Lưu Thành Vinh

Giới thiệu về bản thân

Chào mừng bạn đến với trang cá nhân của Lưu Thành Vinh
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

bài làm:

ta có các số có 3 chữ số mà mỗi số có đủ 3 chữ số 3,4,5 là

345,354,453,435,534,543.

⇒ Trung bình cộng của các số trên là

(345 + 354 + 453 + 435 + 543 + 534) : 6 = 444

đáp số : 444