Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thị Thanh Huyền. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Nguyễn Thị Thanh Huyền
chào mừng các bạn đã đến ghé thăm trang cá nhân của mình ! nếu các bạn kết bạn và tick cho mình thì mỗi lần như vậy mình sẽ tick lại cho 2 cái nhé ! ok

Luyện toán

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Nguyễn Thị Thanh Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số
Lần cuối làm bài: 2016-12-27 11:18:29

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-11 21:16:44
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-11 21:14:17
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-11 20:33:51
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-11 20:28:37
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-11 20:20:08
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-08 13:56:09
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-08 13:45:19
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-08 13:43:21
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-07 07:37:45
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-07 07:34:37
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-07 07:30:21
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-07 07:27:07
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-07 07:22:52