Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Best friend forever. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Best friend forever

Best friend forever
thcs tế tiêu

Luyện toán

35 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3500

Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2018-03-21 19:56:56
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tách lớp triệu, lớp nghìn và lớp đơn vị
Lần cuối làm bài: 2017-08-29 08:52:40
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc và viết các số có 9 chữ số
Lần cuối làm bài: 2017-10-23 19:40:02
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số cùng tử số hoặc mẫu số
Lần cuối làm bài: 2018-02-22 20:58:13
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu diễn số tự nhiên thành phân số
Lần cuối làm bài: 2018-04-22 14:17:38
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Qui đồng mẫu số hai phân số
Lần cuối làm bài: 2018-01-24 20:30:51
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai phân số có cùng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2018-04-02 19:52:06
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng và phép trừ
Lần cuối làm bài: 2017-12-17 20:03:32
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2017-11-23 19:31:25
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số có tổng bằng 1
Lần cuối làm bài: 2018-02-28 19:29:19
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2018-03-15 20:12:56
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
Lần cuối làm bài: 2018-04-06 20:12:58
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2017-10-19 19:04:36
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với sơ đồ đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2018-05-09 20:00:38
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-11-11 20:54:08
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2018-11-11 20:57:58
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2018-11-09 20:43:34
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số
Lần cuối làm bài: 2018-11-09 20:51:23
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: So sánh hai phân số
Lần cuối làm bài: 2018-11-10 21:04:20
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-02-18 20:10:31
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số
Lần cuối làm bài: 2018-11-23 20:08:15
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số
Lần cuối làm bài: 2018-12-18 20:21:55
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hỗn số
Lần cuối làm bài: 2018-11-13 21:29:25
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-02-18 20:13:13
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-10-15 21:25:52
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung (Tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2018-10-16 20:08:19
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-11-06 21:26:56
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-02-22 20:02:03
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-11-13 21:37:51
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-12-28 21:15:42
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2020-01-01 14:43:18
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Ghi số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2020-01-12 21:21:27
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2020-01-15 21:28:36
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
Lần cuối làm bài: 2020-01-19 08:56:24
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
Lần cuối làm bài: 2020-01-24 14:09:31

