Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trinh Thi Thanh Hang. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trinh Thi Thanh Hang

Trinh Thi Thanh Hang
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

27 -Trung bình 9.91 - Tổng điểm 2776

Trinh Thi Thanh Hang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Phân thức đại số
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 19:41:23
Trinh Thi Thanh Hang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Hình thoi
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 07:57:28
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 18:47:27
Trinh Thi Thanh Hang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 19:00:18
Trinh Thi Thanh Hang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Đối xứng tâm
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 12:13:20
Trinh Thi Thanh Hang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Hình bình hành
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 20:36:13
Trinh Thi Thanh Hang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 20:24:21
Trinh Thi Thanh Hang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Đường trung bình của tam giác, của hình thang
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 19:59:12
Trinh Thi Thanh Hang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Hình thang cân
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 19:36:12
Trinh Thi Thanh Hang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hình thang
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 17:28:20

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Trinh Thi Thanh Hang làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-10-21 20:31:58
Trinh Thi Thanh Hang làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-21 20:25:22
Trinh Thi Thanh Hang làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 7.8 điểm
Điểm cao nhất: 7.8, Nộp bài lúc 2019-09-14 12:37:19
Trinh Thi Thanh Hang làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-08-24 14:12:18