Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thị Thanh Dung. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thị Thanh Dung

Nguyễn Thị Thanh Dung
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình ! Nếu có thể học cùng trường thì hai chúng mình làm bạn với nhau nhé có được không vậy bạn. Nếu có thể làm bạn thì chúng có thể gặp nhau trên trường( Tôn Đức Thắng)

Luyện toán

31 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3100

Nguyễn Thị Thanh Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2015-04-19 19:46:26
Nguyễn Thị Thanh Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2015-09-02 09:23:07
Nguyễn Thị Thanh Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2015-07-25 22:49:04
Nguyễn Thị Thanh Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Minh họa phép nhân bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2015-08-11 07:24:03
Nguyễn Thị Thanh Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2015-05-11 11:20:00
Nguyễn Thị Thanh Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2015-04-11 09:38:32
Nguyễn Thị Thanh Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm tròn số thập phân
Lần cuối làm bài: 2015-05-13 10:16:03
Lần cuối làm bài: 2015-04-11 09:54:40
Nguyễn Thị Thanh Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số phần trăm và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2015-04-19 09:59:13
Nguyễn Thị Thanh Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2015-08-11 07:12:23
Lần cuối làm bài: 2015-04-09 20:03:34
Nguyễn Thị Thanh Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2015-04-24 19:19:57
Nguyễn Thị Thanh Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2015-05-01 10:04:04
Nguyễn Thị Thanh Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2015-05-17 11:12:52
Nguyễn Thị Thanh Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2015-04-19 09:52:56
Nguyễn Thị Thanh Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quãng đường, vận tốc, thời gian
Lần cuối làm bài: 2015-05-11 11:14:56
Nguyễn Thị Thanh Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thể tích hình lập phương, hình hộp chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2015-05-20 17:19:49
Nguyễn Thị Thanh Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2015-09-02 09:11:56
Nguyễn Thị Thanh Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2015-05-01 10:04:50
Nguyễn Thị Thanh Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2015-04-18 19:55:54
Nguyễn Thị Thanh Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2015-05-13 10:12:53
Nguyễn Thị Thanh Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2015-05-01 10:10:57
Nguyễn Thị Thanh Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2015-04-19 19:27:59
Nguyễn Thị Thanh Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2015-04-13 16:31:04
Nguyễn Thị Thanh Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần - sử dụng số thập phân
Lần cuối làm bài: 2015-07-10 06:12:40
Nguyễn Thị Thanh Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ước số, ước số chung
Lần cuối làm bài: 2015-05-03 10:04:52
Nguyễn Thị Thanh Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2015-05-03 08:00:28
Nguyễn Thị Thanh Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2015-04-19 10:16:50
Nguyễn Thị Thanh Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2015-05-20 17:29:24
Nguyễn Thị Thanh Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2015-05-21 07:40:10
Nguyễn Thị Thanh Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Qui đồng mẫu số hai phân số
Lần cuối làm bài: 2015-05-20 17:11:58

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi