Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Cat Tien. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Cat Tien

Cat Tien
Hi!I\'m Cat Tien! I\'m from Finland. Nice to meet you! Welcome to my house
  • Tên: Cat Tien
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ: -
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

23 -Trung bình 7.60 - Tổng điểm 2888

Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-12-31 11:11:58
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-12-05 21:10:12
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 22:23:05
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hỗn số
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 19:09:52
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 22:04:36
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 21:54:03
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 21:59:10
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 29 + 5
Lần cuối làm bài: 2019-10-29 21:14:44
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số (9 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-10-29 19:54:44
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2019-10-29 19:43:36

Luyện văn - Tiếng Việt

37 -Trung bình 8.44 - Tổng điểm 4218

Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài đánh giá chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2019-06-23 11:46:55
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2019-10-29 21:55:31
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sơn Tinh, Thủy Tinh
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 11:18:33
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2019-06-28 10:54:17
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài
Lần cuối làm bài: 2019-06-28 10:20:00
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tiếng rao đêm
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 22:32:57
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thầy thuốc như mẹ hiền
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 22:20:13
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cái gì quý nhất?
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 22:10:17
Lần cuối làm bài: 2019-06-27 09:43:27
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những người bạn tốt
Lần cuối làm bài: 2019-12-02 20:37:14

Luyện Tiếng Anh

4 -Trung bình 6.44 - Tổng điểm 451

Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 11:24:41
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1 KHCN
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 11:05:44
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung D. Writing
Lần cuối làm bài: 2019-07-10 10:34:31
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /l/ - /n/
Lần cuối làm bài: 2019-07-07 10:06:49

Điểm thi

Cat Tien làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-10-26 08:39:04
Cat Tien làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-23 21:03:38
Cat Tien làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-10-20 12:09:41
Cat Tien làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-20 12:04:54
Cat Tien làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-20 11:59:08
Cat Tien làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-20 11:56:17
Cat Tien làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-10-20 11:45:58
Cat Tien làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-20 11:39:08