Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đặng Thiên An. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đặng Thiên An

Đặng Thiên An
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

123 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 12300

Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 20:14:09
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2020-01-03 19:05:57
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 20:31:16
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-08-21 17:54:12
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 20:14:39
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 21:20:19
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem lịch tuần, tháng
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 09:26:32
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, chữ nhật, tứ giác
Lần cuối làm bài: 2020-01-05 19:57:25
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm các cạnh của hình
Lần cuối làm bài: 2020-01-05 20:02:17
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các đơn vị đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 09:48:24
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 15:33:11
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép tính
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 16:20:53
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc khối lượng của vật trên cân hai đĩa
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 10:53:46
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm cho cân thăng bằng
Lần cuối làm bài: 2020-03-08 08:57:10
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cân đồ vật bằng thử và sai
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 16:52:32
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2020-01-05 20:06:12
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng - milimet
Lần cuối làm bài: 2020-03-30 19:00:17
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài dm, cm
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 11:04:48
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ độ dài
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 16:15:29
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 15:51:59
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số đoạn thẳng có trong hình vẽ
Lần cuối làm bài: 2019-08-20 15:01:16
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2019-12-24 19:00:04
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm số đoạn thẳng, số hình tam giác, tứ giác
Lần cuối làm bài: 2019-08-20 15:11:05
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chu vi tam giác, tứ giác
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 16:06:54
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đơn vị đo : Lít
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 09:16:47
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 09:37:21
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 19:37:53
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số (9 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 19:44:22
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 29 + 5
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 16:33:49
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 49 + 25
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 20:31:45
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số (8 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 20:37:11
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 28 + 5
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 20:47:48
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 38 + 25
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 20:56:23
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình chữ nhật, hình tứ giác
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 20:17:10
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán về nhiều hơn
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 20:12:44
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 7 cộng với một số (7 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 20:40:20
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 47 + 5
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 21:42:00
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 47 + 25
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 19:26:13
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 6 cộng với một số (6 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 19:40:49
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 26 + 5
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 19:57:46
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 36 + 15
Lần cuối làm bài: 2019-10-28 20:29:04
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán về ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 19:34:34
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một chục. Tia số
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 20:25:27
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng cộng
Lần cuối làm bài: 2019-10-28 20:41:38
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 100
Lần cuối làm bài: 2019-10-29 20:52:54
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm một số hạng trong một tổng
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 20:47:43
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số tròn chục trừ đi một số
Lần cuối làm bài: 2019-11-01 21:42:50
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải toán có lời văn (Tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 16:23:26
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 11 trừ đi một số (11 -5)
Lần cuối làm bài: 2019-11-02 22:34:08
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 100( cộng không nhớ )
Lần cuối làm bài: 2019-02-12 20:12:26
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các ngày trong tuần lễ
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 20:21:14
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đồng hồ. Thời gian
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 20:57:11
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Các số đến 10
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 14:51:55
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Các số đến 100
Lần cuối làm bài: 2019-05-07 20:48:43
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có nhớ dạng 31 - 5
Lần cuối làm bài: 2019-11-07 15:32:16
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có nhớ dạng 51 - 15
Lần cuối làm bài: 2019-11-02 22:45:58
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 12 trừ đi một số (12 - 8)
Lần cuối làm bài: 2019-11-07 15:46:54
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có nhớ dạng 52 - 28
Lần cuối làm bài: 2019-11-07 15:58:26
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số bị trừ
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 15:05:45
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 13 trừ đi một số (13 - 5)
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 15:51:06
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có nhớ dạng 33 - 5
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 15:57:16
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có nhớ dạng 53 - 15
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 16:06:50
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 14 trừ đi một số (14 - 8)
Lần cuối làm bài: 2019-11-12 20:58:19
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có nhớ dạng 34 - 8
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 09:33:43
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có nhớ dạng 54 - 18
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 09:46:41
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 15, 16, 17, 18 trừ đi một số
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 10:06:57
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có nhớ dạng 55 - 8; 56 - 7; 37 - 8; 68 - 9
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 20:39:43
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập phép trừ có nhớ
Lần cuối làm bài: 2019-12-21 09:02:16
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có nhớ dạng 65 - 38; 46 - 17; 57 - 28; 78 - 29
Lần cuối làm bài: 2019-12-20 21:34:53
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng trừ có nhớ
Lần cuối làm bài: 2019-12-20 21:46:15
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 100 trừ đi một số
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 10:24:44
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số trừ
Lần cuối làm bài: 2019-12-23 18:20:25
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-11-07 15:41:29
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ngày, giờ
Lần cuối làm bài: 2019-11-12 20:46:22
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ngày, tháng
Lần cuối làm bài: 2019-12-23 18:25:26
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hành xem lịch
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 21:35:44
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tổng của nhiều số
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 21:30:54
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép nhân
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 21:37:48
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thừa số - tích
Lần cuối làm bài: 2020-01-17 20:33:34
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 2
Lần cuối làm bài: 2020-01-17 20:28:55
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập bảng nhân 2
Lần cuối làm bài: 2020-01-17 20:37:23
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 3
Lần cuối làm bài: 2020-01-19 20:40:47
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập bảng nhân 3
Lần cuối làm bài: 2020-01-19 20:50:19
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 4
Lần cuối làm bài: 2020-02-10 16:10:02
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập bảng nhân 4
Lần cuối làm bài: 2020-02-12 20:12:37
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 5
Lần cuối làm bài: 2020-02-13 16:45:40
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập bảng nhân 5
Lần cuối làm bài: 2020-02-13 17:03:05
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường gấp khúc - độ dài đường gấp gấp khúc
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 09:42:44
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-02-14 10:17:27
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép chia
Lần cuối làm bài: 2020-02-15 10:43:36
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 2
Lần cuối làm bài: 2020-02-15 10:48:51
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần hai
Lần cuối làm bài: 2019-11-12 20:39:19
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số bị chia - số chia - thương
Lần cuối làm bài: 2020-02-15 10:52:51
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 3
Lần cuối làm bài: 2020-02-16 09:52:56
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần ba
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 21:01:51
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm một thừa số trong phép nhân
Lần cuối làm bài: 2020-02-16 10:02:25
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 4
Lần cuối làm bài: 2020-02-17 15:29:27
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần tư
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 21:03:56
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 5
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 20:19:13
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần năm
Lần cuối làm bài: 2020-02-17 15:37:16
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 20:41:15
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giờ, phút
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 08:54:52
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hành xem đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2020-02-16 10:06:59
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số bị chia
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 20:53:17
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chu vi hình tam giác - chu vi hình tứ giác
Lần cuối làm bài: 2020-02-17 15:34:36
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 1 trong phép nhân và phép chia
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 20:21:25
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép nhân và phép chia
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 20:32:34
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-03-08 13:58:37
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đơn vị, chục, trăm, nghìn
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 09:21:18
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số tròn trăm
Lần cuối làm bài: 2020-02-12 20:16:18
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số tròn chục từ 110 đến 200
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 16:37:24
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số từ 101 đến 110
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 16:45:51
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số từ 111 đến 200
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 16:57:32
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có ba chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 16:51:51
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mét
Lần cuối làm bài: 2020-03-30 18:59:59
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ki-lô-mét
Lần cuối làm bài: 2020-03-30 19:10:37
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mi-li-mét
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 09:43:18
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập đo độ dài
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 14:53:11
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 15:36:32
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 10:38:27
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 11:48:21
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2020-02-10 19:30:48
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số có ba chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 14:37:46

Luyện văn - Tiếng Việt

276 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 27600

Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Có công mài sắt, có ngày nên kim
