Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thu Trang. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thu Trang

Nguyễn Thu Trang
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Nguyễn Thu Trang làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-12-07 14:50:48
Nguyễn Thu Trang làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-07 14:47:49
Nguyễn Thu Trang làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-12 20:45:52
Nguyễn Thu Trang làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-12 20:41:29
Nguyễn Thu Trang làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-12 20:38:45
Nguyễn Thu Trang làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-14 18:20:35
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-10-14 18:17:07
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-10 16:38:50
Nguyễn Thu Trang làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-02 16:44:33
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-02 09:57:09
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-02 09:52:51
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-02 09:51:00
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-02 09:49:47
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-10-02 09:41:51
Nguyễn Thu Trang làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-02 09:39:11
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-09-15 09:22:55
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-06 19:35:27
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-06 19:32:16
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-09-03 16:43:42
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-28 11:18:36
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-08-17 16:46:39

Luyện toán

1 -Trung bình 6.47 - Tổng điểm 518

Nguyễn Thu Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2016-09-27 17:22:07