Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Cat Tien. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Cat Tien
Hi!I\'m Cat Tien! I\'m from Finland. Nice to meet you! Welcome to my house

Luyện toán

29 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2900

Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm cho cân thăng bằng
Lần cuối làm bài: 2020-01-30 20:29:36
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2020-01-30 20:10:03
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 21:54:03
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-12-31 11:11:58
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2019-07-06 12:29:43
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 10:46:26
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 21:08:40
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số (9 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-10-29 19:54:44
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 29 + 5
Lần cuối làm bài: 2019-10-29 21:14:44
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số (8 + 5)
Lần cuối làm bài: 2020-01-31 08:43:18
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 22:04:36
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc, viết , so sánh các số có ba chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-08-11 08:21:20
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng ,trừ các số có ba chữ số ( Không có nhớ )
Lần cuối làm bài: 2020-08-11 08:48:51
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập các số đến 100 000
Lần cuối làm bài: 2019-06-28 09:37:59
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 21:43:41
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 20:55:18
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 21:32:48
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-07-10 21:17:52
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 21:59:10
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 22:23:05
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hỗn số
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 19:09:52
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-02-17 19:58:14
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 6
Lần cuối làm bài: 2019-07-09 10:23:07
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 6
Lần cuối làm bài: 2019-07-09 10:28:41
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-12-05 21:10:12
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 10:52:58
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phân số
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 10:59:21
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các loại hình trắc nghiệm tương tác
Lần cuối làm bài: 2019-06-27 11:32:08
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: (Phần 5) Thể tích khối chóp
Lần cuối làm bài: 2020-02-19 10:39:12

Luyện văn - Tiếng Việt

64 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 6400

Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 09:38:41
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 15:22:40
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 15:26:56
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 15:33:25
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Dấu huyền, dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 15:39:42
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 15:48:49
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Có công mài sắt, có ngày nên kim
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 21:45:38
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Có công mài sắt, có ngày nên kim
Lần cuối làm bài: 2020-01-30 20:07:39
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bím tóc đuôi sam
Lần cuối làm bài: 2020-08-03 20:20:06
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cậu bé thông minh
Lần cuối làm bài: 2020-08-05 21:33:05
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Cậu bé thông minh. Phân biệt l/n, an/ang. Bảng chữ
Lần cuối làm bài: 2020-08-08 16:45:00
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hai bàn tay em
Lần cuối làm bài: 2020-08-08 17:05:26
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Ôn về từ chỉ sự vật. So sánh
Lần cuối làm bài: 2020-08-08 17:27:48
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đơn xin vào Đội
Lần cuối làm bài: 2020-08-08 17:44:30
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
Lần cuối làm bài: 2019-06-27 09:53:19
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu. Phân biệt l/n, an/ang
Lần cuối làm bài: 2019-06-27 10:11:27
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thư gửi học sinh
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 21:14:02
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Việt Nam thân yêu. Ôn tập quy tắc viết c/k, g/gh, ng/ngh
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 09:11:39
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ đồng nghĩa
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 09:26:38
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Lý Tự Trọng
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 21:41:18
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Quang cảnh làng mạc ngày mùa
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 11:33:56
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn tả cảnh
Lần cuối làm bài: 2020-08-03 21:45:15
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa
Lần cuối làm bài: 2020-08-03 21:31:27
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh
Lần cuối làm bài: 2020-08-05 20:48:23
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nghìn năm văn hiến
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 21:08:06
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Lương Ngọc Quyến. Cấu tạo của phần vần
Lần cuối làm bài: 2020-08-03 21:51:57
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về Tổ quốc
Lần cuối làm bài: 2020-08-03 21:57:02
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sắc màu em yêu
Lần cuối làm bài: 2020-08-03 22:06:37
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 22:26:36
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lòng dân
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 21:18:18
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Thư gửi các học sinh. Quy tắc đánh dấu thanh
Lần cuối làm bài: 2020-08-05 20:52:56
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về Nhân dân
Lần cuối làm bài: 2020-08-05 21:24:34
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lòng dân (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-08-08 17:11:44
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh
Lần cuối làm bài: 2020-08-08 17:44:12
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa
Lần cuối làm bài: 2020-08-08 17:41:46
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh
Lần cuối làm bài: 2020-08-05 20:51:23
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những con sếu bằng giấy
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 21:18:03
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ. Quy tắc đánh dấu thanh
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 22:40:05
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ trái nghĩa
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 22:07:42
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bài ca về trái đất
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 22:44:47
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh
Lần cuối làm bài: 2020-08-10 21:52:12
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 10:40:04
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 09:55:25
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Hữu nghị - Hợp tác
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 10:52:54
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tác phẩm của Si-le và tên phát xít
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 15:53:00
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập làm đơn
Lần cuối làm bài: 2020-08-06 20:05:19
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Dùng từ đồng âm để chơi chữ
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 16:07:04
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 21:23:57
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những người bạn tốt
Lần cuối làm bài: 2019-12-02 20:37:14
Lần cuối làm bài: 2019-06-27 09:43:27
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cái gì quý nhất?
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 22:10:17
Lần cuối làm bài: 2020-02-06 08:55:10
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Hạnh phúc
Lần cuối làm bài: 2020-02-06 08:58:01
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Buôn Chư Lênh đón cô giáo
Lần cuối làm bài: 2020-02-06 09:04:48
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thầy thuốc như mẹ hiền
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 22:20:13
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tiếng rao đêm
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 22:32:57
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài
Lần cuối làm bài: 2019-06-28 10:20:00
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2020-08-10 21:52:41
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh chưng, bánh giầy (Tự học có hướng dẫn)
Lần cuối làm bài: 2020-08-10 22:07:38
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thánh Gióng
Lần cuối làm bài: 2020-08-10 22:50:48
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sơn Tinh, Thủy Tinh
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 11:18:33
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2019-10-29 21:55:31
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài khảo sát chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2020-08-05 21:02:03
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài đánh giá chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2019-06-23 11:46:55

Luyện Tiếng Anh

30 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3000

Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-08-03 20:27:28
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-08-03 20:28:33
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-08-03 20:36:23
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-08-03 20:38:06
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-08-03 20:41:31
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 1
Lần cuối làm bài: 2020-08-03 20:51:21
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-08-03 21:10:14
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-08-03 21:44:45
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-08-03 22:00:38
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-08-04 12:44:04
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-08-04 12:45:24
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-08-04 13:55:10
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-08-04 13:58:55
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-08-04 14:06:34
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-08-04 17:02:50
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 2
Lần cuối làm bài: 2020-08-04 17:11:26
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-08-04 17:12:57
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-08-04 17:23:22
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-08-04 17:26:44
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-08-04 17:29:00
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-08-04 17:42:10
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2020-08-10 21:39:56
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /l/ - /n/
Lần cuối làm bài: 2019-07-07 10:06:49
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung D. Writing
Lần cuối làm bài: 2019-07-10 10:34:31
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1 KHCN
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 11:05:44
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 11:24:41
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Classroom intructions
Lần cuối làm bài: 2020-08-11 08:07:54
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: May I come in?
Lần cuối làm bài: 2020-08-10 22:22:00
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Phonics - Letters c, d
Lần cuối làm bài: 2020-08-10 22:09:57
Cat Tien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-08-10 22:01:59

Điểm thi

Cat Tien làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-02-18 09:23:52
Cat Tien làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-18 09:14:38
Cat Tien làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2020-02-17 20:43:02
Cat Tien làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-02-17 20:31:19
Cat Tien làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-06 09:10:14
Cat Tien làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-26 08:39:04
Cat Tien làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-23 21:03:38
Cat Tien làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-10-20 12:09:41
Cat Tien làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-20 12:04:54
Cat Tien làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-20 11:59:08
Cat Tien làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-20 11:56:17
Cat Tien làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-10-20 11:45:58
Cat Tien làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-20 11:39:08