08:55:43
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào?
Lần cuối làm bài: 2019-01-23 19:54:41
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sầu riêng
Lần cuối làm bài: 2019-02-11 08:54:38
Lần cuối làm bài: 2019-02-11 20:21:15
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào?
Lần cuối làm bài: 2019-02-12 09:16:56
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cao Bằng
Lần cuối làm bài: 2019-02-12 19:10:55
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Ôn tập văn kể chuyện
Lần cuối làm bài: 2019-02-12 19:44:39
Lần cuối làm bài: 2019-02-12 19:55:47
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập quan sát cây cối
Lần cuối làm bài: 2019-02-13 09:27:54
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Cái đẹp
Lần cuối làm bài: 2019-02-14 08:49:48
Lần cuối làm bài: 2019-02-15 09:06:51
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Dấu gạch ngang
Lần cuối làm bài: 2019-02-20 09:02:09
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Cái đẹp
Lần cuối làm bài: 2019-02-21 09:30:59
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Câu kể Ai là gì?
Lần cuối làm bài: 2019-02-26 09:58:17
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nam và nữ
Lần cuối làm bài: 2019-02-26 15:46:08
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hộp thư mật
Lần cuối làm bài: 2019-02-26 16:08:08
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 09:01:47
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 15:25:20
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai là gì?
Lần cuối làm bài: 2019-02-28 08:36:49
Lần cuối làm bài: 2019-03-08 09:40:17
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thắng biển
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 19:35:29
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nghĩa thầy trò
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 20:25:41
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Truyền thống
Lần cuối làm bài: 2019-03-11 19:50:49
Lần cuối làm bài: 2019-03-11 20:15:41
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về câu kể Ai là gì?
Lần cuối làm bài: 2019-03-12 09:42:23
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 19:38:03
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tranh làng Hồ
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 19:57:46
Lần cuối làm bài: 2019-03-20 20:52:20
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về tập làm văn
Lần cuối làm bài: 2019-03-27 08:12:14
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2019-03-27 08:35:35
Lần cuối làm bài: 2019-04-01 20:50:40
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 08:25:23
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn miêu tả con vật
Lần cuối làm bài: 2019-04-05 09:25:52
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Ôn tập l, h, c, o, ô, ơ
Lần cuối làm bài: 2019-05-18 20:42:07
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Công việc đầu tiên
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 20:36:48
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bầm ơi
Lần cuối làm bài: 2019-04-17 19:59:31
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)
Lần cuối làm bài: 2019-04-17 20:14:17
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những cánh buồm
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 15:32:49
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Ôn tập về tả cảnh
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 20:24:28
Lần cuối làm bài: 2019-04-24 10:42:53
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu hai chấm)
Lần cuối làm bài: 2019-04-24 15:58:17
Lần cuối làm bài: 2019-04-26 08:43:55
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vương quốc vắng nụ cười (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-05-02 09:03:06
Lần cuối làm bài: 2019-05-02 09:09:18
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trẻ em
Lần cuối làm bài: 2019-05-02 16:44:02
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sang năm con lên bảy
Lần cuối làm bài: 2019-05-03 16:01:06
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Ôn tập về tả người
Lần cuối làm bài: 2019-05-03 16:11:20
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 09:14:17
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ăn "mầm đá"
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 08:51:19
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 19:22:55
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập 1
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 09:19:22
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: o, c (bò, cỏ)
Lần cuối làm bài: 2019-05-18 20:36:52
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 17: u ư ( nụ, thư)
Lần cuối làm bài: 2019-05-28 08:07:43
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: n m (nơ, me)
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 19:19:06
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2019-06-14 08:37:10
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh chưng, bánh giầy (Tự học có hướng dẫn)
Lần cuối làm bài: 2019-06-20 08:17:17
Lần cuối làm bài: 2019-06-27 09:22:43
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuỗi ngọc lam
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 09:43:19
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn tả cảnh
Lần cuối làm bài: 2019-07-30 08:38:56
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2019-08-24 21:20:56
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 08:41:47
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về Hòa bình
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 08:53:41
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ đồng âm
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 19:31:56
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 07:36:41
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 07:42:03
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những người bạn tốt
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 08:15:25
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 08:20:35
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ nhiều nghĩa
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 08:36:06
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 20:29:39
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 29: ia (tía)
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 19:40:22
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trước cổng trời
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 20:42:26
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về từ nhiều nghĩa
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 19:57:11
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 20:08:33
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cái gì quý nhất?
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 20:15:49
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đất Cà Mau
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 18:48:35
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mùa thảo quả
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 08:37:27
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 08:47:40
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 08:11:08
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con hổ có nghĩa
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 19:00:17
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mẹ hiền dạy con
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 19:34:03
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Ôn tập về từ và cấu tạo từ
Lần cuối làm bài: 2019-12-23 20:39:27
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Ôn tập về câu
Lần cuối làm bài: 2019-12-26 10:31:54

Luyện Tiếng Anh

80 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 8000

Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2018-11-10 17:08:15
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /th/
Lần cuối làm bài: 2018-12-20 10:08:50
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: When's Children's Day?
Lần cuối làm bài: 2018-12-20 09:46:40
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What do you do on Tet?
Lần cuối làm bài: 2018-12-20 09:53:51
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /cl/ - /fl/
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 09:09:21
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 09:14:48
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Who's shorter?
Lần cuối làm bài: 2018-12-20 10:00:50
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your hobby?
Lần cuối làm bài: 2018-12-20 10:11:28
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2018-11-16 20:57:29
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Let's go to the supermarket!
Lần cuối làm bài: 2018-12-14 07:34:11
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 09:47:06
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 09:51:47
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 08:56:24
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What can you do?
Lần cuối làm bài: 2018-12-20 10:13:20
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where is your school?
Lần cuối làm bài: 2018-11-24 19:32:17
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What would you like to be in the future?
Lần cuối làm bài: 2018-11-25 14:51:53
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: I like collecting stamps!
Lần cuối làm bài: 2018-11-28 19:49:54
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why do you go to the cinema?
Lần cuối làm bài: 2018-12-18 10:34:16
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Word stress
Lần cuối làm bài: 2018-12-18 10:30:42
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2018-12-18 10:46:32
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 3
Lần cuối làm bài: 2018-12-20 08:53:18
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-12-20 09:04:51
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-12-21 20:35:55
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2018-12-22 08:42:24
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2018-12-22 09:02:22
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2018-12-22 09:22:35
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What would you like to eat?
Lần cuối làm bài: 2018-12-22 09:57:12
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where are you from?
Lần cuối làm bài: 2018-12-22 10:27:00
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What nationality are you?
Lần cuối làm bài: 2018-12-22 10:29:20
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /j/ - /v/
Lần cuối làm bài: 2018-12-22 18:49:12
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2018-12-22 18:58:29
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's the weather like in your country?
Lần cuối làm bài: 2019-01-07 20:20:04
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How much are the jeans?
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 08:27:03
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Word stress
Lần cuối làm bài: 2019-01-15 07:54:18
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 09:00:15
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-01-18 20:05:57
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is your phone number?
Lần cuối làm bài: 2019-01-22 08:57:50
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 15:10:44
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-03-21 16:12:38
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-03-27 16:34:24
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Word stress
Lần cuối làm bài: 2019-04-05 09:16:57
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 15:54:21
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-04-19 20:21:02
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 09:04:15
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2019-05-28 08:26:43
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-06-01 11:03:14
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 08:26:33
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /æ/ /ʌ/
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 08:38:05
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in the afternoon?
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 09:10:31
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How often do you come to the librabry?
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 09:17:47
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 09:36:55
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where did you go on holiday?
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 15:28:42
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 09:12:20
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 08:15:33
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-06-14 09:27:47
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Toys (Đồ chơi)
Lần cuối làm bài: 2019-06-15 08:54:49
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-06-15 08:47:09
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song (Toys, toys, toys, toys!)
Lần cuối làm bài: 2019-06-15 08:57:34
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How did you get there?
Lần cuối làm bài: 2019-06-15 09:13:51
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A look inside
Lần cuối làm bài: 2019-06-17 09:34:15
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: There is/ There are (not)
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 08:53:25
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 08:59:02
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A surprise guest
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 08:39:45
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2019-07-06 08:30:48
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /b/ /p/
Lần cuối làm bài: 2019-07-08 08:24:16
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2019-07-16 14:58:45
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 08:03:18
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where will you be on Saturday?
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 15:31:56
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What will you do there?
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 15:41:21
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 2 (Unit 4+5+6)
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 18:26:57
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 18:40:43
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 18:57:16
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /s/ /z/ /iz/
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 18:58:41
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 19:15:13
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous for future
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 21:01:33
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: When will Sports Day be?
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 20:24:08
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 19:02:03
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-12-21 19:22:38
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 20:07:53
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 20:31:26

Điểm thi

Võ Thị Cẩm Tiên làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-14 19:08:47