Lần cuối làm bài: 2020-05-31 08:11:31
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Sông Hương. Phân biệt r/d/gi, ưc/ưt
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 22:22:23
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bưu thiếp
Lần cuối làm bài: 2020-03-30 19:20:50
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Há miệng chờ sung
Lần cuối làm bài: 2020-03-30 19:21:35
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về tập đọc
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 10:58:07
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 17:11:13
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về chính tả
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 16:33:18
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bóp nát quả cam
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 16:33:35
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập làm văn
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 16:49:23
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Kho báu
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 09:44:17
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Kho báu. Phân biệt: ua/ uơ, l/n, ên/ênh
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 10:02:31
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ Y
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 10:58:52
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ò... ó... o
Lần cuối làm bài: 2019-02-14 18:31:18
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: tô chữ L, M, N
Lần cuối làm bài: 2019-02-16 20:16:31
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lũy tre
Lần cuối làm bài: 2019-02-16 20:44:25
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuyện ở lớp
Lần cuối làm bài: 2019-02-16 21:00:41
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ngưỡng cửa
Lần cuối làm bài: 2019-02-16 21:14:19
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 56: uông, ương (chuông, đường)
Lần cuối làm bài: 2019-02-16 21:34:21
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hoa ngọc lan
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 10:10:22
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cái Bống
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 21:05:15
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tìm ngọc
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 15:54:20
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 2
Lần cuối làm bài: 2019-02-28 14:55:33
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Trí khôn
Lần cuối làm bài: 2019-03-01 19:48:44
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Sói và Sóc
Lần cuối làm bài: 2019-03-05 20:45:05
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tặng cháu
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 20:45:37
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người bạn tốt
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 10:25:03
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Dê con nghe lời mẹ
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 21:13:18
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Rùa và Thỏ
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 10:49:50
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đi học
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 09:49:06
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 10:02:14
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì II
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 15:13:06
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bác đưa thư
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 15:43:13
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mời vào
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 10:30:59
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hai chị em
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 10:42:40
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vẽ ngựa
Lần cuối làm bài: 2019-04-09 20:18:13
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Quà của bố
Lần cuối làm bài: 2019-04-09 20:22:30
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vì bây giờ mẹ mới về
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 20:24:00
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Làm anh
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 20:33:14
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Hai tiếng kì lạ
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 20:45:04
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Không nên phá tổ chim
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 20:59:27
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mưu chú Sẻ
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 20:09:59
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sau cơn mưa
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 20:21:51
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nói dối hại thân
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 20:27:39
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Sự tích dưa hấu
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 20:34:49
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Kể cho bé nghe
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 20:48:39
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bàn tay mẹ
Lần cuối làm bài: 2019-05-02 21:01:27
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Bông hoa cúc trắng
Lần cuối làm bài: 2019-05-03 19:58:41
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định giữa học kì II
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 15:13:17
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ai dậy sớm
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 20:28:40
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Chuyện ở lớp
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 20:53:45
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Anh hùng biển cả
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 20:08:52
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: tô chữ U, Ư, V
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 20:14:37
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mèo con đi học
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 20:40:13
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cái nhãn vở
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 20:59:23
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trường em
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 21:05:13
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Niềm vui bất ngờ
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 21:12:16
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: tô chữ O, Ô, Ơ, P
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 21:17:35
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Cô chủ không biết quý tình bạn
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 21:26:06
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lá thư nhầm địa chỉ
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 20:18:37
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 21:00:36
