Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đặng Thiên An. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đặng Thiên An

Đặng Thiên An
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

57 -Trung bình 7.75 - Tổng điểm 6742

Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đơn vị, chục, trăm, nghìn
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 09:21:18
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đơn vị đo : Lít
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 09:16:47
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giờ, phút
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 08:54:52
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 14 trừ đi một số (14 - 8)
Lần cuối làm bài: 2019-11-12 20:58:19
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ngày, giờ
Lần cuối làm bài: 2019-11-12 20:46:22
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần hai
Lần cuối làm bài: 2019-11-12 20:39:19
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần tư
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 21:03:56
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần ba
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 21:01:51
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có nhớ dạng 53 - 15
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 16:06:50
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có nhớ dạng 33 - 5
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 15:57:16

Luyện văn - Tiếng Việt

152 -Trung bình 8.87 - Tổng điểm 16494

Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì giữa học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 18:11:26
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 21:00:36
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 2
Lần cuối làm bài: 2019-02-28 14:55:33
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì II
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 15:13:06
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định giữa học kì II
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 15:13:17
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 10:02:14
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cá sấu sợ cá mập
Lần cuối làm bài: 2019-08-27 18:21:41
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Gấu trắng là chúa tò mò
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 20:48:55
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sư Tử xuất quân
Lần cuối làm bài: 2019-08-19 08:48:05
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lá thư nhầm địa chỉ
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 20:18:37

Luyện Tiếng Anh

30 -Trung bình 6.45 - Tổng điểm 4061

Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Review Unit 1
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 21:11:46
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills time - Reading - School things
Lần cuối làm bài: 2019-03-27 21:14:44
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 20:57:06
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 20:51:29
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 20:50:24
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 10:24:41
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 20:24:58
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 10:24:17
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 09:04:31
Đặng Thiên An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 21:47:50

Điểm thi

Đặng Thiên An làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-11-03 16:12:46
Đặng Thiên An làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-21 21:53:18
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-20 08:31:45
Đặng Thiên An làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-20 08:13:40
Đặng Thiên An làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-19 22:04:00
Đặng Thiên An làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-19 21:59:13
Đặng Thiên An làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-08-20 10:58:59
Đặng Thiên An làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8.8 điểm
Điểm cao nhất: 8.8, Nộp bài lúc 2019-04-16 16:29:28
Đặng Thiên An làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-04-07 10:20:21
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-04-07 10:15:05
Đặng Thiên An làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-04-07 10:06:55
Đặng Thiên An làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-04-07 10:01:33
Điểm cao nhất: 8.3, Nộp bài lúc 2019-04-06 22:06:38
Đặng Thiên An làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-06 21:54:18
Đặng Thiên An làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-03-25 20:27:54
Đặng Thiên An làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-03-11 20:47:02
Đặng Thiên An làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-14 17:54:41
Đặng Thiên An làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-02-13 18:11:18