Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyen Hoang Thao Vy. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyen Hoang Thao Vy

Nguyen Hoang Thao Vy
Best SuperStudent =)))

Luyện toán

50 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 5000

Nguyen Hoang Thao Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2018-10-26 21:24:49
Nguyen Hoang Thao Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2018-07-21 15:30:18
Nguyen Hoang Thao Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2018-05-10 20:15:39
Nguyen Hoang Thao Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2018-05-05 09:28:37
Nguyen Hoang Thao Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2018-04-29 08:54:38
Nguyen Hoang Thao Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần trăm - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2018-09-12 11:31:08
Nguyen Hoang Thao Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-04-03 21:10:52
Nguyen Hoang Thao Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng, phép trừ không nhớ
Lần cuối làm bài: 2018-09-16 14:52:04
Nguyen Hoang Thao Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thập phân - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2018-03-22 12:19:10
Nguyen Hoang Thao Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-10-21 15:04:56

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 7.20 - Tổng điểm 360

Nguyen Hoang Thao Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2018-04-01 17:04:50
Nguyen Hoang Thao Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2018-03-23 20:51:31

Luyện Tiếng Anh

2 -Trung bình 6.97 - Tổng điểm 209

Nguyen Hoang Thao Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-03-25 21:01:17
Nguyen Hoang Thao Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-03-25 20:55:48

Điểm thi

Nguyen Hoang Thao Vy làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-22 14:25:06
Nguyen Hoang Thao Vy làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8.8 điểm
Điểm cao nhất: 8.8, Nộp bài lúc 2018-08-27 08:29:55
Nguyen Hoang Thao Vy làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-08-27 08:25:53
Nguyen Hoang Thao Vy làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-08-23 16:58:25
Nguyen Hoang Thao Vy làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-02 21:01:12
Nguyen Hoang Thao Vy làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-03-12 21:43:31
Nguyen Hoang Thao Vy làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-03-12 11:33:49
Nguyen Hoang Thao Vy làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-11 09:23:45
Nguyen Hoang Thao Vy làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-11 09:10:00
Nguyen Hoang Thao Vy làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-06-24 09:35:06