Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với dao quoc thinh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

dao quoc thinh

dao quoc thinh

Luyện toán

24 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2400

dao quoc thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-02-23 20:11:00
dao quoc thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số có hai chữ số với một chữ số (không nhớ)
Lần cuối làm bài: 2017-02-07 21:35:23
dao quoc thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-06-18 10:40:16
dao quoc thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2018-01-20 21:07:48
dao quoc thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 21:29:37
dao quoc thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 19:14:02
dao quoc thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm cho cân thăng bằng
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 08:24:26
dao quoc thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-11-02 08:50:39
dao quoc thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 08:24:10
dao quoc thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-11-12 10:54:12
dao quoc thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2019-11-16 20:21:07
dao quoc thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp theo độ dài
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 11:45:51
dao quoc thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 09:09:51
dao quoc thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 4
Lần cuối làm bài: 2019-11-22 07:52:34
dao quoc thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Các số đến 100
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 09:17:51
dao quoc thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-12-07 09:29:21
dao quoc thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 14:52:08
dao quoc thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 7
Lần cuối làm bài: 2019-12-06 07:14:44
dao quoc thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0
Lần cuối làm bài: 2019-12-04 07:50:44
dao quoc thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với tọa độ
Lần cuối làm bài: 2019-12-16 09:21:24
dao quoc thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bé hơn, dấu <
Lần cuối làm bài: 2019-12-17 11:15:29
dao quoc thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10
Lần cuối làm bài: 2020-01-03 21:13:51
dao quoc thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 6
Lần cuối làm bài: 2020-01-10 11:27:45
dao quoc thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập: Lớn hơn, bé hơn
Lần cuối làm bài: 2020-01-16 22:26:30

Luyện văn - Tiếng Việt

4 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 400

dao quoc thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài
Lần cuối làm bài: 2018-01-20 21:39:09
dao quoc thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2019-11-29 20:52:45
dao quoc thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 10:00:02
dao quoc thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-12-02 09:58:19

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

dao quoc thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 11:10:54

Điểm thi

dao quoc thinh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-10 20:38:50
dao quoc thinh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-08 23:06:20
dao quoc thinh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-26 19:18:14
dao quoc thinh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-22 20:39:26
dao quoc thinh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-22 20:36:47
dao quoc thinh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-14 21:31:58
dao quoc thinh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-12 20:32:47
dao quoc thinh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-09 20:29:47
dao quoc thinh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-02-08 21:21:44
dao quoc thinh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-08 21:14:33