Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Bạch Thị Thanh Tâm. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Bạch Thị Thanh Tâm

Bạch Thị Thanh Tâm
Xin chào tất cả các bạn

Luyện toán

26 -Trung bình 7.76 - Tổng điểm 3492

Bạch Thị Thanh Tâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số
Lần cuối làm bài: 2018-11-23 20:08:15
Bạch Thị Thanh Tâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số
Lần cuối làm bài: 2018-12-18 20:21:55
Lần cuối làm bài: 2018-11-13 21:37:51
Bạch Thị Thanh Tâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2018-11-11 20:57:58
Bạch Thị Thanh Tâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-11-11 20:54:08
Bạch Thị Thanh Tâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hỗn số
Lần cuối làm bài: 2018-11-13 21:29:25
Bạch Thị Thanh Tâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: So sánh hai phân số
Lần cuối làm bài: 2018-11-10 21:04:20
Bạch Thị Thanh Tâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số
Lần cuối làm bài: 2018-11-09 20:51:23
Bạch Thị Thanh Tâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2018-11-09 20:43:34
Bạch Thị Thanh Tâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-11-06 21:26:56

Luyện văn - Tiếng Việt

39 -Trung bình 8.85 - Tổng điểm 4777

Bạch Thị Thanh Tâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập 3
Lần cuối làm bài: 2018-03-14 21:01:46
Bạch Thị Thanh Tâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập 2
Lần cuối làm bài: 2018-03-14 20:53:32
Bạch Thị Thanh Tâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập 1
Lần cuối làm bài: 2018-03-14 20:47:49
Bạch Thị Thanh Tâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Con chim chiền chiện
Lần cuối làm bài: 2018-04-10 20:23:35
Bạch Thị Thanh Tâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ăng-co Vát
Lần cuối làm bài: 2018-02-26 21:03:48
Bạch Thị Thanh Tâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về tập đọc
Lần cuối làm bài: 2018-01-20 21:57:50
Bạch Thị Thanh Tâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Cách đặt câu khiến
Lần cuối làm bài: 2018-03-14 20:43:33
Bạch Thị Thanh Tâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Con sẻ
Lần cuối làm bài: 2018-03-13 21:09:36
Bạch Thị Thanh Tâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Câu khiến
Lần cuối làm bài: 2018-03-12 21:09:21
Lần cuối làm bài: 2018-03-12 21:04:51

Luyện Tiếng Anh

15 -Trung bình 7.87 - Tổng điểm 1810

Bạch Thị Thanh Tâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /æ/ /ʌ/
Lần cuối làm bài: 2018-11-02 21:04:59
Bạch Thị Thanh Tâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in your free time?
Lần cuối làm bài: 2018-11-12 20:20:20
Bạch Thị Thanh Tâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2018-11-12 20:24:09
Bạch Thị Thanh Tâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why shouldn't he climb the tree?
Lần cuối làm bài: 2018-10-17 20:04:46
Bạch Thị Thanh Tâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Don't play with the knife!
Lần cuối làm bài: 2018-10-17 19:53:07
Bạch Thị Thanh Tâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2018-12-26 20:14:50
Bạch Thị Thanh Tâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2018-12-26 20:08:27
Bạch Thị Thanh Tâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: You should go to the doctor
Lần cuối làm bài: 2018-12-18 20:47:12
Bạch Thị Thanh Tâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's the matter with you?
Lần cuối làm bài: 2018-12-18 20:44:00
Bạch Thị Thanh Tâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2018-10-16 20:30:12

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-10-11 21:18:23
Bạch Thị Thanh Tâm làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-11 21:13:48
Bạch Thị Thanh Tâm làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-11-23 19:53:27
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-23 19:49:04