Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Ngô Thái Thảo. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Ngô Thái Thảo

Ngô Thái Thảo
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-10-26 17:30:13
Ngô Thái Thảo làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2014 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2014-10-26 17:26:28
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-10-26 17:22:29
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-10-26 17:20:08
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-10-26 17:17:16
Ngô Thái Thảo làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2014-10-25 11:27:36
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-10-25 11:22:20
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-10-25 11:15:43
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-10-25 11:11:12
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-10-25 11:07:45

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm