Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Võ Thị Cẩm Tiên. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Võ Thị Cẩm Tiên

Võ Thị Cẩm Tiên
Ai choi mini world thi ket ban voi mik nhe.id la 22112408,va cho mik mot luoc theo doi nha
  • Tên: Võ Thị Cẩm Tiên
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ: -
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

46 -Trung bình 5.67 - Tổng điểm 6578

Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 20:29:09
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 19:37:13
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 09:44:53
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Bảng đơn vị đo chiều dài
Lần cuối làm bài: 2019-07-18 09:15:51
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Ghi số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-07-08 09:12:23
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập và bổ sung về giải toán
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 09:48:00
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 08:44:00
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 10:06:44
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-06-09 08:38:44
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: So sánh hai phân số
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 08:33:57

Luyện văn - Tiếng Việt

133 -Trung bình 7.57 - Tổng điểm 16116

Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập 1
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 09:19:22
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 19:22:55
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ăn "mầm đá"
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 08:51:19
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 09:14:17
Lần cuối làm bài: 2019-05-02 09:09:18
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vương quốc vắng nụ cười (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-05-02 09:03:06
Lần cuối làm bài: 2019-04-26 08:43:55
Lần cuối làm bài: 2019-04-24 10:42:53
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn miêu tả con vật
Lần cuối làm bài: 2019-04-05 09:25:52
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 08:25:23

Luyện Tiếng Anh

78 -Trung bình 8.78 - Tổng điểm 9224

Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 19:12:48
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-06-15 08:47:09
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 19:02:03
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 08:15:33
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song (Toys, toys, toys, toys!)
Lần cuối làm bài: 2019-06-15 08:57:34
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Toys (Đồ chơi)
Lần cuối làm bài: 2019-06-15 08:54:49
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-03-21 16:12:38
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 08:03:18
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous for future
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 21:01:33
Võ Thị Cẩm Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /b/ /p/
Lần cuối làm bài: 2019-07-08 08:24:16

Điểm thi

Võ Thị Cẩm Tiên làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-14 19:08:47