Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với dao quoc thinh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

dao quoc thinh

dao quoc thinh
Ai là fan bóng đá Việt Nam? Điểm danh cái. ^_^ ^_^

Luyện toán

14 -Trung bình 8.07 - Tổng điểm 1694

dao quoc thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 4
Lần cuối làm bài: 2019-11-22 07:52:34
dao quoc thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 09:09:51
dao quoc thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp theo độ dài
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 11:45:51
dao quoc thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2019-11-16 20:21:07
dao quoc thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-11-12 10:54:12
dao quoc thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 08:24:10
dao quoc thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-11-02 08:50:39
dao quoc thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm cho cân thăng bằng
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 08:24:26
dao quoc thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 19:14:02
dao quoc thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 21:29:37

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 3.95 - Tổng điểm 158

dao quoc thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài
Lần cuối làm bài: 2018-01-20 21:39:09

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

dao quoc thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 11:10:54

Điểm thi

dao quoc thinh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-10 20:38:50
dao quoc thinh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-08 23:06:20
dao quoc thinh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-26 19:18:14
dao quoc thinh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-22 20:39:26
dao quoc thinh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-22 20:36:47
dao quoc thinh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-14 21:31:58
dao quoc thinh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-12 20:32:47
dao quoc thinh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-09 20:29:47
dao quoc thinh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-02-08 21:21:44
dao quoc thinh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-08 21:14:33