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa: A
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 21:03:43
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuyện bốn mùa
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 21:14:04
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Phần thưởng
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 21:23:06
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Chào hỏi. Tự giới thiệu
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 21:30:51
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chiếc bút mực
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 21:44:20
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 21:57:07
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ngày hôm qua đâu rồi
Lần cuối làm bài: 2019-07-18 21:02:58
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Tự giới thiệu. Câu và bài
Lần cuối làm bài: 2019-07-18 21:06:16
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bạn của Nai Nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-07-18 21:12:37
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Gọi bạn
Lần cuối làm bài: 2019-07-18 21:19:26
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Cảm ơn, xin lỗi
Lần cuối làm bài: 2019-07-18 21:25:54
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Gà "tỉ tê" với gà
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 15:33:36
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Có công mài sắt, có ngày nên kim
Lần cuối làm bài: 2019-07-19 20:23:58
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Bạn của Nai Nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-07-19 20:28:20
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tôm Càng và Cá Con
Lần cuối làm bài: 2019-07-19 21:04:14
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thêm sừng cho ngựa
Lần cuối làm bài: 2019-07-19 21:20:25
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bím tóc đuôi sam
Lần cuối làm bài: 2019-07-19 21:27:12
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Một trí khôn hơn trăm trí khôn
Lần cuối làm bài: 2019-07-19 21:51:05
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thư Trung thu
Lần cuối làm bài: 2019-07-21 10:55:39
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những quả đào
Lần cuối làm bài: 2019-07-21 11:05:50
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Làm việc thật vui
Lần cuối làm bài: 2019-08-04 17:17:01
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Phần thưởng
Lần cuối làm bài: 2019-08-14 20:36:38
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Quả tim khỉ
Lần cuối làm bài: 2019-08-14 20:44:42
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bác sĩ Sói
Lần cuối làm bài: 2019-08-14 20:50:42
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thời khóa biểu
Lần cuối làm bài: 2019-08-14 21:02:02
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lượm
Lần cuối làm bài: 2019-08-14 21:13:18
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuyện quả bầu
Lần cuối làm bài: 2019-08-14 21:21:22
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ông Mạnh thắng Thần Gió
Lần cuối làm bài: 2019-08-17 19:09:25
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mẩu giấy vụn
Lần cuối làm bài: 2019-08-17 19:14:47
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người thầy cũ
Lần cuối làm bài: 2019-08-17 19:18:11
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nhắn tin
Lần cuối làm bài: 2019-08-17 19:22:26
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bà cháu
Lần cuối làm bài: 2019-08-17 19:28:11
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bán chó
Lần cuối làm bài: 2019-08-17 19:42:58
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người mẹ hiền
Lần cuối làm bài: 2019-08-17 19:58:33
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sơn Tinh, Thủy Tinh
Lần cuối làm bài: 2019-08-17 20:07:48
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bàn tay dịu dàng
Lần cuối làm bài: 2019-08-17 20:38:05
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bé nhìn biển
Lần cuối làm bài: 2019-08-18 19:03:59
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chim sơn ca và bông cúc trắng
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 16:14:25
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sư Tử xuất quân
Lần cuối làm bài: 2019-08-19 08:48:05
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ai ngoan sẽ được thưởng
Lần cuối làm bài: 2019-08-19 08:56:03
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa: B
Lần cuối làm bài: 2019-08-20 09:56:46
Lần cuối làm bài: 2019-08-20 10:01:29
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Mẩu giấy vụn
Lần cuối làm bài: 2019-08-21 17:42:55
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sáng kiến của bé Hà
Lần cuối làm bài: 2019-08-21 17:47:35
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ngôi trường mới
Lần cuối làm bài: 2019-08-21 17:53:48
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tự thuật
Lần cuối làm bài: 2019-08-27 17:44:00
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cò và Cuốc
Lần cuối làm bài: 2019-08-27 17:47:32
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Voi nhà
Lần cuối làm bài: 2019-08-27 17:51:22
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cá sấu sợ cá mập
Lần cuối làm bài: 2019-08-27 18:21:41
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mục lục sách
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 16:23:02
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đổi giày
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 16:28:56
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Bím tóc đuôi sam
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 20:44:52
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Gấu trắng là chúa tò mò
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 20:48:55
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mẹ
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 21:06:55
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ Ô, Ơ
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 19:59:01
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 20:05:39
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 20:10:55
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ và câu
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 19:18:45
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 19:35:27
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 19:43:07
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa: Ă, Â
Lần cuối làm bài: 2019-09-24 20:37:29
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 09:40:18
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì giữa học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 18:11:26
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nội quy Đảo Khỉ
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 18:14:15
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Tìm ngọc
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 21:10:10
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 09:57:50
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ chỉ sự vật. Câu kiểu "Ai là gì?"
