Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thị Thanh Huyền. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Nguyễn Thị Thanh Huyền
chào mừng các bạn đã đến ghé thăm trang cá nhân của mình ! nếu các bạn kết bạn và tick cho mình thì mỗi lần như vậy mình sẽ tick lại cho 2 cái nhé ! ok

Luyện toán

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Nguyễn Thị Thanh Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số
Lần cuối làm bài: 2016-12-27 11:18:29

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-11 21:16:44
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-11 21:14:17
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-11 20:33:51
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-11 20:28:37
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-11 20:20:08
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-08 13:56:09
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-08 13:45:19
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-08 13:43:21
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-07 07:37:45
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-07 07:34:37
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-07 07:30:21
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-07 07:27:07
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-07 07:22:52