Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đặng Thị Thuỳ Dương. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đặng Thị Thuỳ Dương

Đặng Thị Thuỳ Dương
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

6 -Trung bình 8.36 - Tổng điểm 920

Đặng Thị Thuỳ Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-04-18 06:58:39
Đặng Thị Thuỳ Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2018-04-04 18:33:30
Đặng Thị Thuỳ Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2017-04-29 19:07:06
Đặng Thị Thuỳ Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-03-14 19:22:08
Đặng Thị Thuỳ Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2017-03-17 20:03:46
Đặng Thị Thuỳ Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2017-04-06 19:08:13

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-11 10:47:28
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-11 10:46:18
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-03-15 09:54:41
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-15 09:52:09
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-11 07:47:24
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-10 10:59:12
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-10 10:57:14
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-10 10:55:43
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-10-09 11:47:51
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-15 20:20:15
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-07 20:13:50
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-07 20:11:55
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-07 20:10:24
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-03-07 20:06:10
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-06 20:02:34
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-06 19:59:59
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2017-03-06 19:57:26
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-04 08:20:16
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-04 08:18:06
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-04 08:16:32
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-04 08:14:51
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-16 20:28:40
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-10 17:19:56
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-04 20:40:02