Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với dinhthimythuan. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

dinhthimythuan

dinhthimythuan
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

64 -Trung bình 7.92 - Tổng điểm 7528

dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có nhớ dạng 51 - 15
Lần cuối làm bài: 2019-12-27 20:36:11
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hành xem đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-12-27 20:24:34
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 13 trừ đi một số (13 - 5)
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 20:32:23
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 11 trừ đi một số (11 -5)
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 16:09:58
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số tròn chục trừ đi một số
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 20:40:15
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm một số hạng trong một tổng
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 20:09:25
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 100
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 20:46:24
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng cộng
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 20:59:57
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán về ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 20:30:58
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Phép cộng và phép nhân
Lần cuối làm bài: 2019-08-24 15:15:22

Luyện văn - Tiếng Việt

12 -Trung bình 7.97 - Tổng điểm 1275

dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ngày hôm qua đâu rồi
Lần cuối làm bài: 2019-12-27 20:59:46
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chiếc bút mực
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 20:36:46
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Phần thưởng
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 21:28:36
Lần cuối làm bài: 2019-12-27 21:09:19
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa: A
Lần cuối làm bài: 2019-12-27 20:55:52
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ và câu
Lần cuối làm bài: 2019-12-04 20:03:31
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tự thuật
Lần cuối làm bài: 2019-12-27 20:54:38
Lần cuối làm bài: 2019-12-27 20:50:28
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Có công mài sắt, có ngày nên kim
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 19:55:35
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Có công mài sắt, có ngày nên kim
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 20:48:33

Luyện Tiếng Anh

2 -Trung bình 6.44 - Tổng điểm 322

dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 20:25:59
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 21:03:03

Điểm thi

dinhthimythuan làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-20 16:21:29
dinhthimythuan làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 12 điểm
Điểm cao nhất: 12, Nộp bài lúc 2019-10-14 20:06:30
dinhthimythuan làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-06-21 08:33:01
dinhthimythuan làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-05-06 20:44:14
dinhthimythuan làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-27 15:45:17
dinhthimythuan làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-23 21:06:31
dinhthimythuan làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-04-23 20:43:18
dinhthimythuan làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-23 20:57:03
dinhthimythuan làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-02-23 20:47:06
dinhthimythuan làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-02 20:23:02