Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Quang Vinh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Quang Vinh

Nguyễn Quang Vinh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: Nguyễn Quang Vinh
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

67 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 6700

Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung: Phép cộng trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 14:44:55
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc, viết , so sánh các số có ba chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-07-28 19:24:14
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng nhân
Lần cuối làm bài: 2020-07-30 19:34:45
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng chia
Lần cuối làm bài: 2019-07-19 08:29:01
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về hình học
Lần cuối làm bài: 2019-07-19 09:29:20
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2020-09-16 19:33:16
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu thức có chứa một chữ
Lần cuối làm bài: 2020-08-13 19:07:48
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giây, thế kỷ
Lần cuối làm bài: 2020-08-22 19:27:10
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-09-08 19:04:56
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2020-08-25 19:26:11
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Bảng đơn vị đo chiều dài
Lần cuối làm bài: 2020-08-01 12:18:57
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề-ca-mét vuông. Héc-tô- mét vuông
Lần cuối làm bài: 2020-08-15 14:04:33
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 13:35:37
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 6
Lần cuối làm bài: 2020-08-31 18:36:38
Lần cuối làm bài: 2020-08-31 18:58:11
Lần cuối làm bài: 2020-09-07 19:28:36
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-09-03 19:06:55
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 6
Lần cuối làm bài: 2020-09-16 19:21:23
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giảm đi một số lần
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 19:09:26
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 19:20:22
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số chia
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 19:08:00
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 19:24:40
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo độ dài
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 19:36:35
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-11-07 18:09:07
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 9
Lần cuối làm bài: 2019-11-07 19:13:56
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-11-07 19:27:59
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gam
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 18:26:59
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 9
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 18:33:38
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 18:41:31
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 19:12:59
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-11-12 19:49:26
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 14:44:13
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu thức có chứa hai chữ
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 08:18:01
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đơn vị, chục, trăm, nghìn
Lần cuối làm bài: 2020-07-25 19:21:50
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số tròn trăm
Lần cuối làm bài: 2020-07-25 19:25:41
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất giao hoán của phép cộng
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 07:50:46
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số tròn chục từ 110 đến 200
Lần cuối làm bài: 2020-07-25 19:36:58
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số từ 101 đến 110
Lần cuối làm bài: 2020-07-25 19:46:20
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu thức có chứa ba chữ
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 08:46:11
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
Lần cuối làm bài: 2019-09-07 12:21:55
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 12:07:33
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai đường thẳng vuông góc
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 08:45:16
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 08:52:19
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mét vuông
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 11:58:52
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân một số với một tổng
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 08:51:07
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân một số với một hiệu
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 08:40:08
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số thập phân
Lần cuối làm bài: 2020-08-20 13:43:24
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hàng của số thập. Đọc, viết số thập phân
Lần cuối làm bài: 2020-08-20 14:34:32
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thập phân bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2020-08-22 11:28:26
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2020-08-22 12:10:30
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tổng nhiều số thập phân
Lần cuối làm bài: 2020-09-13 08:56:41
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2020-09-19 14:30:36
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 10:17:20
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia một số cho một tích
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 08:36:35
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Làm quen với số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 09:37:55
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông
Lần cuối làm bài: 2020-06-06 18:42:37
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2020-06-06 19:07:23
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số và phép chia số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2020-01-09 13:25:45
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2020-01-09 13:56:36
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2020-01-11 12:00:24
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quy đồng mẫu số các phân số
Lần cuối làm bài: 2020-01-12 08:32:15
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-01-12 08:44:58
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phân số
Lần cuối làm bài: 2020-01-16 13:41:51
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó
Lần cuối làm bài: 2020-06-06 11:51:17
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích của một hình
Lần cuối làm bài: 2020-06-06 18:21:36
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Triệu và lớp triệu (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2020-08-13 18:21:28
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số thập phân (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-08-20 14:02:56

Luyện văn - Tiếng Việt

115 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 11500

Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cậu bé thông minh
Lần cuối làm bài: 2019-07-26 09:06:00
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mẹ ốm
Lần cuối làm bài: 2020-08-11 18:03:57
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về cấu tạo của tiếng
Lần cuối làm bài: 2020-08-11 18:22:37
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Nhân vật trong truyện
Lần cuối làm bài: 2020-08-11 18:29:54
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-08-20 18:50:25
Lần cuối làm bài: 2020-08-20 19:38:19
Lần cuối làm bài: 2020-08-25 18:20:58
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Truyện cổ nước mình
Lần cuối làm bài: 2020-08-25 18:45:14
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Kể lại hành động của nhân vật
Lần cuối làm bài: 2020-08-25 19:07:35
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ đơn và từ phức
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 09:34:37
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người ăn xin
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 09:20:34
Lần cuối làm bài: 2020-08-13 11:29:57
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ đồng nghĩa
Lần cuối làm bài: 2020-08-13 12:03:29
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Quang cảnh làng mạc ngày mùa
Lần cuối làm bài: 2020-08-13 12:22:45
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nghìn năm văn hiến
Lần cuối làm bài: 2020-09-12 13:19:58
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Lương Ngọc Quyến. Cấu tạo của phần vần
Lần cuối làm bài: 2020-09-12 13:26:23
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về Tổ quốc
Lần cuối làm bài: 2020-09-12 13:34:08
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sắc màu em yêu
Lần cuối làm bài: 2020-09-12 13:43:22
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa
Lần cuối làm bài: 2020-09-12 13:48:25
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lòng dân
Lần cuối làm bài: 2020-08-25 13:55:39
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Thư gửi các học sinh. Quy tắc đánh dấu thanh
Lần cuối làm bài: 2020-08-25 14:04:16
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về Nhân dân
Lần cuối làm bài: 2020-08-25 14:24:30
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lòng dân (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-09-01 13:21:18
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh
Lần cuối làm bài: 2020-09-01 13:43:08
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa
Lần cuối làm bài: 2020-09-01 13:53:19
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh
Lần cuối làm bài: 2020-09-12 13:50:40
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Quạt cho bà ngủ
Lần cuối làm bài: 2019-09-03 19:28:12
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú Sẻ và bông hoa bằng lăng
Lần cuối làm bài: 2019-09-03 19:35:42
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người mẹ
Lần cuối làm bài: 2019-09-07 19:20:22
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mẹ vắng nhà ngày bão
Lần cuối làm bài: 2019-09-07 19:28:35
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người lính dũng cảm
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 19:30:02
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ngày khai trường
Lần cuối làm bài: 2019-09-24 19:16:36
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Một người chính trực
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 13:21:38
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 13:28:18
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ ghép và từ láy
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 14:00:49
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những hạt thóc giống
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 14:18:29
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Những hạt thóc giống. Phân biệt l/n, en/eng
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 14:28:06
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 14:36:05
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Gà Trống và Cáo
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 08:21:42
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tre Việt Nam
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 14:10:01
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Một chuyên gia máy xúc
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 10:06:56
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 13:48:10
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về Hòa bình
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 13:58:00
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ê-mi-li, con...
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 14:16:45
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 19:15:29
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bận
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 18:45:25
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Bận. Phân biệt en/oen, tr/ch, iên/iêng
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 19:03:55
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 19:25:27
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tiếng ru
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 18:02:30
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 18:37:14
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những tiếng chuông reo
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 18:48:22
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Tiếng ru. Phân biệt d/gi/r, uôn/uông
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 18:58:03
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trung thu độc lập
Lần cuối làm bài: 2019-09-28 11:42:26
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Gà Trống và Cáo. Phân biệt tr/ch, ươn/ương
Lần cuối làm bài: 2019-09-28 11:53:54
Lần cuối làm bài: 2019-09-28 12:03:24
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ở Vương quốc Tương Lai
Lần cuối làm bài: 2019-09-28 12:19:42
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thưa chuyện với mẹ
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 14:05:48
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Thợ rèn. Phân biệt l/n, uôn/uông
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 14:16:30
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Ước mơ
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 14:32:00
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Điều ước của vua Mi-dát
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 11:10:26
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập phát triển câu chuyện
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 11:18:55
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Động từ
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 11:51:06
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập đọc
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 18:16:44
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Chính tả
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 18:49:27
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 19:09:16
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ông Trạng thả diều
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 08:33:03
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 08:49:23
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về động từ
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 09:02:23
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người tìm đường lên các vì sao
Lần cuối làm bài: 2019-11-07 13:07:30
Lần cuối làm bài: 2019-11-07 13:25:37
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Ý chí - Nghị lực
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 13:35:58
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Văn hay chữ tốt
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 13:41:17
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Câu hỏi và dấu chấm hỏi
Lần cuối làm bài: 2019-11-07 13:51:58
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Ôn tập văn kể chuyện
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 13:49:18
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người liên lạc nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-11-14 18:22:25
Lần cuối làm bài: 2019-11-14 18:42:50
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nhớ Việt Bắc
Lần cuối làm bài: 2019-11-14 18:59:36
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về tập đọc
Lần cuối làm bài: 2019-12-14 19:22:17
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về chính tả
Lần cuối làm bài: 2019-12-14 19:07:26
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2019-12-14 19:36:31
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú Đất Nung
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 07:51:49
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Chiếc áo búp bê. Phân biệt s/x, ât/âc
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 08:40:09
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về câu hỏi
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 14:35:25
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú Đất Nung (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-11-14 13:21:07
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Thế nào là miêu tả?
Lần cuối làm bài: 2019-11-14 13:40:22
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Dùng câu hỏi vào mục đích khác
Lần cuối làm bài: 2019-11-14 13:56:17
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cánh diều tuổi thơ
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 08:55:17
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập đọc
Lần cuối làm bài: 2019-12-14 11:51:04
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử
Lần cuối làm bài: 2020-05-19 18:17:29
Lần cuối làm bài: 2020-05-19 18:33:31
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập đọc
Lần cuối làm bài: 2020-05-14 19:31:26
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bác sĩ Y-éc-xanh
Lần cuối làm bài: 2020-06-04 18:30:37
Lần cuối làm bài: 2020-06-04 18:58:35
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bài hát trồng cây
Lần cuối làm bài: 2020-06-04 19:05:10
Lần cuối làm bài: 2020-06-04 19:23:08
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập đọc
Lần cuối làm bài: 2020-06-16 18:39:17
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Chính tả
Lần cuối làm bài: 2020-06-16 18:39:12
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài
Lần cuối làm bài: 2020-01-04 11:24:03
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Kim tự tháp Ai Cập. Phân biệt s/x, iêt/iêc
Lần cuối làm bài: 2020-01-04 11:43:22
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì?
Lần cuối làm bài: 2020-01-04 12:08:52
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuyện cổ tích về loài người
Lần cuối làm bài: 2020-01-04 12:22:13
Lần cuối làm bài: 2020-01-05 07:34:22
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-01-09 14:18:26
Lần cuối làm bài: 2020-01-11 12:30:24
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về câu kể Ai làm gì?
Lần cuối làm bài: 2020-01-16 14:13:18
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trống đồng Đông Sơn
Lần cuối làm bài: 2020-01-16 14:24:06
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chợ Tết
Lần cuối làm bài: 2020-05-14 14:05:59
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vương quốc vắng nụ cười
Lần cuối làm bài: 2020-06-21 07:52:48
Lần cuối làm bài: 2020-06-21 08:25:04
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ thời gian cho câu
Lần cuối làm bài: 2020-06-21 08:38:49
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập 1
Lần cuối làm bài: 2020-06-21 08:50:45
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-12-14 13:38:42
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài khảo sát chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2020-08-31 19:31:30
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì giữa học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 19:33:41
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-12-14 18:46:55

