Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Tất Thắng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Tất Thắng

Nguyễn Tất Thắng
Kon'nichiwa anata ni! Kon'nichiwa anata ni có nghĩa là "xin chào các bạn"!

Luyện toán

18 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1800

Nguyễn Tất Thắng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2014-11-15 18:40:40
Nguyễn Tất Thắng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-11-09 08:34:18
Nguyễn Tất Thắng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2014-11-07 18:50:35
Nguyễn Tất Thắng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trục số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-11-11 18:25:08
Nguyễn Tất Thắng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp các số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-11-10 18:09:48
Nguyễn Tất Thắng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm tròn số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-11-12 18:39:48
Nguyễn Tất Thắng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-11-10 18:16:48
Nguyễn Tất Thắng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi đơn vị đo sử dụng các số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-11-20 14:07:16
Nguyễn Tất Thắng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi đơn vị đo diện tích, thể tích
Lần cuối làm bài: 2015-02-02 18:26:09
Nguyễn Tất Thắng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số phần trăm và phân số
Lần cuối làm bài: 2014-11-15 13:27:47
Nguyễn Tất Thắng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số phần trăm và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-11-13 19:52:53
Lần cuối làm bài: 2015-02-03 18:37:31
Nguyễn Tất Thắng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích tam giác
Lần cuối làm bài: 2014-11-27 19:54:26
Nguyễn Tất Thắng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quãng đường, vận tốc, thời gian
Lần cuối làm bài: 2015-02-05 18:54:19
Nguyễn Tất Thắng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thể tích hình lập phương, hình hộp chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2015-02-01 16:55:18
Nguyễn Tất Thắng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2014-10-25 08:50:55
Nguyễn Tất Thắng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2015-06-18 09:45:24
Nguyễn Tất Thắng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2015-07-28 12:28:49

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi