Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Bạch Thị Thanh Tâm. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Bạch Thị Thanh Tâm

Bạch Thị Thanh Tâm
Anh à! *Em cho người khác mượn bờ vai của em nhé? …….bởi anh đâu cần nó nữa. *Em cho ai đó chút ít hơi ấm từ bàn tay em được ko? …….bởi tay em nhỏ bé không đủ để sưởi ấm trái tim anh. *Cho em rẽ sang con đường nhỏ bé khác nhé anh? …….vì đường anh tuy rộng nhưng đã không còn chỗ cho em nữa rồi!!Ko phải cứ tạnh mưa thì sẽ có cầu vồng…… Cũng như là….. Ko phải cứ có 1 người hết lòng yêu thì sẽ có 1 người đáp lại…… Và….Ko phải cứ có 1 người mòn mỏi chờ đợi…….thì sẽ có 1 người trở về.ước vô tình, ngàn năm trôi mãi Mây vô tình, mây mãi vẫn bay Trăng vô tình, trăng đùa với gió Người vô tình, sao hiểu thấu lòng tôi … Trăng ơi, Trăng à??? trăng ở đâu nek? moon tìm trăng nhez

Luyện toán

29 -Trung bình 8.21 - Tổng điểm 3776

Bạch Thị Thanh Tâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-02-22 20:02:03
Bạch Thị Thanh Tâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-02-18 20:13:13
Bạch Thị Thanh Tâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số
Lần cuối làm bài: 2018-11-23 20:08:15
Bạch Thị Thanh Tâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-02-18 20:10:31
Bạch Thị Thanh Tâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số
Lần cuối làm bài: 2018-12-18 20:21:55
Lần cuối làm bài: 2018-11-13 21:37:51
Bạch Thị Thanh Tâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2018-11-11 20:57:58
Bạch Thị Thanh Tâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-11-11 20:54:08
Bạch Thị Thanh Tâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hỗn số
Lần cuối làm bài: 2018-11-13 21:29:25
Bạch Thị Thanh Tâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: So sánh hai phân số
Lần cuối làm bài: 2018-11-10 21:04:20

Luyện văn - Tiếng Việt

39 -Trung bình 8.85 - Tổng điểm 4777

Bạch Thị Thanh Tâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập 3
Lần cuối làm bài: 2018-03-14 21:01:46
Bạch Thị Thanh Tâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập 2
Lần cuối làm bài: 2018-03-14 20:53:32
Bạch Thị Thanh Tâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập 1
Lần cuối làm bài: 2018-03-14 20:47:49
Bạch Thị Thanh Tâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Con chim chiền chiện
Lần cuối làm bài: 2018-04-10 20:23:35
Bạch Thị Thanh Tâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ăng-co Vát
Lần cuối làm bài: 2018-02-26 21:03:48
Bạch Thị Thanh Tâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về tập đọc
Lần cuối làm bài: 2018-01-20 21:57:50
Bạch Thị Thanh Tâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Cách đặt câu khiến
Lần cuối làm bài: 2018-03-14 20:43:33
Bạch Thị Thanh Tâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Con sẻ
Lần cuối làm bài: 2018-03-13 21:09:36
Bạch Thị Thanh Tâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Câu khiến
Lần cuối làm bài: 2018-03-12 21:09:21
Lần cuối làm bài: 2018-03-12 21:04:51

Luyện Tiếng Anh

21 -Trung bình 8.09 - Tổng điểm 2345

Bạch Thị Thanh Tâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /æ/ /ʌ/
Lần cuối làm bài: 2018-11-02 21:04:59
Bạch Thị Thanh Tâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in your free time?
Lần cuối làm bài: 2018-11-12 20:20:20
Bạch Thị Thanh Tâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2018-11-12 20:24:09
Bạch Thị Thanh Tâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why shouldn't he climb the tree?
Lần cuối làm bài: 2018-10-17 20:04:46
Bạch Thị Thanh Tâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Don't play with the knife!
Lần cuối làm bài: 2018-10-17 19:53:07
Bạch Thị Thanh Tâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2018-12-26 20:14:50
Bạch Thị Thanh Tâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2018-12-26 20:08:27
Bạch Thị Thanh Tâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: You should go to the doctor
Lần cuối làm bài: 2018-12-18 20:47:12
Bạch Thị Thanh Tâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's the matter with you?
Lần cuối làm bài: 2018-12-18 20:44:00
Bạch Thị Thanh Tâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2018-10-16 20:30:12

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-10-11 21:18:23
Bạch Thị Thanh Tâm làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-11 21:13:48
Bạch Thị Thanh Tâm làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-11-23 19:53:27
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-23 19:49:04