Luyện Tiếng Anh

40 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 4000

Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 18:45:43
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2020-07-31 14:24:55
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: See you tomorrow!
Lần cuối làm bài: 2020-07-31 14:32:06
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where are you from?
Lần cuối làm bài: 2020-08-11 18:36:00
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What nationality are you?
Lần cuối làm bài: 2020-08-11 18:39:46
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /j/ - /v/
Lần cuối làm bài: 2020-08-11 18:43:55
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-08-11 18:52:04
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What day is it today?
Lần cuối làm bài: 2020-08-22 18:18:43
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What do you do on Monday?
Lần cuối làm bài: 2020-08-22 18:25:39
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /ir/ - /er/ - /ur/
Lần cuối làm bài: 2020-08-22 18:38:41
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-08-22 18:48:10
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is the date today?
Lần cuối làm bài: 2020-09-01 19:24:03
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Are they your friends?
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 18:30:08
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 19:31:11
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 19:02:27
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: May I come in?
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 19:11:51
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 19:23:13
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 18:21:24
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 18:33:04
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my pen
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 18:47:11
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: These are my books
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 18:54:16
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 19:03:01
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 19:14:36
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Is that your school bag?
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 18:16:21
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What colour is your book?
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 18:21:33
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 18:30:45
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 18:59:24
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do at break time?
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 19:16:05
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Do you like badminton?
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 19:33:58
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-05-28 19:15:02
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-05-28 19:28:29
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What are you doing?
Lần cuối làm bài: 2020-06-20 19:05:06
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What is he doing?
Lần cuối làm bài: 2020-06-20 19:12:05
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-06-25 18:27:38
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-06-20 19:25:56
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-06-23 19:30:53
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-06-25 18:12:11
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where did you go on holiday?
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 09:50:50
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Did you go to the party?
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 14:25:02
Nguyễn Quang Vinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Phonics - Letters c, d
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 19:16:01

Điểm thi

Nguyễn Quang Vinh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-09-20 08:41:12
Nguyễn Quang Vinh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-09-01 19:13:18
Nguyễn Quang Vinh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-09-01 18:37:32
Nguyễn Quang Vinh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2020-06-20 11:49:17
Nguyễn Quang Vinh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-06-16 19:02:09
Nguyễn Quang Vinh làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-14 13:47:38
Nguyễn Quang Vinh làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-12-07 13:33:04
Nguyễn Quang Vinh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-09 11:52:23
Nguyễn Quang Vinh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-09 11:33:36
Nguyễn Quang Vinh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-07 18:48:06
Nguyễn Quang Vinh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-07 18:33:33
Nguyễn Quang Vinh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-07 18:21:21
Nguyễn Quang Vinh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-05 14:37:18
Nguyễn Quang Vinh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-29 08:57:56
Nguyễn Quang Vinh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-09-28 19:12:48
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-07-31 08:26:01
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-07-29 09:11:41