Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Bùi Thắmm. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Bùi Thắmm

Bùi Thắmm
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: Bùi Thắmm
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ: -
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Bùi Thắmm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về giải toán
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 22:50:33

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Bùi Thắmm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì giữa học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 23:03:55

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Bùi Thắmm làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-15 09:02:01
Bùi Thắmm làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-15 08:55:05