Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang

Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang
con đường ngắn nhất dẫn đến thành công mang tên kiên trì 匿名饭tfboys,擦擦ban年后客厅banv哦i闵行呢闵行c哦弄啦饭多难过多难过暖呢😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍👼👼👼👼👼👼👼👼👼👼💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋🎇🎆🎇🎆🎇🎆🎇🎆🎇🎆🎇🎆❤❤❤❤❤❤❤💍💍✌✌ mình là tứ diệp thảo nhớ kết bạn với mình nhé mik là tiểu bàng giải nha mik thích màu xanh lam màu mà đđao thích
  • Tên: Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang
  • Đang học tại: Trường THCS Cẩm Yên
  • Địa chỉ: Huyện Thạch Thất - Hà Nội
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

41 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 4100

Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-09-18 17:42:33
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 07:45:57
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2019-09-10 12:36:23
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 11:35:18
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 11:55:50
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 11:47:06
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 19:09:13
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 18:18:12
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dòng tiếp theo như thế nào?
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 19:47:48
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 18:15:52
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 11:46:47
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bé hơn, dấu <
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 19:44:38
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn. Dấu >
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 19:46:31
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2019-07-27 13:16:58
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 6 cộng với một số (6 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 20:16:09
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 9
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 11:57:22
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 100
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 20:18:37
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng nhân
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 11:59:43
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng chia
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 15:41:56
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng trừ có nhớ
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 07:43:11
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 100 trừ đi một số
Lần cuối làm bài: 2019-07-30 08:41:48
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Yến, tạ, tấn
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 20:22:12
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 6
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 11:55:41
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 11:11:51
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép hình
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 17:34:57
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 13:49:11
Lần cuối làm bài: 2019-08-17 13:08:50
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Phép cộng và phép nhân
Lần cuối làm bài: 2019-09-06 14:08:17
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Điểm. Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-09-07 12:44:51
Lần cuối làm bài: 2019-09-18 16:46:14
Lần cuối làm bài: 2019-09-18 16:55:57
Lần cuối làm bài: 2019-09-20 12:01:56
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 18:25:16
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 12:42:14
Lần cuối làm bài: 2019-08-16 12:49:32
Lần cuối làm bài: 2019-11-03 19:47:32
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 12:59:33
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Ước và bội
Lần cuối làm bài: 2019-11-03 19:55:16
Lần cuối làm bài: 2019-11-03 20:05:48
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-12-05 12:58:21
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-09-07 13:15:22

