Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đặng Thị Thuỳ Dương. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đặng Thị Thuỳ Dương

Đặng Thị Thuỳ Dương
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

6 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 600

Đặng Thị Thuỳ Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-03-14 19:22:08
Đặng Thị Thuỳ Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2017-03-17 20:03:46
Đặng Thị Thuỳ Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2018-04-04 18:33:30
Đặng Thị Thuỳ Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-04-18 06:58:39
Đặng Thị Thuỳ Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2017-04-06 19:08:13
Đặng Thị Thuỳ Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2017-04-29 19:07:06

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-11 10:47:28
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-11 10:46:18
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-03-15 09:54:41
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-15 09:52:09
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-11 07:47:24
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-10 10:59:12
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-10 10:57:14
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-10 10:55:43
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-10-09 11:47:51
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-15 20:20:15
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-07 20:13:50
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-07 20:11:55
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-07 20:10:24
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-03-07 20:06:10
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-06 20:02:34
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-06 19:59:59
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2017-03-06 19:57:26
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-04 08:20:16
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-04 08:18:06
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-04 08:16:32
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-04 08:14:51
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-16 20:28:40
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-10 17:19:56
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-04 20:40:02