Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thu Trang. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thu Trang

Nguyễn Thu Trang
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Nguyễn Thu Trang làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-07 15:02:25
Nguyễn Thu Trang làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-07 14:59:44
Nguyễn Thu Trang làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-27 20:05:34

Luyện toán

0 -Trung bình 3.60 - Tổng điểm 36