Luyện văn - Tiếng Việt

93 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 9300

Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 15:57:23
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 12:19:22
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 18:16:57
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Phân xử tài tình
Lần cuối làm bài: 2019-06-30 11:07:01
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2019-09-18 17:38:03
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Út Vịnh
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 16:03:37
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nghĩa thầy trò
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 18:39:53
Lần cuối làm bài: 2019-09-18 17:34:44
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập 3
Lần cuối làm bài: 2019-09-18 17:40:39
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Công việc đầu tiên
Lần cuối làm bài: 2019-05-23 19:31:08
Lần cuối làm bài: 2019-06-30 11:05:41
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thuần phục sư tử
Lần cuối làm bài: 2019-07-01 08:22:25
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Một vụ đắm tàu
Lần cuối làm bài: 2019-07-07 16:42:45
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trí dũng song toàn
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 09:06:02
Lần cuối làm bài: 2019-07-08 08:45:00
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Con gái
Lần cuối làm bài: 2019-07-12 10:13:03
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cái gì quý nhất?
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 08:41:11
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuỗi ngọc lam
Lần cuối làm bài: 2019-07-13 10:22:59
Lần cuối làm bài: 2019-07-20 07:44:41
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nghìn năm văn hiến
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 12:52:12
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 08:03:21
Lần cuối làm bài: 2019-07-26 10:45:08
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lòng dân
Lần cuối làm bài: 2019-07-28 14:09:37
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lòng dân (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-07-30 08:39:51
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hạt gạo làng ta
Lần cuối làm bài: 2019-07-31 08:21:27
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thư gửi học sinh
Lần cuối làm bài: 2019-08-02 11:04:50
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bài ca về trái đất
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 08:23:29
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 08:36:17
Lần cuối làm bài: 2019-08-10 08:54:29
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tiếng rao đêm
Lần cuối làm bài: 2019-08-11 07:28:09
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2019-08-22 19:35:37
Lần cuối làm bài: 2019-08-24 12:22:39
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 19:07:57
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thánh Gióng
Lần cuối làm bài: 2019-09-07 12:58:40
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sơn Tinh, Thủy Tinh
Lần cuối làm bài: 2019-09-07 13:11:06
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ mượn
Lần cuối làm bài: 2019-09-07 20:05:43
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nghĩa của từ
Lần cuối làm bài: 2019-09-07 20:15:33
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự tích Hồ Gươm
Lần cuối làm bài: 2019-09-11 20:10:44
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiểu chung về văn tự sự
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 21:25:18
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 12:44:52
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 12:49:17
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 12:58:49
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ Ô, Ơ
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 13:37:13
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa: A
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 13:38:45
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 13:42:53
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa: Ă, Â
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 13:46:05
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ P
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 13:48:20
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa: B
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 13:52:46
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 13:39:39
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lập làng giữ biển
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 14:12:59
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 14:20:28
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 14:27:09
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 14:52:06
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 15:01:19
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 17:24:55
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Tô chữ A, Ă, Â, B
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 17:40:22
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: tô chữ C, D, Đ
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 17:43:18
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Tô chữ E, Ê, G
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 17:47:17
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: tô chữ H, I, K
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 17:51:59
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 16:10:03
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 11:13:35
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lời văn, đoạn văn tự sự
Lần cuối làm bài: 2019-09-24 11:24:16
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 09:16:24
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 100: uân, uyên (xuân, chuyền)
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 09:22:44
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữa lỗi dùng từ
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 11:08:23
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 11:28:45
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 11:36:50
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 11:44:05
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 11:49:47
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sọ Dừa
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 12:06:25
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thạch Sanh
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 12:27:08
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Em bé thông minh
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 16:21:34
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 11:44:08
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 19:48:12
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Trường em
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 11:54:10
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 12:17:15
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 12:20:00
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện nói kể chuyện
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 07:47:06
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 18:35:37
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Trí khôn
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 12:24:43
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Anh hùng biển cả
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 12:28:15
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 12:32:15
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 12:33:57
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ếch ngồi đáy giếng
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 20:00:39
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thầy bói xem voi
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 20:05:08
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng
Lần cuối làm bài: 2019-11-19 19:48:35
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Treo biển
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 13:18:21
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập truyện dân gian
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 13:27:24
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 13:29:29
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh
Lần cuối làm bài: 2020-02-08 19:56:11
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bức tranh của em gái tôi
Lần cuối làm bài: 2020-02-08 20:04:06
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phó từ
Lần cuối làm bài: 2020-02-09 17:58:38
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lượm
Lần cuối làm bài: 2020-05-03 19:54:25

Luyện Tiếng Anh

16 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1600

Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-06-28 07:41:20
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2019-07-13 10:30:07
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How are you?
Lần cuối làm bài: 2019-08-09 09:47:15
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 3 (unit 13+14+15)
Lần cuối làm bài: 2019-09-28 19:49:37
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 15:46:00
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 12:09:21
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 15:09:15
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A look inside
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 15:34:30
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: There is/ There are (not)
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 17:43:36
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 15:02:29
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A surprise guest
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 15:14:50
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /b/ /p/
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 15:12:46
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 15:17:35
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 15:26:17
Lần cuối làm bài: 2019-06-29 09:39:58
Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Four
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 13:58:08

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-01-23 13:37:51
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-12 17:16:29
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-12 17:11:15
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-09-24 12:03:21
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-24 11:59:18
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-15 12:09:49
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-11 21:36:32
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-11 07:59:06
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-08-10 09:03:12
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-07-13 10:48:04
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-03 18:47:11
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-06-25 09:20:19
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-23 19:52:13
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-23 19:42:20
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-05 12:31:40
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-05-03 19:52:16
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-03 19:38:10
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-02 19:46:58
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-05-01 19:20:31