Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thị Thúy Hằng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Nguyễn Thị Thúy Hằng
Hello!

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-03-10 10:48:10
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-03-10 10:39:34
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-03-10 10:30:20
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-03-09 10:06:05
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2020-01-07 19:05:55
Nguyễn Thị Thúy Hằng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10.5 điểm
Điểm cao nhất: 10.5, Nộp bài lúc 2019-10-22 12:57:00
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-22 12:50:57