Luyện văn - Tiếng Việt

39 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3900

Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: i, a (bi, cá)
Lần cuối làm bài: 2017-10-19 19:17:25
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Ôn tập văn kể chuyện
Lần cuối làm bài: 2017-11-30 20:48:01
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ở Vương quốc Tương Lai
Lần cuối làm bài: 2017-12-07 21:30:53
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tuổi Ngựa
Lần cuối làm bài: 2017-12-11 21:15:57
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Kéo co
Lần cuối làm bài: 2017-12-17 20:04:23
Lần cuối làm bài: 2017-12-17 20:08:52
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
Lần cuối làm bài: 2017-12-17 20:11:43
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Sự tích hồ Ba Bể
Lần cuối làm bài: 2017-12-17 20:23:38
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Điều ước của vua Mi-dát
Lần cuối làm bài: 2017-12-17 20:46:14
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập giới thiệu địa phương
Lần cuối làm bài: 2018-01-06 21:58:50
Lần cuối làm bài: 2018-01-07 20:27:51
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Cấu tạo của tiếng
Lần cuối làm bài: 2018-01-07 20:36:15
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì?
Lần cuối làm bài: 2018-01-07 20:57:37
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Câu kể Ai làm gì?
Lần cuối làm bài: 2018-01-07 21:04:52
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mẹ ốm
Lần cuối làm bài: 2018-01-10 20:28:07
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Thế nào là kể chuyện?
Lần cuối làm bài: 2018-01-10 20:33:03
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về cấu tạo của tiếng
Lần cuối làm bài: 2018-01-10 20:53:12
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Nhân vật trong truyện
Lần cuối làm bài: 2018-01-10 21:02:53
Lần cuối làm bài: 2018-01-20 21:41:23
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về tập đọc
Lần cuối làm bài: 2018-01-20 21:57:50
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bè xuôi sông La
Lần cuối làm bài: 2018-01-24 20:35:05
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dù sao trái đất vẫn quay!
Lần cuối làm bài: 2018-01-24 20:41:46
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ăng-co Vát
Lần cuối làm bài: 2018-02-26 21:03:48
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Kim tự tháp Ai Cập. Phân biệt s/x, iêt/iêc
Lần cuối làm bài: 2018-02-27 21:46:18
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Khuất phục tên cướp biển
Lần cuối làm bài: 2018-03-01 20:20:31
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thắng biển
Lần cuối làm bài: 2018-03-01 20:49:40
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bài thơ về tiểu đội xe không kính
Lần cuối làm bài: 2018-03-06 21:40:17
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về câu kể Ai là gì?
Lần cuối làm bài: 2018-03-06 21:45:57
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ga-vrốt ngoài chiến lũy
Lần cuối làm bài: 2018-03-06 21:56:03
Lần cuối làm bài: 2018-03-12 21:04:51
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Câu khiến
Lần cuối làm bài: 2018-03-12 21:09:21
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Con sẻ
Lần cuối làm bài: 2018-03-13 21:09:36
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Cách đặt câu khiến
Lần cuối làm bài: 2018-03-14 20:43:33
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập 1
Lần cuối làm bài: 2018-03-14 20:47:49
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập 2
Lần cuối làm bài: 2018-03-14 20:53:32
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập 3
Lần cuối làm bài: 2018-03-14 21:01:46
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Viết thư
Lần cuối làm bài: 2018-03-31 20:07:14
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Con chim chiền chiện
Lần cuối làm bài: 2018-04-10 20:23:35
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Những hạt thóc giống. Phân biệt l/n, en/eng
Lần cuối làm bài: 2018-04-11 20:29:15

Luyện Tiếng Anh

31 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3100

Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2019-01-05 21:10:28
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2019-01-05 21:13:35
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-02-18 20:18:34
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-02-18 20:20:08
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in the afternoon?
Lần cuối làm bài: 2019-02-18 20:24:16
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How often do you come to the librabry?
Lần cuối làm bài: 2019-02-18 20:27:42
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2019-02-18 20:30:41
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2018-10-16 20:37:52
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How did you get there?
Lần cuối làm bài: 2019-02-22 20:23:25
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-10-16 20:14:18
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2018-10-16 20:20:42
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2018-10-16 20:30:12
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's the matter with you?
Lần cuối làm bài: 2018-12-18 20:44:00
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: You should go to the doctor
Lần cuối làm bài: 2018-12-18 20:47:12
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2018-12-26 20:08:27
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2018-12-26 20:14:50
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Don't play with the knife!
Lần cuối làm bài: 2018-10-17 19:53:07
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why shouldn't he climb the tree?
Lần cuối làm bài: 2018-10-17 20:04:46
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2018-11-12 20:24:09
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in your free time?
Lần cuối làm bài: 2018-11-12 20:20:20
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /æ/ /ʌ/
Lần cuối làm bài: 2018-11-02 21:04:59
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-01-15 21:49:32
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A look inside
Lần cuối làm bài: 2020-01-10 21:37:20
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: There is/ There are (not)
Lần cuối làm bài: 2020-01-10 21:39:23
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-01-10 21:40:54
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A surprise guest
Lần cuối làm bài: 2020-01-19 09:01:21
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-01-19 09:02:59
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-01-19 09:08:34
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-01-19 21:25:49
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What's on today?
Lần cuối làm bài: 2020-01-01 16:03:16
Best friend forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Conjunctions/ Wh-question words
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 21:36:54

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-10-11 21:18:23
Best friend forever làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-11 21:13:48
Best friend forever làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-11-23 19:53:27
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-23 19:49:04