Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Bạch Thị Thanh Tâm. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Bạch Thị Thanh Tâm

Bạch Thị Thanh Tâm
Xin chào tất cả các bạn

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-10-11 21:18:23
Bạch Thị Thanh Tâm làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-11 21:13:48
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-11-23 19:53:27
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-23 19:49:04

Luyện toán

16 -Trung bình 7.78 - Tổng điểm 2177

Bạch Thị Thanh Tâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tách lớp triệu, lớp nghìn và lớp đơn vị
Lần cuối làm bài: 2017-08-29 08:52:40
Bạch Thị Thanh Tâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với sơ đồ đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2018-05-09 20:00:38
Bạch Thị Thanh Tâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2017-11-23 19:31:25
Bạch Thị Thanh Tâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc và viết các số có 9 chữ số
Lần cuối làm bài: 2017-10-23 19:40:02
Bạch Thị Thanh Tâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng và phép trừ
Lần cuối làm bài: 2017-12-17 20:03:32
Bạch Thị Thanh Tâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2017-10-19 19:04:36
Bạch Thị Thanh Tâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2018-03-15 20:12:56
Bạch Thị Thanh Tâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Qui đồng mẫu số hai phân số
Lần cuối làm bài: 2018-01-24 20:30:51
Bạch Thị Thanh Tâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số cùng tử số hoặc mẫu số
Lần cuối làm bài: 2018-02-22 20:58:13
Bạch Thị Thanh Tâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số có tổng bằng 1
Lần cuối làm bài: 2018-02-28 19:29:19