Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thanh Ngân. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thanh Ngân

Nguyễn Thanh Ngân
Nếu ai có lòng tốt thì giải giúp giùm tớ bài toán =~=

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2015-07-23 20:09:06
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2015-06-24 16:28:51
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-06-22 18:02:06
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-06-21 19:08:41
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2015-06-21 10:00:49
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-06-20 17:20:42
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2015-06-20 09:43:26
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-06-20 09:38:00
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-11-08 19:31:11
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2014-11-08 19:29:15
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2014-11-08 19:22:09
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2014-11-08 19:11:14

Luyện toán

4 -Trung bình 9.21 - Tổng điểm 645

Nguyễn Thanh Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2014-11-07 20:18:32
Nguyễn Thanh Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2015-05-01 20:15:30
Nguyễn Thanh Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2014-11-08 19:25:43
Nguyễn Thanh Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2015-04-29 09:52:43