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 20:01:18
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 20:08:08
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 08:33:45
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa: C
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 08:37:25
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 08:46:43
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trên chiếc bè
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 21:27:58
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Điện thoại
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 21:46:14
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 20:46:07
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Trên chiếc bè. Phân biệt iê/yê, r/d/gi, ân/ âng
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 21:10:05
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa D
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 21:13:09
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Chiếc bút mực. Phân biệt ia/ya, l/n, en/eng
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 21:02:31
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Chiếc bút mực
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 21:05:41
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 21:11:34
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Cái trống trường em. Phân biệt i/ie, en/eng, l/n
Lần cuối làm bài: 2019-10-29 21:03:07
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa: Đ
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 20:56:41
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Người thầy cũ
Lần cuối làm bài: 2019-11-01 21:50:13
Lần cuối làm bài: 2019-11-02 19:56:22
Lần cuối làm bài: 2019-11-02 20:04:33
Lần cuối làm bài: 2019-11-02 20:11:05
Lần cuối làm bài: 2019-11-02 20:21:37
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa: E, Ê
Lần cuối làm bài: 2019-11-02 20:24:06
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cô giáo lớp em
Lần cuối làm bài: 2019-11-02 20:29:13
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Cô giáo lớp em. Phân biệt ui/uy, tr/ch, iên/iêng
Lần cuối làm bài: 2019-11-03 15:32:53
Lần cuối làm bài: 2019-11-03 15:37:08
Lần cuối làm bài: 2019-11-03 15:47:39
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa: G
Lần cuối làm bài: 2019-11-03 15:55:00
Lần cuối làm bài: 2019-11-05 20:07:23
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Người mẹ hiền
Lần cuối làm bài: 2019-11-05 20:09:29
Lần cuối làm bài: 2019-11-05 20:23:55
Lần cuối làm bài: 2019-11-07 20:52:10
Lần cuối làm bài: 2019-11-07 20:59:40
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 15:23:29
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về tập làm văn
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 09:33:41
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về tập đọc
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 09:39:04
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Sáng kiến của bé Hà
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 09:42:28
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về chính tả
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 20:20:54
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa: H
Lần cuối làm bài: 2019-11-25 20:12:08
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Kể về người thân
Lần cuối làm bài: 2019-11-25 20:15:23
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chiếc rễ đa tròn
Lần cuối làm bài: 2019-11-25 20:27:37
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Ngày lễ. Phân biệt c/k, l/n, dấu hỏi/ dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 20:50:00
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 20:58:58
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hai anh em
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 21:04:33
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Vì sao cá không biết nói? Phân biệt r/d, ưc/ut
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 10:31:47
Lần cuối làm bài: 2019-12-02 19:17:24
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cây xoài của ông em
Lần cuối làm bài: 2019-12-02 19:21:39
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đi chợ
Lần cuối làm bài: 2019-12-02 19:24:28
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Bà cháu
Lần cuối làm bài: 2019-12-02 19:27:48
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa: I
Lần cuối làm bài: 2019-12-02 19:29:00
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Chia buồn, an ủi
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 16:14:05
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Bà cháu. Phân biệt g/gh, s/x, ươn/ ương
Lần cuối làm bài: 2019-12-07 10:02:44
Lần cuối làm bài: 2019-12-07 10:08:51
Lần cuối làm bài: 2019-12-07 10:18:51
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sự tích cây vú sữa
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 09:17:08
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Sự tích cây vú sữa
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 09:19:49
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 09:27:04
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 20:54:42
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa: K
Lần cuối làm bài: 2019-12-14 20:24:48
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Gọi điện
Lần cuối làm bài: 2019-12-14 20:31:23
Lần cuối làm bài: 2019-12-20 20:39:53
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bông hoa Niềm vui
Lần cuối làm bài: 2019-12-20 20:46:30
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Bông hoa niềm vui
Lần cuối làm bài: 2019-12-20 20:50:48
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Kể về gia đình
Lần cuối làm bài: 2019-12-20 20:57:00
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa: L
Lần cuối làm bài: 2019-12-20 21:03:17
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về tập đọc
Lần cuối làm bài: 2019-12-21 10:15:06
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Quà của bố
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 10:33:15
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 10:44:42
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 10:50:06
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tiếng võng kêu
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 10:54:11
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 20:53:05
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Câu chuyện bó đũa
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 20:56:30
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Quyển sổ liên lạc.
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 21:05:49
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: chữ M
Lần cuối làm bài: 2019-12-24 19:20:43
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Câu chuyện bó đũa
Lần cuối làm bài: 2019-12-24 19:23:57
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Câu chuyện bó đũa. Phân biệt l/n, i/iê, ăt/ăc
Lần cuối làm bài: 2019-12-24 19:30:33
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Tiếng võng kêu. Phân biệt l/n, i/iê, ăt/ăc
Lần cuối làm bài: 2019-12-24 19:35:32
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-12-28 16:21:07
Lần cuối làm bài: 2019-12-28 16:24:35
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Hai anh em
Lần cuối làm bài: 2019-12-28 20:39:04
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: chữ N
Lần cuối làm bài: 2019-12-28 20:41:19
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Hai anh em. Phân biệt ai/ay, s/x, ât/âc
Lần cuối làm bài: 2019-12-28 20:52:03
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cháu nhớ Bác Hồ
Lần cuối làm bài: 2019-12-28 21:00:45
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Chia vui. Kể về anh chị em.
