Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phạm Phương Thảo. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phạm Phương Thảo

Phạm Phương Thảo
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Phạm Phương Thảo làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-03-02 08:41:48

Luyện toán

63 -Trung bình 5.19 - Tổng điểm 17237

Phạm Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2015-08-22 00:23:49
Phạm Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các dạng toán nâng cao về phân số
Lần cuối làm bài: 2017-02-16 14:01:11
Phạm Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số - nâng cao
Lần cuối làm bài: 2015-08-15 08:26:59
Phạm Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán sử dụng biểu đồ Ven
Lần cuối làm bài: 2014-08-16 21:21:39
Phạm Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số bằng nhau – điền số
Lần cuối làm bài: 2014-09-10 15:46:58
Phạm Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép tính giữa số tự nhiên và phân số
Lần cuối làm bài: 2015-07-16 08:33:42
Phạm Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số của số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2016-08-15 09:57:50
Phạm Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2014-04-06 01:11:39
Phạm Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn - tỉ lệ nghịch
Lần cuối làm bài: 2016-09-28 15:40:16
Phạm Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi đơn vị đo sử dụng các số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-10-29 07:29:03