Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với quang thang. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

quang thang

quang thang
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

quang thang làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2015 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-03-19 15:55:50
quang thang làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2015 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-03-19 15:54:39
quang thang làm bài Kiểm tra tháng 12 năm 2015 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-03-19 15:52:46
quang thang làm bài Kiểm tra tháng 3 năm 2016 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-03-19 15:51:57
quang thang làm bài Kiểm tra tháng 10 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-12-12 14:57:29
quang thang làm bài Kiểm tra tháng 11 năm 2015 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2015-12-12 14:56:27
quang thang làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-06-22 10:01:32
quang thang làm bài Kiểm tra tháng 6 năm 2015 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2015-06-20 11:47:25
quang thang làm bài Kiểm tra tháng 12 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-03-10 13:37:54
quang thang làm bài Kiểm tra tháng 1 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-03-10 13:36:30
quang thang làm bài Kiểm tra tháng 1 năm 2015 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-03-10 13:03:05
quang thang làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2014 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2014-05-26 13:54:36
quang thang làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-04-27 14:31:54
quang thang làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-04-26 15:04:10
quang thang làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-04-25 17:46:10
quang thang làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-04-25 17:29:32

Luyện toán

11 -Trung bình 7.00 - Tổng điểm 1399

quang thang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2014-04-26 15:10:46
quang thang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thập phân - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2014-04-27 15:04:39
quang thang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2014-04-30 09:38:59
quang thang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9, 10
Lần cuối làm bài: 2014-04-27 15:13:06
quang thang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc số đo góc với thước đo độ
Lần cuối làm bài: 2014-04-27 15:17:25
quang thang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi đơn vị đo độ dài và diện tích
Lần cuối làm bài: 2014-04-27 15:31:31
quang thang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2014-04-30 09:22:27
quang thang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2014-04-30 09:28:14
quang thang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2014-04-30 09:32:38
quang thang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2015-12-12 14:54:13