Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với tran Thanh sy. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

tran Thanh sy

tran Thanh sy
Chào mừng các cậu đã ghé thăm trang của mình.

Điểm thi

tran Thanh sy làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-08-12 12:05:35
tran Thanh sy làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2014 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-07-21 12:24:22
tran Thanh sy làm bài Kiểm tra tháng 6 năm 2014 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-07-19 12:11:16

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm