Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với hoang nhat tien. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

hoang nhat tien

hoang nhat tien
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Luyện toán

17 -Trung bình 7.38 - Tổng điểm 1846

hoang nhat tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tách lớp triệu, lớp nghìn và lớp đơn vị
Lần cuối làm bài: 2016-07-30 10:32:27
hoang nhat tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Qui đồng mẫu số hai phân số
Lần cuối làm bài: 2016-06-07 21:26:25
hoang nhat tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết góc vuông, góc nhọn, góc tù
Lần cuối làm bài: 2016-06-02 16:32:30
hoang nhat tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2016-06-16 19:01:10
hoang nhat tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn - tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2016-06-07 21:44:11
hoang nhat tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình chữ nhật, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2016-05-26 08:42:32
hoang nhat tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn liên quan đến diện tích, chu vi
Lần cuối làm bài: 2016-06-07 18:52:32
hoang nhat tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-06-07 19:09:45
hoang nhat tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phân số dựa trên trục số
Lần cuối làm bài: 2016-06-07 20:54:16
hoang nhat tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2016-06-18 20:19:02