Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Thái Hoàng Thiên Nhi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Thái Hoàng Thiên Nhi

Thái Hoàng Thiên Nhi
Taeger.

Luyện toán

3 -Trung bình 7.57 - Tổng điểm 681

Thái Hoàng Thiên Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai mươi. Hai chục
Lần cuối làm bài: 2019-12-02 19:48:39
Thái Hoàng Thiên Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hai góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 15:14:27
Thái Hoàng Thiên Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-09-28 14:46:15

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 9.15 - Tổng điểm 183

Thái Hoàng Thiên Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 09:14:27

Điểm thi

Thái Hoàng Thiên Nhi làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-22 14:07:11