Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với đào thị thanh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

đào thị thanh

đào thị thanh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Luyện toán

155 -Trung bình 8.87 - Tổng điểm 16490

đào thị thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị biểu thức
Lần cuối làm bài: 2014-04-06 01:11:31
đào thị thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có tận cùng là các số 0 cho số một chữ số
Lần cuối làm bài: 2014-04-06 01:11:31
đào thị thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2014-04-06 01:11:31
đào thị thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ
Lần cuối làm bài: 2014-04-06 01:11:31
đào thị thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem lịch tuần, tháng
Lần cuối làm bài: 2015-07-14 07:44:46
đào thị thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn - giải dựa trên biểu đồ Ven
Lần cuối làm bài: 2014-04-06 01:11:31
đào thị thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 8
Lần cuối làm bài: 2014-04-06 01:11:31
đào thị thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x
Lần cuối làm bài: 2014-04-06 01:11:31
đào thị thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2014-04-06 01:11:31
đào thị thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 6
Lần cuối làm bài: 2014-04-06 01:11:31