Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Quang Vinh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Quang Vinh

Nguyễn Quang Vinh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: Nguyễn Quang Vinh
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ: -
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

42 -Trung bình 8.15 - Tổng điểm 5055

Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phân số
Lần cuối làm bài: 2020-01-16 13:41:51
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-01-12 08:44:58
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quy đồng mẫu số các phân số
Lần cuối làm bài: 2020-01-12 08:32:15
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2020-01-11 12:00:24
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2020-01-09 13:56:36
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số và phép chia số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2020-01-09 13:25:45
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia một số cho một tích
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 08:36:35
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-11-12 19:49:26
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 19:12:59
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 18:41:31

Luyện văn - Tiếng Việt

78 -Trung bình 9.15 - Tổng điểm 8143

Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-12-14 18:46:55
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì giữa học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 19:33:41
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-12-14 13:38:42
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trống đồng Đông Sơn
Lần cuối làm bài: 2020-01-16 14:24:06
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về câu kể Ai làm gì?
Lần cuối làm bài: 2020-01-16 14:13:18
Lần cuối làm bài: 2020-01-11 12:30:24
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-01-09 14:18:26
Lần cuối làm bài: 2020-01-05 07:34:22
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuyện cổ tích về loài người
Lần cuối làm bài: 2020-01-04 12:22:13
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì?
Lần cuối làm bài: 2020-01-04 12:08:52

Luyện Tiếng Anh

21 -Trung bình 8.96 - Tổng điểm 2330

Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Phonics - Letters c, d
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 19:16:01
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Did you go to the party?
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 14:25:02
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where did you go on holiday?
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 09:50:50
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Do you like badminton?
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 19:33:58
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do at break time?
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 19:16:05
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 18:59:24
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 18:30:45
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What colour is your book?
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 18:21:33
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Is that your school bag?
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 18:16:21
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 19:14:36

Điểm thi

Nguyễn Quang Vinh làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-14 13:47:38
Nguyễn Quang Vinh làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-12-07 13:33:04
Nguyễn Quang Vinh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-09 11:52:23
Nguyễn Quang Vinh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-09 11:33:36
Nguyễn Quang Vinh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-07 18:48:06
Nguyễn Quang Vinh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-07 18:33:33
Nguyễn Quang Vinh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-07 18:21:21
Nguyễn Quang Vinh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-05 14:37:18
Nguyễn Quang Vinh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-29 08:57:56
Nguyễn Quang Vinh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-09-28 19:12:48
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-07-31 08:26:01
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-07-29 09:11:41