Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Huy Hoàng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Huy Hoàng

Nguyễn Huy Hoàng
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Luyện toán

8 -Trung bình 8.02 - Tổng điểm 1042

Nguyễn Huy Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh dựa trên lời văn
Lần cuối làm bài: 2015-03-20 21:52:05
Nguyễn Huy Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số phần trăm và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2015-03-11 20:43:53
Nguyễn Huy Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2015-03-25 20:25:00
Nguyễn Huy Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần
Lần cuối làm bài: 2015-04-15 20:28:37
Nguyễn Huy Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2015-10-29 22:09:45
Nguyễn Huy Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2015-11-15 21:38:34
Nguyễn Huy Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2016-01-05 19:45:31
Nguyễn Huy Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-01-13 20:11:22