Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thị Thanh An. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thị Thanh An

Nguyễn Thị Thanh An
匿名饭tfboys,擦擦ban年后客厅banv哦i闵行呢闵行c哦弄啦饭多难过多难过暖呢😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍👼👼👼👼👼👼👼👼👼👼💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋🎇🎆🎇🎆🎇🎆🎇🎆🎇🎆🎇🎆❤❤❤❤❤❤❤💍💍✌✌ mình là tứ diệp thảo các bạn nhớ kết bạn nhé on vào các buổi tối từ 7 giờ 30 -> 9 giờ hoặc rưỡi on vào buổi chiều 4,5,7 chủ nhật gần như cả ngày

Luyện toán

41 -Trung bình 8.79 - Tổng điểm 4306

Nguyễn Thị Thanh An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-12-05 12:58:21
Nguyễn Thị Thanh An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố
Lần cuối làm bài: 2019-11-03 20:05:48
Nguyễn Thị Thanh An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Ước và bội
Lần cuối làm bài: 2019-11-03 19:55:16
Nguyễn Thị Thanh An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
Lần cuối làm bài: 2019-11-03 19:47:32
Nguyễn Thị Thanh An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 07:45:57
Nguyễn Thị Thanh An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 18:25:16
Nguyễn Thị Thanh An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dòng tiếp theo như thế nào?
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 19:47:48
Nguyễn Thị Thanh An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 18:18:12
Nguyễn Thị Thanh An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 18:15:52
Nguyễn Thị Thanh An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 19:09:13

Luyện văn - Tiếng Việt

89 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 8900

Nguyễn Thị Thanh An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì II
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 19:48:12
Nguyễn Thị Thanh An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì giữa học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 13:39:39
Nguyễn Thị Thanh An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì II
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 12:58:49
Nguyễn Thị Thanh An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 18:35:37
Nguyễn Thị Thanh An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì II
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 12:44:52
Nguyễn Thị Thanh An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định giữa học kì II
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 17:24:55
Nguyễn Thị Thanh An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 12:49:17
Nguyễn Thị Thanh An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập 3
Lần cuối làm bài: 2019-09-18 17:40:39
Nguyễn Thị Thanh An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 13:29:29
Nguyễn Thị Thanh An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập truyện dân gian
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 13:27:24

Luyện Tiếng Anh

16 -Trung bình 8.96 - Tổng điểm 1703

Nguyễn Thị Thanh An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Four
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 13:58:08
Nguyễn Thị Thanh An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-06-29 09:39:58
Nguyễn Thị Thanh An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 15:26:17
Nguyễn Thị Thanh An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous for future
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 15:17:35
Nguyễn Thị Thanh An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /b/ /p/
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 15:12:46
Nguyễn Thị Thanh An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A surprise guest
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 15:14:50
Nguyễn Thị Thanh An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 15:02:29
Nguyễn Thị Thanh An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: There is/ There are (not)
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 17:43:36
Nguyễn Thị Thanh An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A look inside
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 15:34:30
Nguyễn Thị Thanh An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 15:09:15

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-12 17:16:29
Nguyễn Thị Thanh An làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-12 17:11:15
Nguyễn Thị Thanh An làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-09-24 12:03:21
Nguyễn Thị Thanh An làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-24 11:59:18
Nguyễn Thị Thanh An làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-15 12:09:49
Nguyễn Thị Thanh An làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-11 21:36:32
Nguyễn Thị Thanh An làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-11 07:59:06
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-08-10 09:03:12
Nguyễn Thị Thanh An làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-07-13 10:48:04
Nguyễn Thị Thanh An làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-03 18:47:11
Nguyễn Thị Thanh An làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-06-25 09:20:19
Nguyễn Thị Thanh An làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-23 19:52:13
Nguyễn Thị Thanh An làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-23 19:42:20
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-05 12:31:40
Nguyễn Thị Thanh An làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-05-03 19:52:16
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-03 19:38:10
Nguyễn Thị Thanh An làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-02 19:46:58
Nguyễn Thị Thanh An làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-05-01 19:20:31