Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyen thi hien. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyen thi hien

Nguyen thi hien
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình! mình rất thích đọc hoặc xem conan.Chả biết vì sao nua

Điểm thi

Nguyen thi hien làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-28 21:22:25
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-28 21:08:08
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-28 19:23:42
Nguyen thi hien làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-04-28 19:17:33
Nguyen thi hien làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-28 19:08:04
Nguyen thi hien làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-21 15:31:02
Nguyen thi hien làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-17 18:26:24

Luyện toán

0 -Trung bình 5.45 - Tổng điểm 109