Lần cuối làm bài: 2019-12-28 21:10:56
Lần cuối làm bài: 2019-12-28 21:17:30
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bé Hoa
Lần cuối làm bài: 2019-12-29 15:17:03
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Bé Hoa. Phân biệt ai/ay, s/x, ât/âc
Lần cuối làm bài: 2019-12-29 15:31:00
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ O
Lần cuối làm bài: 2019-12-29 15:42:47
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Con chó nhà hàng xóm
Lần cuối làm bài: 2019-12-29 15:48:54
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Con chó nhà hàng xóm
Lần cuối làm bài: 2019-12-29 15:51:54
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thời gian biểu
Lần cuối làm bài: 2019-12-30 07:50:33
Lần cuối làm bài: 2019-12-30 08:04:21
Lần cuối làm bài: 2019-12-30 08:18:53
Lần cuối làm bài: 2019-12-30 08:28:18
Lần cuối làm bài: 2019-12-30 08:38:24
Lần cuối làm bài: 2019-12-30 08:57:22
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Ngạc nhiên, thích thú. Lập thời gian biểu
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 20:45:49
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 20:55:04
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Tìm ngọc. Phân biệt ui/uy, r/d/gi, et/ec
Lần cuối làm bài: 2020-01-03 19:22:32
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2020-01-18 21:34:44
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về tập làm văn
Lần cuối làm bài: 2020-01-18 21:43:23
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về chính tả
Lần cuối làm bài: 2020-01-19 09:59:42
Lần cuối làm bài: 2020-01-19 10:06:18
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ P
Lần cuối làm bài: 2020-01-19 10:09:12
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Đáp lời chào, lời tự giới thiệu
Lần cuối làm bài: 2020-01-19 10:17:36
Lần cuối làm bài: 2020-01-19 10:38:37
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Thư Trung thu. Phân biệt l/n, dấu hỏi/ dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2020-01-19 10:53:55
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Gió. Phân biệt s/x, iêt/iêc
Lần cuối làm bài: 2020-01-19 11:02:59
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mùa xuân đến
Lần cuối làm bài: 2020-01-19 11:07:44
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ Q
Lần cuối làm bài: 2020-01-19 11:23:52
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Mưa bóng mây. Phân biệt s/x, iêt/iêc
Lần cuối làm bài: 2020-01-19 11:38:26
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Tả ngắn về bốn mùa
Lần cuối làm bài: 2020-01-19 11:45:50
Lần cuối làm bài: 2020-01-19 19:55:04
Lần cuối làm bài: 2020-01-19 20:02:38
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ R
Lần cuối làm bài: 2020-01-19 20:05:36
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vè chim
Lần cuối làm bài: 2020-01-19 20:15:07
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Sân chim. Phân biệt tr/ch, uôt/uôc
Lần cuối làm bài: 2020-01-19 20:25:07
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Đáp lời cảm ơn. Tả ngắn về loài chim
Lần cuối làm bài: 2020-01-19 20:30:01
Lần cuối làm bài: 2020-02-12 20:22:49
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ S
Lần cuối làm bài: 2020-02-12 20:26:21
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chim rừng Tây Nguyên
Lần cuối làm bài: 2020-02-14 08:44:32
Lần cuối làm bài: 2020-02-14 08:51:57
Lần cuối làm bài: 2020-02-14 09:18:57
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Đáp lời xin lỗi. Tả ngắn về loài chim
Lần cuối làm bài: 2020-02-14 09:32:31
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Bác sĩ Sói. Phân biệt l/n, ươc/ươt
Lần cuối làm bài: 2020-02-16 10:19:41
Lần cuối làm bài: 2020-02-16 10:24:41
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ T
Lần cuối làm bài: 2020-02-16 10:30:32
Lần cuối làm bài: 2020-02-17 15:49:35
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Đáp lời khẳng định. Viết nội quy
Lần cuối làm bài: 2020-02-17 15:53:05
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ U, Ư
Lần cuối làm bài: 2020-02-17 15:56:31
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Quả tim khỉ. Phân biệt s/x, uc/ut
Lần cuối làm bài: 2020-02-27 08:51:37
Lần cuối làm bài: 2020-02-27 08:57:08
Lần cuối làm bài: 2020-02-27 09:06:38
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Voi nhà. Phân biệt s/x, uc/ut
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 20:28:05
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 16:11:54
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ V
Lần cuối làm bài: 2020-03-08 15:22:20
Lần cuối làm bài: 2020-03-08 15:32:51
Lần cuối làm bài: 2020-03-08 15:37:21
Lần cuối làm bài: 2020-03-08 15:42:22
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ X
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 20:48:15
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 10:44:57
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Đáp lời đồng ý. Tả ngắn về biển
Lần cuối làm bài: 2020-03-30 10:46:37
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sông Hương
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 21:12:40
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 21:23:11
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì giữa học kì II
Lần cuối làm bài: 2020-03-30 10:57:29
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Đáp lời chia vui. Tả ngắn về cây cối
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 15:40:47
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 16:02:22
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cây dừa
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 16:26:10
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Những quả đào. Phân biệt s/x, in/inh
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 16:41:46
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cây đa quê hương
Lần cuối làm bài: 2020-05-31 08:07:55

Luyện Tiếng Anh

34 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3400

Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 21:43:47
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet (Bảng Chữ Cái)
Lần cuối làm bài: 2019-03-04 20:45:25
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Number (Chữ Số)
Lần cuối làm bài: 2019-03-05 20:33:39
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Color (Màu Sắc)
Lần cuối làm bài: 2019-03-07 18:03:31
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Shape (Hình Vẽ)
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 20:44:48
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 20:49:19
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 21:06:38
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 20:51:29
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Review Unit 1
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 21:11:46
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills time - Reading - School things
Lần cuối làm bài: 2019-03-27 21:14:44
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 21:29:37
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 09:35:36
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 16:47:39
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 20:50:24
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 20:57:06
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-08-04 17:10:22
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 21:14:47
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 21:21:07
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 21:28:01
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 21:31:36
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 21:31:57
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 21:33:47
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 21:47:50
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar Revision
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 08:57:09
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 09:04:31
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 10:24:17
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 10:24:41
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 20:24:58
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 09:23:09
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 09:28:21
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 09:31:58
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 1 (Unit 1+2+3)
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 16:46:59
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar (Revision)
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 16:47:16
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Numbers 1-10
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 16:53:56

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-05-28 20:30:07
Đặng Thiên An làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-05-28 19:55:54
Đặng Thiên An làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-05-24 08:57:41
Đặng Thiên An làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-01-06 20:05:01
Đặng Thiên An làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-25 21:35:56
Đặng Thiên An làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-24 19:07:05
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-12-23 18:05:34
Đặng Thiên An làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-22 20:31:44
Đặng Thiên An làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-21 10:02:14
Đặng Thiên An làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-21 09:46:21
Đặng Thiên An làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-21 09:28:10
Đặng Thiên An làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-12-21 09:16:09
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-07 16:17:58
Đặng Thiên An làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-11-03 16:12:46
Đặng Thiên An làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-21 21:53:18
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-20 08:31:45
Đặng Thiên An làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-20 08:13:40
Đặng Thiên An làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-19 22:04:00
Đặng Thiên An làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-19 21:59:13
Đặng Thiên An làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-08-20 10:58:59
Đặng Thiên An làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8.8 điểm
Điểm cao nhất: 8.8, Nộp bài lúc 2019-04-16 16:29:28
Đặng Thiên An làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-04-07 10:20:21
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-04-07 10:15:05
Đặng Thiên An làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-04-07 10:06:55
Đặng Thiên An làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-04-07 10:01:33
Điểm cao nhất: 8.3, Nộp bài lúc 2019-04-06 22:06:38
Đặng Thiên An làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-06 21:54:18
Đặng Thiên An làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-03-25 20:27:54
Đặng Thiên An làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-03-11 20:47:02
Đặng Thiên An làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-14 17:54:41