Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trinh Thi Thanh Hang. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trinh Thi Thanh Hang

Trinh Thi Thanh Hang
hello! Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

28 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2800

Trinh Thi Thanh Hang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-09-10 17:41:53
Trinh Thi Thanh Hang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 20:24:17
Trinh Thi Thanh Hang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-09-10 17:40:58
Trinh Thi Thanh Hang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức
Lần cuối làm bài: 2019-08-28 20:08:33
Trinh Thi Thanh Hang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Nhân đa thức với đa thức
Lần cuối làm bài: 2019-08-28 20:11:22
Trinh Thi Thanh Hang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tứ giác
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 20:42:17
Trinh Thi Thanh Hang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hình thang
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 17:28:20
Trinh Thi Thanh Hang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Hình thang cân
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 19:36:12
Trinh Thi Thanh Hang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Đường trung bình của tam giác, của hình thang
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 19:59:12
Trinh Thi Thanh Hang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ
Lần cuối làm bài: 2019-08-29 19:41:18
Trinh Thi Thanh Hang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-08-30 13:56:24
Trinh Thi Thanh Hang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 15:23:48
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 19:45:47
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 13:10:36
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 15:25:38
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 07:57:33
Trinh Thi Thanh Hang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Chia đơn thức cho đơn thức
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 11:51:53
Trinh Thi Thanh Hang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Chia đa thức cho đơn thức
Lần cuối làm bài: 2019-09-24 19:53:21
Trinh Thi Thanh Hang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Chia đa thức một biến đã sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 08:31:21
Trinh Thi Thanh Hang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Ôn tập chương I
Lần cuối làm bài: 2019-09-30 19:23:06
Trinh Thi Thanh Hang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 20:24:21
Trinh Thi Thanh Hang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Hình bình hành
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 20:36:13
Trinh Thi Thanh Hang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Đối xứng tâm
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 12:13:20
Trinh Thi Thanh Hang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 19:00:18
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 18:47:27
Trinh Thi Thanh Hang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Hình thoi
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 07:57:28
Trinh Thi Thanh Hang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Phân thức đại số
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 19:41:23
Trinh Thi Thanh Hang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 17:27:04

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Trinh Thi Thanh Hang làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-10-21 20:31:58
Trinh Thi Thanh Hang làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-21 20:25:22
Trinh Thi Thanh Hang làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 7.8 điểm
Điểm cao nhất: 7.8, Nộp bài lúc 2019-09-14 12:37:19
Trinh Thi Thanh Hang làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-08-24 14:12:18