Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với NGUYEN THI THUY HUONG. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

NGUYEN THI THUY HUONG

NGUYEN THI THUY HUONG
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

78 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 7800

NGUYEN THI THUY HUONG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2016-10-14 21:08:59
NGUYEN THI THUY HUONG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-11-14 19:30:26
NGUYEN THI THUY HUONG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thập phân - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-10-04 20:30:39
NGUYEN THI THUY HUONG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2016-11-14 19:32:28
NGUYEN THI THUY HUONG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trục số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-11-14 19:34:24
NGUYEN THI THUY HUONG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp các số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-11-14 19:52:27
NGUYEN THI THUY HUONG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm tròn số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-11-14 19:57:02
NGUYEN THI THUY HUONG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-11-14 20:01:06
NGUYEN THI THUY HUONG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia số thập phân với 10; 100; 1000; 0,1; 0,01; 0,001
Lần cuối làm bài: 2016-11-18 21:32:12
NGUYEN THI THUY HUONG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi đơn vị đo sử dụng các số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-09-18 19:08:10
NGUYEN THI THUY HUONG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần trăm - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-09-25 11:12:13
NGUYEN THI THUY HUONG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số phần trăm và phân số
Lần cuối làm bài: 2016-09-26 19:29:56
NGUYEN THI THUY HUONG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số phần trăm và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-09-26 19:36:20
NGUYEN THI THUY HUONG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phần trăm của số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2016-09-28 19:17:41
NGUYEN THI THUY HUONG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2017-07-04 10:44:41
NGUYEN THI THUY HUONG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2017-07-03 11:38:23
NGUYEN THI THUY HUONG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-06-22 10:29:51
NGUYEN THI THUY HUONG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-07-03 11:09:34
NGUYEN THI THUY HUONG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-07-03 11:19:49
NGUYEN THI THUY HUONG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2017-06-22 10:36:24
NGUYEN THI THUY HUONG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-06-22 10:41:22
NGUYEN THI THUY HUONG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2017-07-03 11:23:43
NGUYEN THI THUY HUONG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2017-07-03 11:27:28
NGUYEN THI THUY HUONG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2017-07-03 11:33:16
NGUYEN THI THUY HUONG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích tam giác
Lần cuối làm bài: 2016-12-27 20:30:37
NGUYEN THI THUY HUONG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình thang
Lần cuối làm bài: 2017-01-23 10:02:49
NGUYEN THI THUY HUONG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thể tích hình lập phương, hình hộp chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2017-01-08 11:15:44
NGUYEN THI THUY HUONG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-07-04 10:48:43
NGUYEN THI THUY HUONG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-07-06 15:39:32
NGUYEN THI THUY HUONG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-07-04 10:38:33
NGUYEN THI THUY HUONG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-07-10 11:37:45
NGUYEN THI THUY HUONG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-07-13 11:11:32
NGUYEN THI THUY HUONG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2018-12-25 10:17:59
NGUYEN THI THUY HUONG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2017-07-03 11:09:09
NGUYEN THI THUY HUONG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2017-06-19 15:28:18
NGUYEN THI THUY HUONG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2017-06-12 16:30:54
NGUYEN THI THUY HUONG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm, đường thẳng, đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2017-07-12 19:04:48
NGUYEN THI THUY HUONG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia, tia đối nhau
Lần cuối làm bài: 2017-07-10 19:18:13
NGUYEN THI THUY HUONG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2017-06-23 10:59:02
NGUYEN THI THUY HUONG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2017-06-23 11:09:26
NGUYEN THI THUY HUONG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2017-06-26 19:17:09
NGUYEN THI THUY HUONG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2017-06-24 15:53:26
NGUYEN THI THUY HUONG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2017-07-12 19:19:47
NGUYEN THI THUY HUONG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Là số tự nhiên hay số nguyên?
Lần cuối làm bài: 2017-07-13 11:08:37
NGUYEN THI THUY HUONG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2017-07-19 19:00:37
NGUYEN THI THUY HUONG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2017-07-25 11:31:55
NGUYEN THI THUY HUONG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2017-07-19 19:12:35
NGUYEN THI THUY HUONG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2018-05-15 09:51:59
NGUYEN THI THUY HUONG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc dựa vào tính chất đối đỉnh, kề bù
Lần cuối làm bài: 2018-05-31 15:08:57
NGUYEN THI THUY HUONG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai góc so le, đồng vị, trong cùng phía, ngoài cùng phía
Lần cuối làm bài: 2018-05-26 09:26:22
NGUYEN THI THUY HUONG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất nhiều đường thẳng song song, vuông góc
Lần cuối làm bài: 2018-06-16 10:29:43
NGUYEN THI THUY HUONG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-06-22 09:12:19
NGUYEN THI THUY HUONG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các phép tính với số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-05-15 09:39:14
NGUYEN THI THUY HUONG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hữu tỉ X
Lần cuối làm bài: 2018-06-21 09:55:59
NGUYEN THI THUY HUONG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ lệ thức (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-05-20 16:08:48
NGUYEN THI THUY HUONG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2018-05-15 10:09:59
NGUYEN THI THUY HUONG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số hữu tỉ, số vô tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-07-02 08:05:15
NGUYEN THI THUY HUONG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ước lượng căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2018-05-27 09:34:18
NGUYEN THI THUY HUONG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2017-06-12 16:37:44
NGUYEN THI THUY HUONG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng số mũ
Lần cuối làm bài: 2017-06-24 16:03:05
NGUYEN THI THUY HUONG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất các phép tính với lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2017-06-26 10:02:47
NGUYEN THI THUY HUONG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-05-13 10:02:04
NGUYEN THI THUY HUONG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-05-14 16:23:49
NGUYEN THI THUY HUONG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-05-14 19:54:58
NGUYEN THI THUY HUONG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa của số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-05-16 19:51:55
NGUYEN THI THUY HUONG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2018-06-23 10:20:25
NGUYEN THI THUY HUONG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đại lượng tỉ lệ nghịch (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-06-21 16:43:36
NGUYEN THI THUY HUONG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2017-07-03 11:45:07
NGUYEN THI THUY HUONG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2017-07-04 10:16:37
NGUYEN THI THUY HUONG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-01-04 08:16:49
NGUYEN THI THUY HUONG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm sự khác nhau giữa hai hình
Lần cuối làm bài: 2018-12-25 10:20:29
NGUYEN THI THUY HUONG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2018-12-25 10:25:30
NGUYEN THI THUY HUONG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với tọa độ
Lần cuối làm bài: 2018-12-25 10:24:28
NGUYEN THI THUY HUONG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Hàm số
Lần cuối làm bài: 2019-01-02 08:46:50
NGUYEN THI THUY HUONG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Đa thức
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 15:45:55
NGUYEN THI THUY HUONG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số
Lần cuối làm bài: 2019-01-04 08:47:44
NGUYEN THI THUY HUONG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-01-02 08:38:58
NGUYEN THI THUY HUONG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tính chất ba đường phân giác của tam giác
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 10:25:38

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

NGUYEN THI THUY HUONG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2018-05-21 09:55:20
NGUYEN THI THUY HUONG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra học kì I
Lần cuối làm bài: 2018-05-21 09:53:14

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

NGUYEN THI THUY HUONG làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-27 18:21:50
NGUYEN THI THUY HUONG làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-12-27 17:57:07
NGUYEN THI THUY HUONG làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-26 20:01:03
NGUYEN THI THUY HUONG làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-26 19:31:27
NGUYEN THI THUY HUONG làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-30 16:40:17
NGUYEN THI THUY HUONG làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-28 15:55:25
NGUYEN THI THUY HUONG làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-06-23 11:00:15
NGUYEN THI THUY HUONG làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-30 16:16:41
NGUYEN THI THUY HUONG làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-05-30 16:01:26
NGUYEN THI THUY HUONG làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-08-02 18:00:07
NGUYEN THI THUY HUONG làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-07-20 17:50:49
NGUYEN THI THUY HUONG làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-18 17:55:13
NGUYEN THI THUY HUONG làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-18 17:37:55
NGUYEN THI THUY HUONG làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-07-13 18:15:59
NGUYEN THI THUY HUONG làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-21 19:06:55
NGUYEN THI THUY HUONG làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-30 20:30:08
NGUYEN THI THUY HUONG làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-29 19:48:03
NGUYEN THI THUY HUONG làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-26 10:17:45
NGUYEN THI THUY HUONG làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-08 20:35:23
NGUYEN THI THUY HUONG làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-07 20:28:57
NGUYEN THI THUY HUONG làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-07 20:03:38
NGUYEN THI THUY HUONG làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-16 09:50:42
NGUYEN THI THUY HUONG làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-09 11:32:20
NGUYEN THI THUY HUONG làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-03 20:57:17
NGUYEN THI THUY HUONG làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-02 22:28:23