Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣

➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

42 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 4200

➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 11:14:07
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 19:33:17
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 10:18:01
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 11:40:09
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 11:17:29
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 11:19:52
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 11:25:13
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 11:30:12
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 09:47:27
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 22:38:28
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bằng nhau, dấu =
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 11:35:17
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 13:18:55
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 11:43:23
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 12:49:49
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 18:33:33
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hỗn số
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 14:42:02
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 13:37:53
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 22:41:27
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 22:36:48
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 14:04:51
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2020-04-17 20:15:07
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 23:18:10
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 14:21:42
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 15:33:21
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 23:17:43
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình thang
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 23:18:03
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 23:50:25
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình tròn
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 18:02:47
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 16:34:10
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 22:24:54
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thể tích của một hình
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 14:00:21
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 16:50:11
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mét khối
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 16:59:14
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 12:37:03
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 09:22:54
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 20:56:15
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng số đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 08:36:18
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ số đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 10:32:58
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 20:34:37
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 13:27:06
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 15:40:38
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tròn. Đường tròn
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 13:12:38

Luyện văn - Tiếng Việt

41 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 4100

➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2020-04-17 12:50:44
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 17:06:19
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 14:28:51
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 13:28:02
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 17:16:07
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: l, h (lê, hè)
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 13:32:37
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: n m (nơ, me)
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 17:25:35
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14: d đ (dê, đò)
Lần cuối làm bài: 2020-04-30 09:52:26
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 17: u ư ( nụ, thư)
Lần cuối làm bài: 2020-04-30 09:40:30
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa: A
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 13:50:06
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 18:48:08
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 18:44:17
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 20:13:51
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 19:50:13
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 20:02:48
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 19:58:22
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 12:57:08
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 16:56:55
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 13:01:12
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 16:05:18
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 13:03:19
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 22:01:30
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 23:01:07
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 21:57:18
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 17:57:47
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tiếng rao đêm
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 18:04:35
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 21:32:36
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 12:20:10
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 22:07:45
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cao Bằng
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 22:32:10
Lần cuối làm bài: 2020-04-17 08:21:44
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 22:05:01
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 12:51:50
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 22:34:35
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 22:02:47
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú đi tuần
Lần cuối làm bài: 2020-05-05 16:19:51
Lần cuối làm bài: 2020-05-06 21:14:32
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 11:04:13

Luyện Tiếng Anh

115 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 11500

➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 12:54:38
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 13:08:40
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 13:13:04
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 09:44:14
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 15:39:05
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 15:43:20
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 15:55:14
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 15:59:20
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 10:41:13
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 10:44:36
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 10:53:21
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 10:55:31
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 11:32:40
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 10:58:58
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 11:02:53
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 11:01:53
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 11:03:40
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 11:03:52
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 11:04:52
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 11:05:35
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 11:06:29
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 11:20:52
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 11:21:05
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 16:06:44
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 22:27:40
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 16:08:51
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 16:45:26
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 10:18:05
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Where is the sun?
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 10:35:23
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 11:54:09
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 11:41:35
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 11:42:09
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 11:45:02
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 11:45:22
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 11:47:01
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 1 (Unit 7+8+9)
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 11:47:28
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 2 (Unit 10+11+12)
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 11:47:37
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 3 (Unit 13+14+15)
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 11:47:47
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 11:54:04
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 11:56:35
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 13:40:28
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 14:15:51
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 14:47:34
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 17:39:09
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 17:52:16
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 23:15:41
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 09:51:15
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 22:26:35
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 22:23:10
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 1 (Unit 1+2+3)
Lần cuối làm bài: 2020-04-29 23:21:51
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 2 (Unit 4+5+6)
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 22:26:03
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 2 (Unit 4+5+6)
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 22:26:03
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 22:30:44
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 18:33:53
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 18:42:30
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 15:31:55
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 15:31:55
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What are they?
Lần cuối làm bài: 2020-04-17 18:32:56
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-17 12:46:42
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing
Lần cuối làm bài: 2020-04-17 12:46:53
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-17 12:47:04
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-17 12:47:15
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-17 12:47:37
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What is it?
Lần cuối làm bài: 2020-04-17 15:20:58
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 20:56:44
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Classroom objects
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 15:56:49
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Classroom objects
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 15:56:49
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Enjoy nature
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 15:56:59
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 13:24:32
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 21:06:49
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 21:10:17
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 21:18:56
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 22:27:11
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 22:34:17
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Shapes
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 09:55:24
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 14:02:50
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 13:38:46
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar Revision
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 13:39:18
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 13:41:22
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 13:43:15
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 13:43:40
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 13:43:50
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 13:44:52
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 20:24:17
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 20:35:07
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 21:21:48
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 01:30:32
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 18:41:37
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 18:41:47
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 18:42:41
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 18:42:41
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Grammar Revision
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 18:43:38
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Grammar Revision
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 18:43:38
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 1 (Unit 1+2+3)
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 18:45:07
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 18:45:53
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 18:46:20
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 1 (unit 7+8+9)
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 18:46:34
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 2 (unit 10+11+12)
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 18:46:45
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 3 (unit 13+14+15)
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 18:46:55
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 3 (unit 13+14+15)
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 18:46:55
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 18:48:30
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-04-29 18:49:03
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-04-29 18:51:57
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Love your family!
Lần cuối làm bài: 2020-04-30 17:40:38
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2020-04-30 17:41:07
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Three
Lần cuối làm bài: 2020-04-30 17:45:07
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Four
Lần cuối làm bài: 2020-04-30 17:51:33
Lần cuối làm bài: 2020-04-30 22:40:28
Lần cuối làm bài: 2020-05-04 09:58:14
Lần cuối làm bài: 2020-05-04 10:47:00
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-05-22 22:23:06
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-05-13 18:46:59
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-05-13 19:00:08
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-05-13 20:08:12
➻❥ᑎGᑌYễᑎ♕TᕼỊ♕KIᗰ♕ᑎGâᑎ﹏❣ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-05-13 20:12:01

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-04-30 17:38:21
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-04-26 10:25:38
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-04-26 10:23:52
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-04-26 10:22:13
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-04-17 16:56:22
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-04-17 16:52:08
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-04-17 16:48:40