Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thị Thanh Dung. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thị Thanh Dung

Nguyễn Thị Thanh Dung
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình ! Nếu có thể học cùng trường thì hai chúng mình làm bạn với nhau nhé có được không vậy bạn. Nếu có thể làm bạn thì chúng có thể gặp nhau trên trường( Tôn Đức Thắng)

Luyện toán

31 -Trung bình 8.55 - Tổng điểm 3334

Nguyễn Thị Thanh Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2015-09-02 09:23:07
Nguyễn Thị Thanh Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2015-09-02 09:11:56
Nguyễn Thị Thanh Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2015-08-11 07:12:23
Nguyễn Thị Thanh Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Minh họa phép nhân bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2015-08-11 07:24:03
Nguyễn Thị Thanh Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2015-07-25 22:49:04
Nguyễn Thị Thanh Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần - sử dụng số thập phân
Lần cuối làm bài: 2015-07-10 06:12:40
Nguyễn Thị Thanh Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2015-05-21 07:40:10
Nguyễn Thị Thanh Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2015-05-20 17:29:24
Nguyễn Thị Thanh Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thể tích hình lập phương, hình hộp chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2015-05-20 17:19:49
Nguyễn Thị Thanh Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2015-05-17 11:12:52

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi